Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Haftası (İlimizde Turizm Alanında Yapılan Çalışmalar)

İLİMİZDE TURİZM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Türkçenin Başkenti Karaman “Gelin Tanış olalım - İşi kolay kılalım - Sevelim sevilelim - Dünya kimseye kalmaz”.diyerek insanları sevgi, hoşgörü ve birliğe çağıran Yunus Emre’nin Türbesinin Yunus Emre Camii haziresinde, Mevlana’nın Annesi Mümine Hatun ve Ağabeyi Muhammet Alaeddin mezarlarının İlimizdeki Aktekke Camisinde bulunması inanç turizmi açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Karaman Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan İpek yolu üzerinde olması zengin tarihi, kültürü, sanat birikimi, doğal güzellikleri, mutfağı, benzersiz florası, faunası, somut olmayan kültürel miras birikimi ve misafirperverliği ile değişen turist profilinin talep ettiği tüm özelliklere sahip bir destinasyon konumundadır. Karaman, köklü tarihi, doğal güzellikleri, turistik değerleriyle inanç turizmi, kültür turizmi ve eko turizmi açısından önemli potansiyele sahiptir.

        

Karamandaki turizm konusundaki misyonumuz ve görevimiz, turizm endüstrisinin içerisinde gelişen, sürdürebilir turizm temelinde çok sayıda seyyahın Karaman yöresini ziyaretine imkan veren, seyyahlara konaklama, yeme içme, eğlence, gezi imkanı tanıyan modern bir turizm anlayışı sunmaktır. Turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Karaman’ın uluslararası pazarda seyyah (turist) sayısı ve turizm geliri bakımından önemli bir varış noktası, uluslararası bir marka haline getirilmesi ve potansiyele ilişkin turizm türlerinin geliştirilmesi için çalışmalarımız hızla devam ettirilecektir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar;

1-Toplumda turizm konusunda farkındalığı artırmak, doğal, tarihi ve kültürel varlıkları sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda turizmde değerlendirmek, turizm bilincini oluşturmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında “Turizm Haftası” kutlanmaktadır. Bu yıl 41. Turizm Haftası, İlimizde çeşitli etkinliklerle “kutlanacaktır.

2-İlimiz Merkez İlçesi Hisar Mahallesi’nde bulunan Kentsel Arkeolojik Sit Alanında yer alan Karaman Kalesinin Temizlik ve Bilimsel Kazı Çalışmaları ve restorasyonun çalışmaları tamamlanmıştır. Karaman Kalesi "Açık Hava Müzesi" şeklinde düzenlenerek turizme açılabilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

1

        

3-Çok yoğun sit potansiyeli gösteren Karadağ, inanç turizmi eko turizm, tarih turizmi, kültür turizmi, yamaç paraşütü, yaban hayatı ve av turizmi potansiyellerini bir arada taşıyan bir destinasyon ve cazibe merkezidir. Karadağ Bölgesinin “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi”  olarak ilan edilebilmesi kapsamındaki çalışmalarımız tamamlanarak Bakanlığımıza bildirilmiştir.

         4-Karadağ Binbir Kilise Madenşehir ören yerinde bulunan Anıt Mezar ve Değle ören yerindeki 31,32,33 nolu Kiliselerin ve Piskoposluk Sarayının Bilimsel ve Arkeolojik kazıları tamamlanmıştır. Söz konusu alanların "Çevre Düzenlemesi, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon" projeleri ile Kültür ve Turizm Amaçlı Proje ve Yatırım çalışmalarımız  devam etmektedir.

         KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına “Binbir Kilise Çevre Düzenleme Projesi” adı altında bir proje sunulmuş, projemiz 17.01.2017 tarihinde onaylanmış ve 116.000,00 TL bir bütçe ayrılmıştır. Bu proje içerisinde; yürüme parkurları, yönlendirme ve bilgilendirme levhaları, Karaman’a özgü ürünler için satış üniteleri, tuvalet, otopark, dinlenme ve seyir terasları ile alanın ışıklandırması bulunacaktır.

         5-Ermenek Bölgesinde Gökçeseki ören yeri, Ermenek Nekropol Alanı ve Yukarıçağlar ören yerinde kazılar yapılmış ve söz konusu alanların turizme kazandırılması çalışmaları devam etmektedir.

         6-Karaman turizminin alt yapısının iyileştirilmesi için Bakanlığımıza yapmış olduğumuz talepler doğrultusunda, Karaman Merkez Dinek Köyü’nden, Karadağ Madenşehir ören yeri, Değle ören yeri, Krater Çukuru ile Mahalaç Kilisesi  arası  ve Yeşildere - İsmail Hacı Tekkesi yollarının kültür ve doğa turizmine katkıları da göz önüne alınarak “Turistik Yol Ağı” kapsamında "Turistik Yollar Yatırım Programına" alınması ve Bakanlığımız bütçesinden yapılması uygun görülerek Karayolları Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

7- Bakanlığımız tarafından, illerimizin doğal güzelliklerini, kültürel ve tarihi değerlerini, genel bilgilerini, ünlülerini, kültür atlasını, turizm aktivitelerini, ulaşım ve konaklamalarını ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını yapabilmek için (www.kulturportali.gov.tr) adresli Türkiye Kültür Portalı oluşturulmuştur. İlgili web adresine Karaman’ın tarihi, turistik, kültürel ve turizm aktivitelerini içeren bilgilerin ve fotoğrafların girişleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. www.kulturportali.gov.tradresli Türkiye Kültür Portalı Uluslararası düzeyde hizmet vermektedir.

2

8- İlimiz Ermenek İlçesi, eko turizm, inanç turizmi, tarih turizmi, kültür turizmi, kış sporları turizmi ve yaban hayatı potansiyellerini bir arada taşıyan bir destinasyon ve cazibe  merkezi konumunda olması nedeniyle siluet ve panoramik yapısının bozulmasını önlemek amacıyla; Ermenek İlçesinin Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmesi çalışmaları Müdürlüğümüz ve Ermenek Belediye Başkanlığı işbirliği ile tamamlanarak Bakanlığımıza iletilmiştir.

9-Karaman turizminin geliştirilmesi, alt yapısının iyileştirilmesi ve  bölgenin turizmin sosyo ekonomik faydasından daha çok yararlanabilmesi için,  Karaman'ın doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılması kapsamında; Bakanlığımız nezdinde bulunan "Türkiye Turizm Portalı" ve  "Home Of Turkey"  Portalında  yer verilmesi için gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmiştir.

         10- 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü’nde bu yıl 21.si düzenlenen EMİTT 2017 Fuarında (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı)  İlimiz, Karaman Belediyesi öncülüğünde, Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iş birliği ile katılım sağlanarak, Türkçenin Başkenti Karaman’nın zengin tarihi, kültürü, sanat birikimi, doğal zenginlikleri ve somut olmayan kültürel mirası tanıtılmıştır.

11- Karaman Valiliği, Karaman Belediye Başkanlığı, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Mevlana Kalkınma Ajansının organizasyonu ile  2. Turizm Çalıştayı 50’ye yakın seyahat acentesinin ve TÜRSAB Başkanı Başaran ULUSOY'un katılımı ile 2016 yılında Karaman’da gerçekleşmiştir.KatılımcılaraKaraman’ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin tanıtımı yapılmıştır.

                                                                                                                                                     T.C.

                                                                             KARAMAN VALİLİĞİ

                                                                       İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3

KARAMAN KARADAĞ BİNBİRKİLİSE

  

            Karaman İli’nin kuzeyinde, yaklaşık 35 km. uzaklıkta, volkanik bir dağ kitlesi olan Karadağ’ın (en yüksek noktası Mahalaç Tepesi 2288 m.) değişik yükseltilerinde ve vadilerinde 4. ve 9. yüzyıllar arasında yapılmış bir çok kilise, bazilika, şapel, manastır, mezar yapısı, sarnıç, konut ve askeri yapılar bulunmaktadır.  Bu yapılar Madenşehir ören yeri, Değle ören yeri ve  Başdağ Askeri Yapıları  olarak bilinen yerlerde yoğunluk oluştururlar. Çok yoğun sit potansiyeli gösteren Karadağ, eko turizm, inanç turizmi, tarih turizmi, kültür turizmi, yamaç paraşütü ve yaban hayatı potansiyellerini bir arada taşıyan bir destinasyon ve cazibe  merkezi konumundadır.

MADENŞEHİR ören yeri

         

Karaman’ın kuzeyinde yer alan ve volkanik bir dağ olan Karadağ kitlesinin üzerinde yer alan Madenşehir ören yeri günümüzde Madenşehir adında bir köy yerleşmesi içerisinde yer almaktadır. Köyün girişinde yer alan Binbirkilise yapılarının en büyüğü bir numaralı bazilikadır. Yapı ilk kez 500 yılında inşa edilmiştir. Madenşehri ören yeri içerisinde Bizans Devrine ait Bazilikalar, Sarnıçlar ve konutların izlerini görmek mümkündür.

1

DEĞLE ören yeri