Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Karaman Valisi Sayın Fahri MERAL'in 54. Kütüphane Haftası Kutlama Mesajı

Karaman Valisi Sayın Fahri MERAL’in

54. Kütüphane Haftası Kutlama Mesajı

Toplumumuzda okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla her yıl Mart ayının son haftası Kütüphane Haftası olarak kutlanmaktadır.

Kütüphaneler, insanlığın bilgi birikiminin muhafaza edildiği ve gelecek nesillere aktarıldığı kültür evleridir.

Bilgiyi doğru, düzenli ve fırsat eşitliği sağlayarak her yaştan ve sosyal sınıftan insanımıza sunan kütüphaneler insanlığın en önemli hazineleri, en önemli kültür mirasları ve eğitim kurumları arasında sayılmalıdır.

Çünkü milletlerin ilerlemesini, gelişmesini, kalkınmasını, yüksek kültürle donanmasını sağlayan en önemli unsurların başında, zengin kütüphaneler gelmektedir.

Bu bakımdan bizler de, günümüzün bilgi birikimini, hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak için kütüphanelerimizi muhafaza etmeli, onları daha da zenginleştirmeli ve teknolojik imkânlarla donatmalıyız.

Bugün, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte kütüphanelerde muhafaza edilen binlerce, yüz binlerce kitap, elektronik materyaller içinde korunabilmekte, yine aynı imkânlar sayesinde, her türlü bilgi, saniyeler içinde dünyanın farklı yerlerindeki geniş kitlelere ulaştırılabilmektedir.

İnanıyorum ki, modern kütüphanecilik imkânları ve bilişim teknolojileri sayesinde günümüzün bilgi birikimi gelecek nesillere çok daha sağlıklı, çok daha zengin bir şekilde aktarılabilecek, bilgi toplumu olma yolunda çok önemli bir adım atılmış olacaktır.

Günümüzde bilgi ve iletişim kaynaklarının gelişmiş olması, özellikle internet ve sosyal medya vasıtasıyla her ne kadar okuma ve öğrenme ihtiyacımız önemli ölçüde giderilse de tüm dünyada kütüphaneler ve kitaplar halen önemini devam ettirmekte, bizzat kitap ve kütüphaneler tercih edilmektedir.

Unutulmamalıdır ki bilginin korunması ve paylaşılması, dünya barışının da temelidir.

Bu düşüncelerle Kütüphaneler Haftası’nı kutluyor, kitap okumanın öneminin en iyi şekilde anlaşılması temennisiyle tüm Karamanlıları kütüphanelerimizi ziyaret etmeye ve kitap okumaya davet ediyorum.