Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Su Altı Dalış Turizmi

Türkiye sularında bulunan önemli batıklar ve su altı mağaraları dalıcılar tarafından keşfedilmeyi beklemektedir. Sportif amaçlı aletli dalış yapacaklar, Sualtı Sporları Can Kurtarma ve Su Kayağı Federasyonunca verilmiş yeterlilik belgesine (dalış kartı) sahip olmak zorundadır. Rekreasyonel dalgıçlık için derinlik limiti 30 metre iken, sportif dalgıçlıkta bu limit 40 metredir. Askeri yasak bölgeler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35. maddesine göre, 19/8/1989 gün ve 20257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Sualtında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu bölgelerde bilimsel çalışmalar dışında her türlü dalış yasaktır. İlimiz Ermenek Barajı su altı dalışlarına müsaittir.