Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah KILIÇ'ın 54. Kütüphane Haftası Açılış Konuşması

54. KÜTÜPHANE HAFTASI AÇILIŞ KONUŞMASI

                                                                                                                                 Abdullah KILIÇ
                                                                                                                           
İl Kültür ve Turizm Müdürü

1964'ten beri her yıl Mart ayının son haftası olarak kutlanan ve bu yıl 26 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan 54. Kütüphane Haftasının Açılış Programına hoşgeldiniz.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızca, bu yıl 54. Kütüphane haftasının ana teması "Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler" olarak belirlenmiştir.

Hızla küreselleşen dünyamızda, gelişen teknolojiler ve nüfus sayıları, bilgiye olan ihtiyacı her geçen gün daha da arttırmaktadır. Basılı kitaplardan, elektronik kitaplara, CD-DVD formatında hazırlanmış görsel ve işitsel materyallerden, elektronik veri tabanları gibi basılı olmayan kaynaklara kadar elde edilen bilgilerin çeşitliliği nedeniyle bilginin ulaştırılmasında, Halk Kütüphanelerine önemli görevler düşmektedir.

“Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak” ülküsüne ulaşmak için görev alan kurumlarımızdan birisi de Kütüphanelerdir.  Halk Kütüphanelerimiz; Milli kültür mirasımızı yaşatarak, gelecek nesillere aktarmak suretiyle, sorunlarını bilgi ile çözebilen mutlu, başarılı, dolayısıyla çağdaş bir bilgi toplumu oluşturarak, bölgenin kültürel, sosyal ve teknik kalkınmasına yardımcı olmayı kendisine amaç edinmiştir.

İçinde yaşadığımız 21. yüzyılda sıcak ve soğuk savaştan çok, bilgi savaşı dönemi yaşanmaktadır. Bilgiye ulaşan, bilgiyi kullanan ve üreten toplumlar kültürel, ekonomik, teknolojik, askeri yönden kısacası hayatın tüm alanlarında söz sahibi olmaktadırlar. Şüphesiz ki, bu savaşın galibi olabilmek ülkemizin de en doğal hakkı ve hedefidir. Bu hedefe ulaşmanın yolu, gerçek anlamda bilgi toplumu olmaktan geçmektedir. Özlediğimiz ve hedeflediğimiz anlamda bilgi toplumunu meydana getirebilmenin yolu ise eğitime, bilime ve araştırmaya birinci derecede önem vermekten geçmektedir.

Yüce dinimiz İslam'ın ilk emri OKU ile başlamaktadır. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (SAV), “İlim müminin yitik malıdır. Onu nerde bulursanız alınız” diyerek bizlere ilim ve bilginin kıymetini göstermektedir.

Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi başta bizlerin ve çocuklarımızın daha çok okumasına bağlıdır. Okumak, özellikle çocukların kültürel gelişimlerini tamamlamaları ve bilgi çağını yakalamaları için hava gibi, su gibi, yemek gibi günlük hayatlarının bir parçası olmalıdır.

Elbette daha çok okuyan daha bilgili olacaktır. Bilgili insanların, az bilgili insanlardan daha başarılı olacağı kesindir.

Erken yaşlardan itibaren kütüphane kullanımı desteklenen çocuklar, büyük oranda ileriki yıllarda da kütüphane kullanıcısı olarak kalacaklardır. Kütüphaneleri kullanma alışkanlığı küçük yaşlarda çocuklara öğretilmelidir. Her çocuğun yerel kütüphaneye alışkın olması ve kütüphane kullanma becerilerine sahip kılınması gerekir. Özellikle günümüzde çocuk kullanıcıların teknolojiye olan ilgi ve merakı düşünüldüğünde, geleceğin kütüphanecileri de, bilgi kaynağından çok bilgiyi sunan hatta bilgiye ulaşılmasında daha etken yollar belirleyen kişi olmak zorundadır.

İlimizde bulunan kütüphanelerin 2016 ve 2017 yıllarına ait kullanıcı ve üye sayılarını karşılaştırdığımızda kütüphanelerden yararlanan okuyucularımızın her yıl giderek arttığını görmekteyiz. İlimizde toplam 6 kütüphanede 2016 yılında 94.679 okuyucumuz yararlanmışken bu rakam %39.56 artışla 2017 yılında 132.140 okuyucuya ulaşmıştır. Yine 2016 yılında kütüphanelerimizde 9.645 üye kayıtlı bulunurken bu rakam 2017 yıl sonunda %55 artışla 14.961 üye sayısına ulaşmıştır. Bu durum ilimiz ve kütüphanelerimiz açısından son derece sevindiricidir. Kütüphanelerimizde ise şu an mevcut 124.497 kitap bulunmaktadır. Amacımız tüm kütüphanelerimizi daha iyi ve daha güzel yaparak birer yaşam merkezi, bilgi yuvası olmasını sağlamaktır. Bunun için bu yıl İl Halk Kütüphanemizde baştan sona; bodrumdan 3. kata kadar, tüm katları yeniden yapılandırarak daha zengin ve daha güzel bir kütüphane yapacağız. Binamızın dış cephe görüntüsünü ve bahçesini de daha güzel ve cazip hale getireceğiz. Kütüphanenin içini ve tüm malzemelerini de yenileyerek yeme, içme, dinlenme, oyun, eğlenme gibi birçok üniteye sahip, Karaman’a ve tüm kitap severlere yakışır bir hale getireceğiz.

54. Kütüphane Haftası münasebetiyle İlimizde bazı program ve etkinlikler gerçekleştirilecektir. Özellikle 28 Mart 2018 Çarşamba günü tüm Türkiye’de olduğu gibi İlimizde üniversitemiz Kampüs Alanında saat 10.30’da “Okumak Değiştirir” adlı toplu kitap okuma etkinliğine sizleri davet etmek istiyorum.

Sözlerime son verirken; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi okuyan, düşünen, uygulayan ve takip eden bir gençlik yetiştirmek için, ayrıca ülkemizde bilgiyi üreten ve kullanan bir millet haline gelerek; bilimden sanayiye, tarımdan tıpa, teknolojiden savunmaya tüm alan ve sektörlerde güçlü bir millet ve güçlü bir devlet olabilmek için mutlaka okumaya önem vermemiz gerektiğini burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

54. Kütüphane Haftası münasebetiyle tüm kütüphaneci ve kitapseverlerimizin Kütüphane Haftalarını kutlar, açılış programımızda bizleri yalnız bırakmayan ve onurlandıran başta Sayın Valimiz Fahri MERAL’e ve siz değerli katılımcılarımıza, ayrıca açılış programında emeği geçen tüm kurum ve kişiler ile etkinliklere destek veren firma sahiplerine çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım.