Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Deprem Bölgesindeki Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yönelik Yardımlara İlişkin Duyuru

BASIN BİLDİRİSİ

 

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili, Pazarcık ve Ekinözü ilçelerinde meydana gelen depremler sonrasında yaşanan afetin büyüklüğü göz önünde bulundurularak Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan toplantı ertelenmiş olup bu süreçte bölgede bulunan taşınmaz kültür varlıklarına yönelik hasar tespit ve mevzuat değişikliği çalışmalarının tamamlanması beklenmiştir.

"Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikle Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 06.05.2023 tarihli ve 32182 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bu süreçte Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elâzığ, Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde ve Tunceli illerinin tamamı ile Sivas ili Gürün ilçesi AFAD tarafından Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmiştir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca hazırlanan ve 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik' in 11., 12. ve Ek 1. maddeleri gereği Komisyonumuz 09.05.2023 tarihinde toplanmış olup afet bölgesinde yapılacak olan yardımlara yönelik olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  • 1-6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili, Pazarcık ve Ekinözü ilçelerinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılarda tümden göçme ve önemli ölçüde hasarlar oluştuğunun tespit edilmesi üzerine 2023 yılı bütçesinden yardım faaliyetleri için ayrılan ödeneğin öncelikli olarak afet bölgesinden gelen başvurular için kullanılmasına,
  • 2-Bu amaçla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesinde bulunan ve depremden zarar görentaşınmaz kültür varlıklarına yönelik yeni başvuru döneminin düzenlenerek ilan edilmesine,

 

 

 

 

3- Proje, uygulama ve toplu yardımlar için son başvuru tarihinin 15 Haziran 2023 Perşembe günü olarak belirlenmesine,

4- Bakanlığa iletilen başvuruların değerlendirilmesi sonrasında bütçe imkanları göz önünde bulundurularak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce gerek görülmesi halinde yeni başvuru dönemleri düzenlenebileceğine,

5- Yönetmeliğin 12. Maddesinin ğ) bendi doğrultusunda

  1. Proje yardımı başvurularında projeyi hazırlayacak mimar veya firmanın tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi hazırladığına dair deneyimini gösteren belge istenmesine, (Proje onayına dair kurul kararı kabul edilecektir.)
  2. Uygulama yardımı başvurularında yerel firma ve ustaların desteklenmesi amacıyla yaklaşık maliyeti 3.000.000,00 TL'nin üstündeki başvurularda, uygulamayı yürütecek şahıs ve/veya firmanın tescilli taşınmaz kültür varlığı restorasyonu konularında benzeri iş yapmış olduğunu gösterir belge (ilgili idareden alınan yazı, iş deneyim belgesi vb.) istenecektir.

 

 

Kamuoyuna Önemle Duyurulur.