Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

54. Kütüphane Haftası Kutlamaları

54. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMALARI

Ülkemizde her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımızca mart ayının son haftası Kütüphane haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 54.sü kutlanacak olan kütüphane haftası 26 Mart 01 Nisan 2018 tarihleri arasında kutlanacaktır.

Kütüphane Haftası’nın bu yılki ana teması “YENİ NESİL ÇOCUKLAR, YENİ NESİL KÜTÜPHANELER” olarak belirlenmiştir. İnsan beyninin kapasitesini ve yeteneklerini yakın bir geçmişte öngörülemeyen bir biçimde genişleten bilgisayar ve bütün dünyadaki bilgisayarları birbirine bağlayan küresel bir ağ olan internetin hemen her alanda devrim niteliğinde etkileri olmuştur. Bilgisayar ve iletişim alanındaki teknolojiler bir bütün olarak bilgi teknolojisi olarak nitelendirilmektedir. Diğer bir deyişle bilgi teknolojisi; bilgiyi yönetme ve iletme süreçlerinde uygulanan ve kullanılan bilgisayarlar, telekomünikasyon araçları, multimedya ve diğer ilgili teknolojilerden oluşmaktadır. Teknoloji bilimin uygulamaya geçirilmiş halidir. Kütüphaneler ise insanlık tarihinin her döneminde bilginin toplandığı, korunduğu, organize edilerek kullanıma sunulduğu merkezler olarak karşımıza çıkmıştır. Teknoloji bilimin gelişmesinde önemli bir etken olarak bir döngü oluşturmaktadır.

Bu gelişimin sonucunda kütüphaneler artan bilgiyi kontrol altına alabilmek, okuyucularına daha etkin hizmet sunabilmek, daha doğru ve hızlı işlemleri yürütebilmek için gelişen teknolojiden yararlanma yoluna gitmektedirler. Bilgiye erişim ve dünyanın çok kültürlü zenginliklerinin yanı sıra, yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri de toplumların önceliği durumuna gelmiştir. Nitelikli bir çocuk kütüphanesi, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma katılımlarını ve katkıda bulunmalarını sağlar. Bilgi ve mirasın dolayısıyla kültürün sürdürülmesi ve toplumlar arasında paylaşılabilmesi için bilgi ve fikirleri bünyesinde barındıran, onlara erişmeyi ve bilginin insanlığa yayılmasını sağlayan bir kültürel merkez olarak kütüphanelerin varlığı son derece hayatidir. Dolayısıyla düşünsel dolaşımının merkezinde yer alan kütüphaneleri kullanma alışkanlığı küçük yaşlarda çocuklara öğretilmelidir. Çocuk kütüphaneleri sürekli artan toplumsal değişikliklere yanıt vermeli ve bütün çocukların bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerini karşılamalıdır. Her çocuğun yerel kütüphaneye alışkın olması ve kütüphane kullanma becerilerine sahip kılınması gerekir.

Halk kütüphanelerinin, okumayı öğrenme sürecini destekleme ve çocuklar için kitaplar ile diğer medyayı sağlama gibi özel bir sorumluluğu vardır. Erken yaşlardan itibaren kütüphane kullanımı desteklenen çocuklar, büyük olasılıkla ileriki yıllarda da kütüphane kullanıcısı olarak kalacaklardır. Sonuçta, geleceğin kütüphanelerinin ve kütüphanecilerinin, bugünküne oranla daha farklı bilgi birikimiyle donanmış olması kaçınılmazdır. Özellikle günümüzde çocuk kullanıcıların teknolojiye olan ilgi ve merakı düşünüldüğünde, geleceğin kütüphanecileri bilgi kaynağından çok bilgiyi sunan hatta bilgiye ulaşılmasında daha etken yollar belirleyen kişi olmak zorundadır. Bu duygu ve düşünceler doğrultusunda, “54. Kütüphane Haftası” dolayısıyla tüm halkımızı okumaya ve kütüphanelerimize davet ediyoruz.

                                                                       Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü