Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise-39,43 Nolu Yapılar

BİNBİRKİLİSE-39,43 NOLU YAPILAR

Değle Köyünün tam ortasında büyük bir yapı grubu vardır Bu yapılar bir iç avlu etrafında sıralanan dikdörtgen salonlar, eşit boyutlu odalar, içleri sütunlar ile neflere ayrılmış mekanlardan oluşmaktadır Bu grubun en ilgi çekici yapısı doğusunda bulunan Yunan haçı planlı, kare kule şeklindeki yapıdır. Yapılar tescil işleminde 32 no.Iu Bazilikanın külliyesi olarak değerlendirilmiştir.

Bir kompleks halindeki yapılardan ortadaki dikdörtgen avlunun kuzey batısındaki A olarak işaretlenmiştir Bu dikdörtgen planlı uzun bir yapıdır. Tam ortasından bir dizi paye ile iki nefe ayrılmıştır.

Buna bitişik olarak yan yana sıralanan B grubu yapıları ise üzerleri beşik tonozları ile örtülü dikdörtgen biçimli mekanlar halindedir* Bunlardan son beşi eşit ölçülerde, birbirleri ile tek kapı ile bağlantılı gözlerdir.

Kompleksin bir köşesini işgal eden C işaretli büyük bina ise içerisinde her bir kenarı 16-17m. kadar olan büyük bir karedir. Mekan her bir dizide üçer paye olmak üzere iki dizi destek ile uzunlamasına üç nete ayrılmıştır. Bu payeler sıra halinde kemerler ile bağlanmış ayrıca ortadaki payeler enine kemerler atılmak suretiyle yan duvarlara da bağlanmıştır. Bu üç bölümün de üzeri beşik tonozlarla örtülüdür. Daha sonra kapısı mihrap haline getirilerek bu bölümlerden birisi camiye dönüştürülmüştür. Günümüzde kullanılmamaktadır.

Doğu tarafından bu cami olarak kullanılan bölüme bitişik olan D işaretli uzun salon ise günümüzde belirgin bir durumda değildir. Tamamen yıkılmıştır.

En doğudaki köşede bu kompleksin en ilgi çekici yapısı olan E binası vardır Avludan küçük bir kapı ile bağlantısı olan bu işlevi bilinmeyen yapı dön kare paye ile bölünmüş ve bunların üstlerine kemerler atılmış, kareye yakın bir yapıdır. Bu yapı bir kare kule gibi kompleksi aşarak yükselir