Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Eko Turizm

                                            TÜRKİYE' DE EKO TURİZM
 
 
 
 
       Çevreye saygı ve duyarlılığın artırılması yoluyla, rekreasyonel turizm kaynaklarının gelecek  nesillere aktarımını  ve bu sırada yerel halkın refahını ve bütünlüğünü geliştirmeyi hedefleyen, sosyal sorumluluk duygusu içerisinde ölçülü, çevreye duyarlı, yaşama saygılı ve akılcı bir turizm politikası olarak tanımlanmaktadır.
 
                                                                TÜRKİYE' DE EKO TURİZM