Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise-12, 21, 22 Nolu Yapılar

BİNBİRKİLİSE-12,21,22 NOLU YAPILAR

1 numaralı bazilikadan kuzeye doğru giden yolun sağ tarafında köylüler taralından hamam olarak adlandırılan 12,21 ve 22 numaralı binalar grubu bulunmaktadır Bu kompleks; her dizide dörder sütunu bulunan İki destek ile üç nete ayrılmış olan yuvarlak apsisli bir bazilika, bazilikanın sağına bitişik tek netli ve apsisli küçük bir şapel (küçük kilise) ve solunda da yine bazilikaya bitişik haç planlı bir mezar şapelinden oluşmaktadır Bu gün esas bazilikadan (21 no) çok az iz kalmış, sağdaki şapel (22 no) tamamen kaybolmuş, soldaki haç planlı ek binanın (12 no) bazı bölümleri ayaktadır Serbest haç biçiminde tasarlanmış olan bu yapının (12 no) dışarıdan girişi soldaki kolun altında bir dehliz halindedir ve kapının etrafı kabartına bir süsleme şeridi ile bezenmiş, ortaya haç işlenmiştir.