Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşkale Kentsel Sit

 
 
 
    Taşkale’nin eski adı “Kızıllar” olup öz Türkçedir. Kuzey Asya Türk boylarından birinin ismidir. Konargöçer Türkmen yörükanındadır. Osmanlı İmparatorluğunun iskan politikası uyarınca 6- 7 yüz yıl önce yöreye yerleşen bir aşirettir. Öz Türkçe olan bu isim 1952 yılında, kasabanın içindeki kale görünümlü tuf taşlardan, tahıl ambarlarından dolayı Kasabanın ismi “Taşkale” olarak değiştirilmiştir. Kızıllar halkının konuştukları dil Hakas Türkçesinin dördüncü dalındandır.
    Yörede bulunan ve harabe halindeki Manazan, Miske, Zanzana, Yarmasar ile Purçu gibi antik yerleşim ve ören yerlerinde yapılan tespitler ve ortaya çıkan buluntular, Taşkale’de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşımaktadır.