Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

e-devlet Üzerinden Sertifika Başvuru İşlemleri

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı; Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Sertifika, Yapımcı Belgesi ve İsteğe Bağlı Kayıt Tescil İşlemleri kapsamında, Mayıs 2017 itibariyle çalışmalarına başlanan yeni internet uygulaması ile başvuru sahiplerinin e-devlet Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri, başvuru sırasında ibrazı gerekli belgeleri uygulama üzerinden ve gerekli kontrollerin ardından e-imza taşıyan elektronik belgenin düzenlenerek başvuru  sahibine yine uygulama üzerinden iletilmesi sağlanacaktır.

e-Belge web uygulamasına http://www.telifhaklari.gov.tr/üzerinden e-Devlet Kapısı yönlendirilerek oturum açılacak ve bu sayede yeni bir üyelik oluşturulmasına gerek kalmayacaktır.

Sertifika Başvurusu, Telif Hakları Genel Müdürlüğü internet sayfasında bulunan  Başvuru İşlemleri - Sertifika Başvurularılinkinden giriş yapılmak suretiyle online olarak gerçekleştirilebilecektir. Online başvuruda gerekli bilgiler doldurulacak;

istenilen evraklar PDF formatında sisteme yüklenecektir.

  • Banka Dekontu
  • Başvuruya Yetkili Olduğunu gösteren faaliyet belgesi
  • Sicil Gazetesi/İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  • Ticaret/Esnaf Odası Faaliyet Belgesi

Son olarak faaliyette bulundukları ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gerekli belgeleri ibraz ederek başvurularını tamamlayacaklardır.