Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SÖKÜM GENİŞLETİLMİŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 12 Ocak 2011

 


          Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan SÖKÜM  il komisyonu 12.01.2011 tarihinde saat 14:00 'de  Piri Reis Kültür Merkezinde İl Genel Meclis üyelerine, Belediye Meclis üyelerine, köy Muhtarlarına, Merkez Mahalle muhtarlarına ve Kamu - Kurum ve kuruşlarındaki temsilcilerine bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Bu konu ile ilgili 
 düzenlenen toplantıya Sayın Valimiz Süleyman Kahraman, Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Orta, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
   Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Orta, somut olmayan kültürel miras unsurlarının tespit edilerek gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için Müdürlük olarak ilimizin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tespit ederek ortaya çıkartmak, tanıtmak, yaymak ve gelecek nesillere aktarabilmek için toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak çerçevesinde Valiliğin onayı ile Somut Olmayan Kültürel Miras Kurulu’nun oluşturulduğunu belirterek, “Oluşturulan bu kurul ilimize ait Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarından Hıdrellez Şenlikleri, Nevruz, Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri, Âşıklık Geleneği, Yağmur Duası, Kına Gecesi, Aşure, Köy ve kasaba Düğünleri gelenek ve görenekleri, Oda Oyunları (Tuluk yükletme, Çift Sürme, öksüz oğlan everme vs.) Deve Oyunu, Çocuk Oyunları ve Bayram gezmeleri gibi unsurlar tespit edilerek Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Konunun çok önemli ve bilimsel olarak incelenmesi ve sonuçlarının alınması için Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 04–07 Kasım 2010 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce kurulan kurul üyelerinin de katıldığı, Kayseri’de bir eğitim çalıştayı yapılmış ve bundan sonra yapılacak çalışmaların ana hatları belirlenmiştir. Bu amaçla Müdürlüğümüzce yapılacak çalışmaların daha verimli yürütülmesi için Müdürlüğümüzce kurulan Somut Olmayan Kültürel Miras Kurulu üye bakımından genişletilmesi ve Somut Olmayan Kültürel miras ve Yaşayan İnsan Hazinelerinin tespiti çalışmaları devam etmektedir. İlimizde bu konu ile ilgili tespit çalışmalarına katılmak isteyen veya Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterine, Sözlü gelenekler ve anlatımlar, Gösteri sanatları, Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, El sanatları geleneği ayrıca Yaşayan İnsan Hazineleri, ise Somut Olmayan Kültürel Mirasın belli unsurlarını yeniden yaratmak ve yorumlamak açısından gerekli bilgi ve beceriye yüksek düzeyde sahip kişileri işaret etmesi nedeni ile girmesini istediğiniz unsurların ve kişilerin Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilmesi çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır” dedi.
   Vali Süleyman Kahraman’da yaptığı konuşmada, “Bizim kültürümüz çok büyük çok geniş yani 10 bin yıla yakın bir geçmişimiz var. Bir ağaç köksüz yaşayamaz. Kökü olmayan bir ağacın ayakta kalması mümkün değil. Köklerimizden kalan kültürel mirasımızı ortaya çıkarmak ve Türkiye ve dünya insanlarıyla paylaşmak zorundayız. Çünkü tarih bütün insanlığın malıdır. Somut olmayan kültürel miras toplumların yaşamında etkili olan ve yaşamın her alanında insanlığa yön veren kurallar dizisinin temelini oluşturur. Mirasın en önemli özelliklerinden birisi de toplumların kendilerini nasıl kanıtladıklarını göstergesi, bir diğeri de yaptıkları olumlu etkinin anlatımıdır. Bu kapsamda Orta Anadolu kültürünün zengin özelliklerini yansıtan Karaman kültürünün olması ve yaşatılması gerekmektedir. Başta belirttiğim gibi 10 bin yıllık geçmişe sahip olan ilimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bundan dolayı değişik medeniyetlerin bir kültür hazinesi olan ve tarih boyunca değişik dönemlerin özelliklerini ve yaşam ortamlarını tarif eden değişik yapılar vardır. Toplumların birbirini tanıma ve sürdürülebilirlik ortaklık ve işbirliğini geliştirmelerinde etkili olan bu yapılar kardeşliğin, dostluğun kültürel kaynaşmanın karşılıklı anlayışı gerçekleştirmesinde kalıcı yolu ve kültürün çeşitliliği korunması ve kalıcı hale gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır” dedi. Daha sonra Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve İl Söküm daimi üyesi Hüseyin AKSOY katılımcılara SÖKÜM hakkkında bir sunum yaptı.

SÖKÜM NEDİR ?

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 08.04.2009 gün ve 67442 sayılı yazısı gereğince; İlimizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” unsurlarının tespit edilerek gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için ;

               Müdürlüğümüzce ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterine esas olmak üzere; İlimizin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tespit ederek ortaya çıkartmak, tanıtmak, yaymak ve gelecek nesillere aktarabilmek için toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak çerçevesinde; Valilik Makamı’nın 20.05.2009 gün ve 821.99/1252 sayılı Onayı ile Somut Olmayan Kültürel Miras Kurulu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kurul ilimize ait Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarından aşağıda yazılı olanları tesbit ederek Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

-         Hıdrellez Şenlikleri, Nevruz, Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri, Aşıklık Geleneği, Yağmur Duası, Kına Gecesi, Aşure, Köy ve kasaba Düğünleri gelenek ve görenekleri, Oda Oyunları (Tuluk yükletme, Çift Sürme,öksüz oğlan everme vs.) Deve Oyunu, Çocuk Oyunları ve Bayram gezmeleri.

Konunun çok önemli ve bilmsel olarak incelenmesi ve sonuçlarının alınması için Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 04-07 Kasım 2010 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce kurulan kurul üyelerinin de katıldığı, Kayseri’de bir eğitim çalıştayı yapılmış ve bundan sonra yapılacak çalışmaların ana hatları belirlenmiştir.

Bu amaçla Müdürlüğümüzce yapılacak çalışmaların daha verimli yürütülmesi için Müdürlüğümüzce kurulan Somut Olmayan Kültürel Miras Kurulu üye bakımından genişletilmesi ve Somut Olmayan Kültürel miras ve Yaşayan İnsan Hazinelerinin tesbiti çalışmaları devam etmektedir.

İlimizde bu konu ile ilgili tesbit çalışmalarına katılmak isteyen veya Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterine,

Sözlü gelenekler ve anlatımlar

Gösteri sanatları

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler

Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar

El sanatları geleneği

Ayrıca

Yaşayan İnsan Hazineleri, ise Somut Olmayan Kültürel Mirasın belli unsurlarını yeniden yaratmak ve yorumlamak açısından gerekli bilgi ve beceriye yüksek düzeyde sahip kişileri işaret etmesi nedeni ile ;

 girmesini istediğiniz unsurların ve kişilerin Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilmesi çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

         Halkbilimin çalışma konuları içinde bulunan ürünlerin (gelenek, görenek, inançlar, halk edebiyatı, el sanatları, halk müziği ve oyunları, vb.) küreselleşmenin tek biçimlileştirme tehlikesine karşı korunmasını sağlamaktır.

         SOKUM ÖRNEKLERİ

         Geleneksel Tiyatro (Gölge Oyunu, Kukla, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları)

         Halk Oyunları

         Halk Müziği

         Çocuk Oyunları

         Halk Sporları

         Sıra Gecesi

         Yaran Sohbetleri

         Barana Sohbetleri

         Düğün eğlenceleri

         Halk çalgı yapımı ve çalımı

         Deyim

         Mitler

         Destan

         Bilmece

         Efsane

         Halk Hikâyeleri

         Halk şiiri

         Ninniler

         Ağıtlar

         Masal

         Aşıklık Geleneği vb.

         Geleneksel Tiyatro (Gölge Oyunu, Kukla, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları)

         Halk Oyunları

         Halk Müziği

         Çocuk Oyunları

         Halk Sporları

         Sıra Gecesi

         Yaran Sohbetleri

         Barana Sohbetleri

         Düğün eğlenceleri

         Halk çalgı yapımı ve çalımı

         Doğum adetleri

         Ölüm adetleri

         Nişan, düğün adetleri

         Sünnet adetleri

         Kutlamalar, bayramlar, panayır, festivaller (Mesir Macunu  Şenliği, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali)

         Yıl dönümü, anma günleri

         Mevsimlik Bayramlar (Hıdrellez, Nevruz, Mayıs Yedisi, vb.)

          Dinsel İçerikli Ritüeller (Sema, Semah, vb.)

Yaşayan İnsan Hazineleri, Somut Olmayan Kültürel Mirasın belli unsurlarını yeniden yaratmak ve yorumlamak açısından gerekli bilgi ve beceriye yüksek düzeyde sahip kişileri anlatır.

         Aşıklar/Ozanlar

         Mahalli Sanatçılar

         Halk Oyunları Ustaları

         Geleneksel El Sanatları Ustaları

         Ortak Belleğe Ait Değerli Bilgilerin Ender Bulunan Taşıyıcıları