Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TURİZM PLATFORMU KARARLARI 13 Ocak 2010

            İlimizin sahip olduğu zengin kültürel ve doğal varlığımızı tanıtmak, özümsemek, ve bu değerlerimiz vasıtası ile bireysel ve toplumsal şuur oluşturmak, bununla birlikte bu değerlerimizi turizm ekseninde evrensel boyutlara taşıyabilmek temel amaçlarımızdandır.                                

İlimiz  M.Ö 8000 yıllarında yerleşik iskana geçmiş köklü tarihe sahip, bağrında tarihi ve tabii güzellikleri taşıyan nadir illerimizden birisidir. Karaman çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş önemli bir eğitim, kültür ve sanayi kentidir. Karaman göstermiş olduğu hızlı sanayileşmesiyle, tarihi ve turistik değerleriyle, tabiat güzellikleriyle 2000’li yıllarda Türkiye’nin önemli illeri arasına girmeye adaydır.

Zengin bir tarihe ve kültür mirasına sahip olan İç Anadolu’muzun incisi İlimiz, birçok ünlü şahsiyet yetiştirmiştir. Bunlar arasında  Şeyh Edebali, Piri Reis, Karamanoğlu Mehmet Bey, Yunus Emre,  Mevlana,  Kazımkarabekir Paşa, Mehmet Çınarlı, Ahmet Tufan Şentürk ve Bekir Sıtkı Erdoğan’ı  sayabiliriz.

Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf Yunus Emre Karaman’da yaşamış ve mezarı Karaman’dadır. Mevlana’nın gençlik yılları Karaman’da geçmiş, Karaman’da evlenmiş ve Annesi Mümine Hatun ile yakınlarının mezarları da İlimizdedir.

           

Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277 yılında çıkardığı “Bu günden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya” fermanıyla Türkçe’nin yeniden devlet dili olmasını sağlamıştır.

İlk Hıristiyan kilisesinin kurulduğu Derbe, Binbirkilise, Madenşehir, Değle, Taşkale, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla görülmeye değer turistik yerlerdir.

Turizm, insanların birbirlerini tanımalarına, sevmelerine ve kültür alış-verişine vesile olmaktadır. Turizm sayesinde insanlar yeni yerler tanımakta ve bilgilenmektedirler. Ülkelerin ekonomik kalkınmalarında tarım ve sanayinin yanında Turizm Sektörü de önemli bir yer tutar. Ülkeler ödemeler dengesinde meydana gelen açıkları turizmden elde ettikleri gelirlerle karşılama çabasındadırlar.

Tarım ve sanayi kenti olan İlimiz, köklü tarihi, doğal güzellikleri, turistik değerleriyle aynı zamanda  kültür ve turizm kentidir. İnanç turizmi, yayla turizmi, doğa yürüyüşü, mağara turizmi açısından önemli potansiyele sahiptir.

           

Hızla gelişen, sanayileşen İlimiz, turizm alanında da layık olduğu yere gelecek ve ülke turizmine büyük katkılar sağlayacaktır.

Türk Dilinin Başkenti İlimiz,  sahip olduğu tarihi zenginlikleri, turizm çeşitliliği ve potansiyeli ile turizmden daha fazla pay alabilmesi Ulusal ve Uluslararasında tanıtımının yapılabilmesi için  Valiliğimizin öncülüğünde; Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Medaş,  Ticaret ve Sanayi Odası, Seyahat Acentaları, Turizm İşletme Belgeli Oteller ve Lokantacılar Odaları Birliği Başkanlıklarından görevlendirilecek personellerden “TURİZM PLATFORMU” oluşturulmuştur.11 ARALIK 2009 TARİHLİ TURİZM PLATFORMUNDA ALINAN KARARLAR

İlimizin sahip olduğu zengin kültürel ve doğal varlıklarımızı tanıtmak, özümsemek, ve bu değerlerimiz vasıtası ile bireysel ve toplumsal şuur oluşturmak, bununla birlikte bu değerlerimizi turizm ekseninde evrensel boyutlara taşıyabilmek temel amaçlarımızdandır. Karaman, köklü tarihi, doğal güzellikleri, turistik değerleriyle bir kültür ve turizm kentidir. İnanç turizmi, kültür turizmi, yayla turizmi, doğa yürüyüşü, mağara turizmi açısından önemli potansiyele sahiptir.

           

Türk Dilinin Başkenti İlimiz,  sahip olduğu tarihi zenginlikleri, turizm çeşitliliği ve potansiyeli ile turizmden daha fazla pay alabilmesi Ulusal ve Uluslararasında tanıtımının yapılabilmesi için  Valilik Makamı’nın 17.02.2009 gün ve 876.02/410 sayılı Olurları ile “TURİZM PLATFORMU”  oluşturulmuştur. Söz konusu Turizm Platformu 11 Aralık 2009 tarihinde ikinci kez toplanarak aşağıdaki karalar alınmıştır.

1-İlimizin turizmdeki güçlü alanlarının tespit edilmesi.

2-Karaman kent markasının oluşturulması.

3-Turizmde farkındalık yaratılması.

4-Antalya-Karaman-Karapınar-Kapadokya yolu (Antalya-Kapadokya arasını) 1.30 saat kısaltması ve yol güzergahında tarihi ve kültürel yerlerin höyüklerin olması nedeniyle bu hattın tanıtımının yapılması.

5-Osmanlının iskan politikası doğrultusunda Rumeli’ye, Trakya’ya ve Balkanlar’a XV Yüzyılda gönderilen Karaman’lı vatandaşlarımızın Karaman’a getirilerek İlimizin tanıtımına katkılarının sağlanması.

6-Avrupa Birliği Projelerinden destek sağlanarak İlimizin tanıtımının yapılması.

7-İlimizde bulunan otobüs şirketlerinin biletlerine Karamanın tarihi ve turistik yerlerinin resimlerinin ve  tanıtıcı bilgilerinin konulması.

8-Televizyon yapımcılarının Karaman’a davet edilerek seyirci kitlesi yüksek ve kaliteli bir dizi çekiminin Valiliğimizce sağlanması.

9-Karaman’la ilgili haber sitelerinin (internet) diğer dillere çevriminin yapılması.

10- Turizm Platformu üyeleri arasından alt komisyonlar oluşturulması.

11-İlk ve Ortaöğretim öğrencilerine İlimizin tarihi, turistik ve kültürel yerlerinin (Taşkale Kasabası, Madenşehri Ören Yeri, Ermenek, Zeyve Pazarı, Tartan Evi Çeşmeli Kilise vb.) gezdirilmesi.

12-Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi öğrencilerine İlimizin tarihi, turistik ve kültürel yerlerinin (Taşkale Kasabası, Madenşehri Ören Yeri, Ermenek, Zeyve Pazarı, Tartan Evi Çeşmeli Kilise vb.) gezdirilerek, bu öğrencilerin birer turizm elçisi olmalarının sağlanması..

13-Karadağ ECO turizm yapılması.

a-Krater’in Tarım İl Müdürlüğü ile yapılacak çalışmalar neticesinde mera alanından çıkarılması ve Turizm alanı olarak ahşap evlerin yapılarak alternatif konaklamaya ayrılması.

b-Yaban atlarından 50 adet ehlileştirme yapılarak Karadağ da safari yapılmasının sağlanması.