Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Malatya 2. Kayısı Çiçeği Fotomaratonu Yarışması

Malatya 2. Kayısı Çiçeği Fotomaratonu Şartnamesi

Yarışma Organizasyonu: Yarışma Malatya İl Kültür  ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilmekte ve Belleğini Koruyan Kentler Derneği ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından desteklenmektedir.  Malatya İl Kültür  ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Yarışmanın Konusu: Yarışmanın konusuMalatya’nın Kültürel Mirası’dır. Çekilen fotoğraflarda Malatya’nın kültürel zenginliğine  vurgu yapılmalıdır. Bunun yanında kayısı çiçeğinin de ön plana çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 1.2. ve 3.lük ödüllerinin yanında bir de  “Kayısı Çiçeği Özel Ödülü” belirlenmiştir.

Yarışmanın Amacı: Fotomaratonun amacı Kayısının Başkenti olarak bilinen Malatya’nın Kültürel Mirasının ve kayısı çiçeğinin  tanıtılmasına katkı sağlamak, bunun yanında Malatya’da yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın artırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Fotomaraton sayesinde Malatya’nın Kültürel Mirası ile  ilgili elde edilecek fotoğraflar Malatya fotoğraf envanterini zenginleştirecektir.

Yarışma Bölümleri: Yarışma, dijital (sayısal) kategoride  Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Yarışma Genel Şartları:

1- Yarışma; seçici kurul ve onların birinci dereceden yakınları haricinde,  18 yaşını dolduran tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

2- Yarışmaya sadece “Fotomaraton” etkinliğine katılım için isim yazdırarak bu etkinlikte yer alanlar katılabilir.

3- Kayıt sırasında ilgili katılımcının fotoğraf makinesinin marka kaydı ve tarih güncellemesi kontrol edilir. Bu esnada T.C. Nüfus Cüzdanı bulunması gereklidir.

4- Yarışmaya sadece Fotomaraton’da (10 Mart-06 Nisan2018 tarihleri arasında), Malatya sınırları içinde çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

5- Fotoğrafçı yarışmaya, en fazla 5 (beş) adet sayısal renkli fotoğrafla katılabilir.

6- Yarışma belge niteliği taşıyacağından, basit düzeltme ve iyileştirme işlemlerinin dışında renk, keskinlik, toz alma gibi basit işlemler yapılması; kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

7- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range)ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar ve panoramik fotoğraflar da kabul edilmeyecektir.

8- Fotoğraf büyük baskılara uygun şekilde, uzun kenarı en az 2400 piksel ve en az 200 dpi çözünürlüğünde 12 sıkıştırma kalitesinde ve Jpeg   formatında teslim edilmelidir.

9- Fotoğrafların üzerinde tarih, isim, imza gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme yapılmayacak, kenarlarında boşluk olmayacaktır.

10- Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 44 (Rumuz: 44). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

11- Katılımcılara  kayıt sırasında yarışmacı kartları verilecektir.

12- Fotoğrafçı, fotoğraflarını dijital ortamda teslim edecek ve teslim ederken katılım formunu imzalayacaktır.

13- Fotoğrafların 06 Nisan 2018 tarihinde saat 17.00’ye  kadar, kayıt yaptırılan yere teslim edilmesi gerekir. Belirlenen  tarih ve saat dışında teslim kabul edilmez.

14- Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

15-Kural ihlali yapan kişilere bazı yaptırımlar uygulanır. Katılımcının, bu Fotomaratonla ilgili ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

16- Fotomaraton ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar giderlerini kendileri karşılayacaktır.

17-Yarışma sonuçları Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün http://www.malatyakulturturizm.gov.tr adresinden, Belleğini Koruyan Kentler Derneğinin www.kentbellegi.com adresinden, MAFSAD’ın www.mafsad.org adresinden ve  sosyal medya hesaplarından (facebook, instagram)  duyurulacaktır.

18- Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktırlar.

Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

1- Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Malatya İl Kültür ve  Turizm Müdürlüğü, Belleğini Koruyan Kentler Derneği ve MAFSAD’a, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Belleğini Koruyan Kentler Derneği ve MAFSAD’a izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri alamayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Belleğini Koruyan Kentler Derneği, MAFSAD ve eser sahibinin olacaktır.

3- Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Belleğini Koruyan Kentler Derneği ve MAFSAD, bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Belleğini Koruyan Kentler Derneği ve MAFSAD’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.

4- Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

5- Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerdenMalatya İl Kültür ve  Turizm Müdürlüğü, Belleğini Koruyan Kentler Derneği ve MAFSAD sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.

6- Yarışmada ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alamayan fotoğraflar iade edilmeyecek, dijital kayıtları silinecektir.

7- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına, kendilerine bildirilen zaman diliminde, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yatırılacaktır.  Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

8- Katılımcılar; Fotomaratona kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi

1- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 44).

2- Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir (Örnek; 44_1_fotoğraf_adı, 44_2_fotoğraf_adı, …). Katılımcı kendi fotoğrafına uygun bir ad vermelidir.

3- Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.

4- Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

5- Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

6- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, en az 200 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalıdır.  

7- Fotoğraf teslimi 06 Nisan 2018 saat 17.00’de kesinlikle sona erecektir.

8- Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların orijinal halleri (jpeg, raw, nef gibi) yarışmacılardan istenecektir.

Yarışma Takvimi:

Kayıt Başlangıcı Tarihi : 10  Mart 2018 saat 08.30

Son Kayıt Tarihi : 06 Nisan 2018 saat 12.00

En Son Fotoğraf Teslim Tarihi : 06 Nisan 2018 saat 17.00

Jüri Toplanma Tarihi : 07  Nisan 2018 saat 18.00

Sonuçların Açıklanması : 09  Nisan 2018

Sergileme ve Ödül Töreni:

17  Nisan 2018 saat 14.00

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Fehmi Kolçak Devlet Sanat Galerisi

Ödüller:

a.         Birincilik Ödülü: 3.000,00 TL.

b.         İkincilik Ödülü: 2.000,00 TL.

c.         Üçüncülük Ödülü: 1.000,00 TL.

d.         Kayısı Çiçeği Özel Ödülü: 1.000,00 TL(Sadece kayısı çiçeği fotoğrafları bu kategoride değerlendirilecektir. Ödüle layık kayısı çiçeği fotoğrafı bulunamazsa, bu ödül boş bırakılacaktır, verilmeyecektir)

e.         Sergileme Ödülü: 200,00 TL (20 adet). Organizasyonu yapan Kurumun gerekli gördüğü hallerde daha fazla sergileme ödülü verilebilir.

Not: Yarışmaya katılan her yarışmacıya “Katılım Belgesi” verilecektir.

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Adnan YALIM

Ata Yakup KAPTAN

Derya SARAR

İbrahim DEMİREL

İnan ORHAN

Levent İSKENDEROĞLU

M.Orhan ALKAYA

Not: Seçici Kurul en az 3 kişiyle toplanır.

Yarışma Sekretaryası/İletişim ve Kayıt Yeri

Malatya İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

Özalper Mah. İstasyon Virajı. Kongre ve Kültür Merkezi Binası. Yeşilyurt/MALATYA

İletişim: Yunus ERTAN

Tel:  0 422 323 3025

         0 422 323 29 42