Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Eko Turizm

Dünyada artık doğayı keşfetmek amaçlı olarak yürütülen ekoturizm, son yıllarda Ülkemizde de sık sık gündeme gelmekte ve sadece yayla turizmi olarak düşünülmektedir. Bir bütün olarak ele alınması gereken eko turizm, sosyal ve kültürel faaliyetleri de içine alan, geniş alanlarda bir çok aktiviteyi kapsayan bir turizm çeşidi olarak düşünülmelidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm ürünlerini çeşitlendirmeyi ve kıyı alanları üzerindeki baskıları azaltacak ve turizm sosyo-ekonomik faydalarını daha az gelişmiş bölgelere ve on iki aya dağıtacak şekilde tatilleri yaymayı amaçlayan bir politika ortaya koymaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eko turizmi;

1-Foto Safari Turizmi,

2-Dağ-Doğa Yürüyüşü (Trekking),

3-Yayla Turizmi,

4-Çiftlik Turizmi,

5-Kamp Karavan Turizmi

6-Akarsu Sporları Turizmi (Kano-Rafting)

7-Bisiklet Turları

8-Atlı Doğa Yürüyüşü,

9-Sportif Olta Balıkçılığı,

10-Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji),

11-Botanik (Bitki İnceleme)  gibi başlıklar altında değerlendirmektedir.