Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Diğer Camilerimiz

 
 
                             
 1-SAADETTİN ALİ BEY MESCİDİ: Karaman merkezde, Selçuklu devrine ait eserlerdendir. Hastane caddesi üzerinde Hatuniye Medresesinin batısındadır. Mescit kitabesini koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Mescit 1247 yılında Selçuklu Sultanı 2. Keykavus’un hükümdarlığı zamanında Ebu Bekir oğlu Saadettin Ali tarafından yaptırılmıştır.
 2-PİR AHMET CAMİİ: İç kale altında, Hisar Mahallesinde yer alan Karamanoğlu eserlerindendir. Duvarları kesme taştan yapılmış olup günümüz de yeniden restore edilmiştir.
 3-ÇELEBİ CAMİİ:Gazidükkan Mahallesinde yer alan, kesme taştan, tek kubbeli olarak Alaeddin oğlu Şeyh Çelebi tarafından yaptırılmış şirin bir Karamanoğlu eseri camidir. 
 4- KADİRHANE CAMİİ: Karaman merkez kirişçi mahallesindedir. 1378 yılında yapılmış, 1962 yılında yenilenmiştir. Minaresi tahtadan olup, caminin içinde minber’in sağında Abdulkadir Geylani’nin sancaktarı, Açıkbaş Veli, Bağdatlı Şeyh Ali Baba, Şeyh Hanefi Baba ve Şeyh Bekir’in mezarları vardır.
 5- YENİ MİNARE CAMİİ: Karaman merkezde’dir. 1522 yılında cambazzade Kadı Abdurrahman Efendi tarafından kesme taştan yapılmış, tek kubbelidir. Minaresi yıkılıp, yeniden yapıldığı için yeni minare adını almıştır. Osmanlı devrinde yapılmış olup, mihrabı ve minberi oymalarla süslüdür.
 6- HOCA MAHMUT CAMİİ (Darülhıffazi): Merkez ilçede, 1451 yılında Karamanoğlu devrinde yaptırılmış, Hoca Mahmut Mahallesinde yer alan tek katlı kiremit çatılı bir camidir.
 7- HALİL EFENDİ ( KAYA HALİL) CAMİİ: Karaman il merkezinde, Hoca Mahmut Mahallesindedir. 14. yy. Karaman oğlu dönemi eseridir. 
 8-KİLİSE CAMİİ (İbrala): Karaman’ın ibrala kasabasındadır. Kesme taştan yapılmıştır. Kilise olarak yapılıp, sonradan camiye çevrildiğinden bu adla anılmaktadır.
 9-KARYE-İ İLİSIRA CAMİİ (ULU –Büyük- CAMİİ) : Karaman , Yollarbaşı kasabasında yer alan , kesme taştan yapılmış, catısı kiremitle kaplı Karamanoğlu devri camilerindendir. Giriş kapısı ve içi Karamanoğlu süsleme sanatının örneklerini taşımaktadır.
 10-ULU CAMİİ: Ermenek İlçemizde, Karamanoğlu devrinde 1302 yılında yaptırılmış bir camidir. 6 kemer üzerine oturtulmuştur.
 11-SİPAŞ CAMİİ: Ermenek’tedir. Minarenin mimarı değeri büyüktür, kapı oymaları çok zengindir. Karamanoğlu devri eserlerindendir.