Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise-33 ve 36 Nolu Kilise

BİNBİRKİLİSE-33 VE 36 NOLU KİLİSE


Değlenın doğusundaki tepenin üzerinde Madenşehİr yönüne hakim bir noktada 33 numaralı bazilikanın da içinde bulunduğu değişik binalardan meydana gelen bir kompleks vardır. Apsisi halen ayakla olan 33 numaralı kilise her dizide dörder sütunlu bir bazilikadır Çift pencereli ve sivri kemerli apsisin kemerinde bir haç kabartması ve en üstteki dürt taşta bir kitabe vardır. Kitabeye göre kilise Kletorios'un oğlu Dometios ile onun oğlu Ouolerios ve onun da oğlu Indakos tarafından Akylas'ın da katılmasıyla yaptırılmıştır. Kilisenin kuzeyinde küçük bir İç avlu etrafında sıralanmış bazı bina izleri vardır Bu küçük avludan doğuda bir kapı ile daha büyük bir avluya geçilmektedir Bu büyük avlunun ortasında da eskiden şapel bulunuyordu. Bu yapının yanındaki 36 no.lu küçük kiliseden, kaba söveli kapısının dışında bir iz kalmamıştır