Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gökçeseki Ören Yeri

 
Karaman İli Ermenek ilçesi; Gökçeseki Köyünün kuzeyinde yer alan iki tepeden güneyde yer alan tepe üzerinde, tepenin güney, doğu ve batı eteklerinde yer almaktadır. Ören Yeri içerisinde birçok yapının temel izleri; bazı mimari parçalar, bol miktarda çanak çömlek parçaları ve tam tepe noktasında basamaklı bir kutsal alan bulunmaktadır. Bu tepenin kuzey etekleri ile karşısında yer alan tepenin güney yamaçlarında çok sayıda kaya mezarı ve yine iki tepe arasında kalan küçük vadide bazı yapı kalıntıları ve mezarlar bulunmaktadır. Bazıları çok, bazıları tek odalı olan kaya mezarlarının içerisinde klineler ve aslan şekilli kapaklar halen durmaktadır. Mezarların bazıları düz bazıları beşik tonoz örtülüdür. Ören Yerideki buluntulardan ve mezarlardan buranın Roma ve Bizans döneminde yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır.
Karaman İli Ermenek ilçesi; Gökçeseki Köyünün kuzeyinde yer alan iki tepeden güneyde yer alan tepe üzerinde, tepenin güney, doğu ve batı eteklerinde yer almaktadır. Ermenek İlçesinden özel araçlarla ve Ermenek İlçesinden Gökçeseki Köyüne gider araçlarla ulaşılabilmektedir.
Karaman İli Ermenek ilçesi; Gökçeseki Köyünün kuzeyinde bulunmaktadır.