Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İLİMİZDE TURİZM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Türkçenin Başkenti Karaman “Gelin Tanış olalım - İşi kolay kılalım - Sevelim sevilelim - Dünya kimseye kalmaz”.diyerek insanları sevgi, hoşgörü ve birliğe çağıran Yunus Emre’nin Türbesinin Yunus Emre Camii haziresinde, Mevlana’nın Annesi Mümine Hatun ve Ağabeyi Muhammet Alaeddin mezarlarının İlimizdeki Aktekke Camisinde bulunması inanç turizmi açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Karaman Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan İpek yolu üzerinde olması zengin tarihi, kültürü, sanat birikimi, doğal güzellikleri, mutfağı, benzersiz florası, faunası, somut olmayan kültürel miras birikimi ve misafirperverliği ile değişen turist profilinin talep ettiği tüm özelliklere sahip bir destinasyon konumundadır. Karaman, köklü tarihi, doğal güzellikleri, turistik değerleriyle inanç turizmi, kültür turizmi ve eko turizmi açısından önemli potansiyele sahiptir.

Karamandaki turizm konusundaki misyonumuz ve görevimiz, turizm endüstrisinin içerisinde gelişen, sürdürebilir turizm temelinde çok sayıda seyyahın Karaman yöresini ziyaretine imkan veren, seyyahlara konaklama, yeme içme, eğlence, gezi imkanı tanıyan modern bir turizm anlayışı sunmaktır. Turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Karaman’ın uluslararası pazarda seyyah (turist) sayısı ve turizm geliri bakımından önemli bir varış noktası, uluslararası bir marka haline getirilmesi ve potansiyele ilişkin turizm türlerinin geliştirilmesi için çalışmalarımız hızla devam ettirilecektir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar;

1-Toplumda turizm konusunda farkındalığı artırmak, doğal, tarihi ve kültürel varlıkları sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda turizmde değerlendirmek, turizm bilincini oluşturmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında “Turizm Haftası” kutlanmaktadır. Bu yıl 40. düzenlenecek olan Turizm Haftası, İlimizde çeşitli etkinliklerle “kutlanacaktır.

2-İlimiz Merkez İlçesi Hisar Mahallesi’nde bulunan Kentsel Arkeolojik Sit Alanında yer alan Karaman Kalesinin Temizlik ve Bilimsel Kazı Çalışmaları tamamlanarak restorasyonun çalışmalarına başlanmıştır. Kaledeki restorasyon çalışmaları 2016 yılının ilk yarısında tamamlanmasına müteakip "Açık Hava Müzesi" şeklinde düzenlenerek turizme açılacaktır.

3-Çok yoğun sit potansiyeli gösteren Karadağ, inanç turizmi eko turizm, tarih turizmi, kültür turizmi, yamaç paraşütü, yaban hayatı ve av turizmi potansiyellerini bir arada taşıyan bir destinasyon ve cazibe merkezidir. Karadağ Bölgesinin “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak ilan edilebilmesi kapsamındaki çalışmalarımız tamamlanarak Bakanlığımıza teslim edilmiştir. Bakanlığımız Karadağ Bölgesinin, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedefleri çerçevesinde; kültür, doğa ve inanç turizminin geliştirilmesine yönelik olarak değerlendirmeye alındığı bildirilmiştir.

4-Bizans dönemine ait olan Binbir Kilise Madenşehir Ören Yerinde bulunan Anıt Mezar ve Değle Ören Yerindeki 31,32,33 nolu Kiliselerin ve Piskoposluk Sarayının Bilimsel ve Arkeolojik kazıları tamamlanmış olup, söz konusu alanların "Çevre Düzenlemesi, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon" projelerinin Bakanlığımız 2016 yatırım programına alınması için Bakanlığımıza talepte bulunulmuştur. Ermenek Bölgesinde Gökçeseki Ören Yeri, Ermenek Nekropol Alını ve Yukarıçağlar Ören Yerinde kazılar yapılmış ve turizme kazandırma çalışmaları hız kazanmıştır.

5-Karaman turizminin alt yapısının iyileştirilmesi için Bakanlığımıza yapmış olduğumuz talepler doğrultusunda, Karaman Merkez Dinek Köyü’nden, Karadağ Madenşehir Ören Yeri, Değle Ören Yeri, Krater Çukuru ile Mahalaç Kilisesi arası ve Yeşildere - İsmail Hacı Tekkesi yollarının kültür ve doğa turizmine katkıları da göz önüne alınarak “Turistik Yol Ağı” kapsamında "Turistik Yollar Yatırım Programına" alınması ve Bakanlığımız bütçesinden yapılması uygun görülerek Karayolları Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

6- Bakanlığımız tarafından, illerimizin doğal güzelliklerini, kültürel ve tarihi değerlerini, genel bilgilerini, ünlülerini, kültür atlasını, turizm aktivitelerini, ulaşım ve konaklamalarını ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını yapabilmek için (www.kulturportali.gov.tr) adresli Türkiye Kültür Portalı oluşturulmuştur. İlgili web adresine Karaman’ın tarihi, turistik, kültürel ve turizm aktivitelerini içeren bilgilerin ve fotoğrafların girişleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. www.kulturportali.gov.tr adresli Türkiye Kültür Portalı Uluslararası düzeyde hizmet vermektedir.

7- İlimiz Ermenek İlçesi, eko turizm, inanç turizmi, tarih turizmi, kültür turizmi, kış sporları turizmi ve yaban hayatı potansiyellerini bir arada taşıyan bir destinasyon ve cazibe merkezi konumunda olması nedeniyle siluet ve panaromik yapısının bozulmasını önlemek amacıyla; Ermenek İlçesinin Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilen edilmesi çalışmaları Müdürlüğümüz ve Ermenek Belediye Başkanlığı işbirliği ile devam etmektedir.

8-Karaman turizminin geliştirilmesi, alt yapısının iyileştirilmesi ve bölgenin turizmin sosyo ekonomik faydasından daha çok yararlanabilmesi için, Karaman'ın doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılması kapsamında; Bakanlığımız nezdinde bulunan "Türkiye Turizm Portalı" ve "Home Of Turkey" Portalında yer verilmesi için gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmiştir.

9- 08-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Lyon Kentinde, Lyon sergi ve Fuar Merkezinde düzenlenen, dört günde 310 firmanın katıldığı ve 110.000 ziyaretçi alan Festi Culture etkinliğine Karaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü stant açarak katılım sağladı.

10- 14-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında İmkan Vakfı tarafından Hollanda’nın Utrecht şehrinde gerçekleştirilen altı Ülke ve 120 firmanın katıldığı, 4 günde yaklaşık 40.000 ziyaretçi alan Cultifest Festivalinde Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ikinci defa katılım sağlandı. Söz konusu etkinliklerde Türkçenin Başkenti Karaman’nın zengin tarihi, kültürü, sanat birikimi, doğal zenginlikleri ve somut olmayan kültürel mirası Fransa ve Hollanda'da tanıtıldı.

11- Mevlana Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TURSAB’ın düzenlediği proje kapsamında; Karaman’ın tarihi, turistik, kültürel alanları ve turizm potansiyeli, 25 kişilik Tur Operatörlerine tanıtılmıştır.

12- Star Televizyonu tarafından yayınlanan Lezzet-İ Şahane Yemek Programı kapsamında; Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin çekimi çerçevesinde, Karaman’da yapılan çekimlerde Yöremizin Meşhur Calla Yemeği, Sulu Pilav ve Guymak Tatlısının çekimleri yapılarak tanıtımı yapılmıştır.

13-Kanal 7 Televizyonunda yayınlanan Anadolu kültürünü tüm yönleri ile ekrana taşıyan Gündüz Gece Programında, Karaman Merkez, Taşkale Köyü ve Karadağ bölgesinin tarihi, turistik, kültürel, ekonomik ve doğal güzellikleri ile ünlü şahsiyetlerini tanıtan çekimler gerçekleştirmişlerdir.

Birçok medeniyete beşiklik etmiş Karaman'ın kültürel ve tarihi zenginlikleri ile sit potansiyeli yetersiz tanıtım eksikliği nedeniyle yeterince keşfedilememiş, bu nedenle düşük turist yoğunluğuna sahip bir destinasyon konumundadır. Sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda turistik cazibesinin arttırılması, turistik çekim unsurlarının geliştirilerek turist akışının yoğunlaştırılması ve bu sayede yerel ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması Karaman'da bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin turizmi topyekun ele almaları ve hareket etmeleri ile gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.

Ülkemizin yaşadığı hızlı kentleşme süreci ve tüm dünyanın yaşadığı küreselleşme gerçeğini göz önüne alarak, Karaman için projeler ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarımızda amacımız, Karaman’ın Türkiye ve Dünya ile bütünleşmesini hızlandırarak, ilimizi sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerlerle birlikte modern ve yaşanabilir bir şehir olarak yarınlara taşıyabilmek.

Karaman, üreten ve ihraç eden, ülke ekonomisine katma değer sağlayan, yaşam kalitesinin sürekli olarak arttığı, turizm sektörünün ve kırsal alt yapının geliştirilerek, turizm sektörü ve kırsal kalkınmanın sağlanması ile kır-kent arasındaki gelişmişlik farkını gideren çağdaş bir kent olması temel hedeflerimizdendir.

2016 yılının ülkemize, insanımıza ve turizm sektörü çalışanlarına hayırlı olmasını temennileriyle Türkçenin Başkenti Karaman’dan, gönül dostu Yunus Emre’nin diyarından kucak dolusu sevgilerimle ...

 

 

Adem AKÇAY

İl Kültür ve Turizm Müdür V.