Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mağara Turizmi

Turizmin çeşitliliği açısından Ülkemizdeki mağaralar, önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Ülkemizin %40’ı mağara oluşumları açısından önemli bir nitelik olan karstlaşmaya uygun kayalardan meydana gelmiştir. Türkiye’de 20.000’den fazla mağara bulunabileceği tahmin edilmektedir. Bunlardan 800’ü MTA, 450 tanesi de değişik kulüp ve derneklerce olmak üzere ancak 1250 ‘si incelenmiştir.