Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise-11 Nolu Kilise

BİNBİRKİLİSE-11 NOLU KİLİSE

yün üst kısmında yer alan bu kilise Mehmet Kabakyer taralından kullanılan evin altında kalmıştır. Bir hayli yıkık durumda olan kilisenin ancak bazı duvar kalıntıları görülebilmektedir* Prof Dr. Semavi Eyice Karadağ ve Karaman Kitabında bu kilise için; "Yolun sol tarafında bulunması gereken bu kiliseden bu gün toprak üstünde en ufak bir iz dahi bulunamamışı il Simirnoll' ve Itolzmann'ın oldukça iyi bir halde iken gördükleri bu bina Ramsay-Bell'in incelemeleri sırasında hayli yıkılmıştı. Orta ve Güney-Bau Anadolunun bazı kiliselerinde goriilen tok apsislu serbest Latin haçı biçimli bir yapı olduğu planından anlaşılmaktadır. Fotoğrafına göre ise gayet itinalı işlenmiş, bazıları pek büyük ölçülerde olan taşlardan yapılmıştır" denmektedir.