Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KARAMANIN TABİAT HARİKASI MAĞRALARI 4 Şubat 2009

 

src=http://www.karamankultur.gov.tr/kulturMd/image/logo.gif
KARAMAN İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
KARAMAN İLİNDE BULUNAN TESCİLLİ MAĞARALAR

            Yeni Dünya Mağarası:Karaman İli, Merkez İlçe, Bucakkışla Kasabası Topal Hacı Çiftliği Mevkiinde bulunan ve Göksu Nehrinin Gözpınarı diye adlandırılan yerinde, nehrin batısında Zeytinburnu yükseltilerinin yamacında, nehre yaklaşık 30-35m yükseklikte doğal bir mağara ve bu mağaranın yine 20-25m yükseğinde bir şapel bulunmaktadır. Gözpınarı Şapeline Karaman-Ermenek yolu üzerinden gidilmekte olup Bucakkışla’dan 8- sonra Topal Hacı Çiftliği Mevkiine gelinmekte olup Karaman’a uzaklıktadır.

Bucakkışla Kasabasının yaklaşık güneyinde Göksu Nehrinin batı yamaçlarında, doğu-batı yönünde yaklaşık uzunluğunda bir doğal mağaradır. Dip kısımlarında bir gölet bulunmaktadır. Buradan çıkan su mağaranın aşağısında bulunan büyük çınar ağaçlarının dibinden Göksu Nehrine karışmaktadır. Mağaranın yapısı mermerden oluşmakta olup, içerisinde görsel açıdan insanlara hoş gelebilecek nitelikte çok sayıda sarkıt ve dikitler bulunur.

            Geçmiş dönemlerde ne amaçla yapıldığı ve kullanıldı bilinmeyen tamamen yok edilmiş yapılaşma izlerine rastlanmaktadır.

            Halk arasında Yeni Dünya Mağarası olarak bilinen bu mağara Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.08.2008 tarih ve 2512 karar numarası ile I. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.

            İncesu Mağarası: Karaman İli, Merkez İlçe, Taşkale Kasabası sınırları içerisinde, kasabanın yaklaşık güneyinde, İncesu deresinin doğu yamaçlarında kalkerli karstik arazide, doğu – batı yönünde . uzunluğunda doğal uzun tip bir mağaradır. Mağaranın içinde görsel açıdan zenginlik oluşturan çok sayıda sarkıt ve dikit bulunmaktadır. Giriş bir tepenin batı eteklerinde küçük ve dik bir delik halindedir. Giriş kısmı geçmiş yıllarda Taşkale Belediyesi tarafından düzeltilmiş ve iniş çıkışı sağlamak üzere demir malzemeden bir merdiven yapılmıştır.

            Mağaranın içerisinde herhangi bir kültür tabakası bulunmamaktadır. Ancak mağara yakın çevresinde yaralan diğer kaya sığınaklarının bulunduğu bölümlerde Roma Devrine ait küçük bir yerleşmeye ait izler görülebilmektedir.

            İncesu Mağarası Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.06.1992 tarih ve 1360 karar numarası ile I. Derece Doğal Sit olarak tescil edilmiştir.

            İnciğin İni:Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Üçharman (Divle) Köyü, Saraycık Mevkiindedir. Mağara sıcak tip olup kalkerli arazide açılmıştır. Geniş bir galeri halindeki giriş kısmından dar alçak bir koridorla ikinci büyük boşluğa, buradan da dar bir geçitten üçüncü büyük boşluğa geçilmektedir.

            Mağarada özellikle 2. ve 3. Büyük galerilerde küçük su birikintileri bulunmaktadır. Ayrıca yoğun su faaliyetleri sonucu irili ufaklı pek çok sarkıt ve dikit oluşumu meydana gelmiştir. Mağara içerisindeki bazı sarkıtlar doğal olaylar sonucu, bazıları da içeri giren ziyaretçiler tarafından kopartılmıştır.

            Mağaranın önünde bir hayvan ağılı bulunması ve sel akıntıları sonucu özellikle giriş galerisinde oldukça yüksek bir dolgu oluşturmuştur. İçerisinde ve çevresinde  insan yerleşmesine ait herhangi bir bulgu yoktur.

            İnciğin ini Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.12.1998 tarih ve 3388 karar numarası ile Doğal Sit olarak tescil edilmiştir.

            Yeşildirek Mağarası: Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Dedekoyağı Mevkiinde kalkerli karstik arazi içerisinde uzun tip bir mağaradır. Yaklaşık . uzunluğa sahiptir. Mağaraya Sarıveliler Taşkent karayolunun den yaylalar mevkiinden batıya giden yaklaşık uzunluğundaki patika yol ile ulaşılmaktadır.

            Doğal bir tepenin güney yamaçlarında yer alan giriş çok geniş değildir. Dar zaman zaman  genişleyen bir koridor halinde devam eden mağara içerisinde bol miktarda sarkıt dikit oluşumu bulunmakta ve oluşum devam etmektedir. Ortalarda bir yerde de temiz bir kaynak suyu bulunmaktadır. Kireçtaşı oluşumundan dolayı mağara içerisi koyu siyahtan yeşile doğru dönüşen bir renk almıştır.

            Mağara bazı kişilerce adak yeri olarak kullanılmaktadır. Bu ziyaretçiler bazı sarkıt ve dikitler üzerine özellikle çocuk giysileri bırakmakta, mağara sonlarına doğru yine mağara içinden kazıdıkları kırmızı çamurdan çocuk figürleri yapmakta ve mağara sonundaki düzlüğe bırakmaktadırlar.

            Yeşildirek Mağarası Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 02.12.1988 tarih ve 347 karar numarası ile Doğal Sit olarak tescil edilmiştir.