Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Film Çekim İzinleri


  12 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 25904 sayılı "Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcıların çekim izinleri çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilmektedir.     
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğümüzden çekim izni alan şirketin/kurumun/kişinin;  çekimin gerçekleştirileceği mahalin en büyük mülki amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda ise,        o mahallin bağlı olduğu kamu kurum  ve kuruluşundan ayrıca izin alması gerekmektedir.
    İlgili yönetmeliğin 18. maddesi "bu yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon(TRT) kurumunun veya 3. şahısların yanlızca bu kurum yayınlarında kullanılmak üzere üreteceği, ithal edeceği veya kurumun yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla meydana getirecekleri filmler hakıında uygulanmaz." demektedir.

yerli.film.cekim.izin.formu için tıklayınız.
 
Yabancı Film Çekim İzin Formu için tıklayınız.

Karaman Müzesi ve Ören Yerleri Çekim İzin Formu için tıklayınız.