Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN TURİZM SEKTÖRÜ TEMSİCİLERİNE KONFERANS 15 Nisan 2011

 
                                                        
        15 -22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri münasebetiyle Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayı Odası Turizm sektöründe çalışan Otel, Seyahat Acentaları yetkilileri ve çalışanları ile Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine " Turizm İşletmeciliği " konusunda bir konferans verdi. 15.04.2011 tarihinde saat 14:00'de Ticaret veSanayı Odası toplantı salonunda gerçekleşen konferansı Selçuk Üniversitesi Silifke - Taşucu Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği, Seyahat ve İşletmecilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA tarafından verildi. Öğrencilerin ve Sektör Temsilcilerinin büyük bir ilgi ile takip ettiği konferansda Karamanın Turizm Haritası ortaya kondu ve Turizm sektör çalşanlarının ile yöneticilerin hedefleri belirlendi.
      Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz ORTA ise yaptığı konuşmada Karaman 2011 Turizm Hedeflerinden ve başarılarından söz etti. Turizm Sektörü ile ilgili eğitimlerin, konferansların ve çalıştayların devam edeceğini beyan etti. Sözlerine 2010 yılında il Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen I. Uluslararası Yamaç Paraşütü Dünya Kupası etkinliklerinde elde edilen başarılarından örnekler vererek tamamladı. 

 Yrd. Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA (Kısa Otobiografi)Selçuk Üniversitesi Silifke - Taşucu Meslek Yüksekokulunda Turizm ve Otel İşletmeciliği,Seyahat İşletmeciliği ve İşletmecilik Anabilim Dallarında Öğretim Üyesi olarak görevyapmaktadır.Çetinkaya, 1968 Karaman Ayrancı Dokuzyol Köyü doğumludur. İlkokulu Dokuzyol Köyüİlkokulunda, ortaokulu Ayrancı Ortaokulunda, liseyi Ankara Otelcilik ve Turizm MeslekLisesinde, önlisansı Boğaziçi Üniversitesinde, lisansı Çukurova Üniversitesi İİBF MersinTurizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda, yükseklisansı Mersin Üniversitesi Turizmİşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında ve doktorayı Selçuk Üniversitesi İşletmeAnabilim Dalında tamamlamıştır.Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında, İstanbul Hilton, Mersin Hilton, Kuşadası PinePark ve İstanbul Aksaray TUI Seyahat Acentası başta olmak üzere birçok turizmişletmesinde servis, mutfak, resepsiyon, kat hizmetleri, seyahat acentası turizmkoordinatörü, tur operatörlüğü (tur planlama, pazarlama ve satış, tur operasyonuyürütücülüğü ve tur liderliği), biletleme (manuel ve bilgisayarlı), kongre-konferansorganizasyonu, ve rekreasyon ve animasyon alanlarında 5 yılı aşkın geniş mesleki

tecrübeye sahiptir.

Çal
ışmalarıyla 19. Uluslar arası İşletmecilik Kongresi en iyi makale ödülü, HOSTEURdergisi 2006 yılı en iyi makale ödülü ve En Başarılı Doktora Tezi Prof. Dr. Hasan OlalıTurizm Araştırmacılığı Özel Ödülü sahibi olan Çetinkaya'nın kırkın üzerinde ulusal veuluslararası bilimsel araştırması, makalesi, konferans bildirisi ve panel sunumubulunmaktadır.Çetinkaya özel sektöre, kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yönelik yönetim,işletmecilik ve turizm ve otel işletmeciliği konularında danışmanlık ve eğitimler verereksektöre katkılar sağlamaktadır.Çetinkaya, 2004-2007 yılları arasında dört farklı Avrupa Birliği Leonardo da Vinci MobilityPlacement projesi, iki farklı CEDEFOP çalışma ziyaretine katılım, CEDEFOP ev sahipliğiorganizasyonu projelendirip gerçekleştirme ve LdV Bağımsız Dış Uzmanı görevi üstlenmeşeklinde çok sayıda uluslarası proje deneyimine sahiptir. Halen 11 ülkeden 14 ortağın yeraldığı ECVET TC-NET adlı işbirliği projesinin yerel ortak düzeyinde proje yöneticiliğini veyürütücülüğünü yapmaktadır.Çetinkaya DPT ABEGP Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci HareketlilikProgramlarında, Mevlana Kalkınma Ajansında ve Çukurova Kalkınma Ajansında BağımsızDış Uzmanlık görevleri yürütmektedir.Çetinkaya, "Bilişim Teknolojileri Işığında Turizm İşletmelerinde Yönetim: Enformatik BirBakış" adlı kitabın (2003, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN: 975 - 591 - 469 - 2)yazarlarındandır. Çetinkaya, Progress in Tourism Marketing adlı yabancı dilde yayınlanmışolan editörlü kitabın (ELSEVIER, London, 2006, ISBN: 0-08-045040-7) bölümyazarlarındandır.

Çetinkaya HOSTEUR (for Future Hospitality & Tourism Professionals, A student webzine

from the International Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education)

dergisinin e
ş-editörlüğünü yürütmektedir. Ayrıca Journal of Hospitality Marketing &Management (JHMM) adlı uluslararası bilimsel dergide hakemlik görevi yürütmektedir.

Çetinkaya, evli ve bir çocuk sahibidir.