Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

42. TURİZM HAFTASI BASIN DUYURUSU

42. TURİZM HAFTASI BASIN DUYURUSU

Toplumumuzda turizm bilincini geliştirmek ve yaymak, ekonomik kalkınmada ve toplumların barışık ve dost olarak yaşamasında, turizmin önemini belirtmek amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm haftası kutlanmaktadır. Ülkemizin tüm yerlerinde olduğu gibi bu yıl da 42. kutlanacak olan Turizm Haftası Karaman İlimizde de kutlanacaktır.  

Turizm 21. yüzyılda, ülkeler için sanayi, enerji ve iletişim sektörü kadar önem arz eden bir sektör haline gelmiştir. Günümüzde 40’dan fazla sektörü tetiklediği bilinen turizm sektörü, ülke ekonomilerinde çok ciddi gelirlere ulaşan, ayrıca istihdam yaratan, ülkemizde de her geçen yıl önemi ve değeri anlaşılan bir sektör haline gelmiştir.

Günümüzde yaygın olarak deniz, kum ve güneşten ibaret olan kitle turizmi modelinin dışına çıkılarak yeni modeller ve alternatif ürünler ortaya çıkarılmak istenmektedir. Bu yöneliş ve yeni cazibe merkezleri oluşturma istekleri ülkemizde Karaman gibi alternatif turizm potansiyeli olan illeri öne çıkartmaktadır. Karaman İlimiz, Bakanlığımızın 2023 Türkiye Turizm Strateji Belgesinde Eko-turizm Bölgesi olarak yer almaktadır.

Kentin ilk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber yapılan arkeolojik kazılar neticesinde, 4500 yıl öncesine ait önemli bir yerleşim bölgesi, ticaret ve kültür merkezi olduğuna dair belgeler bulunmuştur. İnsanlığın Anadolu’daki ilk yerleşim yerleri olan Pınarbaşı ve Canhasan’ın yanı sıra, Hıristiyanlığın Anadolu’da ilk yayıldığı, kabul gördüğü ve ilk kiliselerden birini kuran Saint Paul’un kucakladığı DERBE de buradadır. Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini, bir açık hava müzesi niteliğinde olan Karaman’da bulmamız mümkündür. Karaman İlimiz Hititlerden başlamak üzere Roma, Bizans, Karamanoğulları ve Osmanlı medeniyetlerine beşiklik etmiş ve bu medeniyetlere ait tespit edilebilen toplam 503 adet taşınmaz kültür varlığı ilimizde bulunmaktadır. Karaman aslında bağrında barındırdığı Kültür Varlıkları ile yüzölçümüne vurduğunuz zaman ülkemizin önde gelen illerinden bir tanesidir. Kent meydanı civarından birbirine yakın eser yoğunluğunu başka hiçbir yerde göremezsiniz. Aktekke Camisi, karşısında Hacıbeyler Camii,  solunda İmaret Camisi, Hatuniye Medresesi ve yanında Selçuklardan kalma Karaman’ın en eski mescidi olan Sadettin Ali Bey Mescidi, Karaman Kalesi, Pir Ahmet Camisi ve Hatun Hamamı, bu eserlerin hepsi kent meydanına yürüme mesafesinde ve birbirine bir nakış gibi bağlıdır.

Karaman İlimizin manevi ve tarihi birçok önemli şahsiyeti ve önderi vardır ki bu kişiler binlerce yıllık kültür ve medeniyet tarihimize damgalarını vurmuş, gerek toplumumuzun gerekse devletimizin varlığında önemli rol almışlardır.

Gönül dizelerini 700 yıl sonrasına gönderen Yunus Emre; Belh’ten kalkıp Karaman’da soluklanan, kendisini yetiştiren, annesi Mü’mine Hatun ve kardeşlerini ebediyete uğurlayıp Gönüller Sultanı unvanını taşıyan Mevlana, Aslen Karamanlı olan ve ilk tahsilini Karaman’da yapan Osmanlı’nın kuruluşunun manevi mimarı Şeyh Edebali, Türkçe’nin  1277’de yeniden devlet dili oluşunu ünlü fermanıyla tarihe kazıyan Karamanoğlu Mehmet Bey, Akdeniz’i Türk suları yapan Piri Reis, Şeyhülislam Zembilli Ali Cemali Efendi, Gufranî, yakın tarihimize ismini şanlı harflerle yazdıran Garp Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa bu toprakların çocuğudur.

İlimizde bulunan ve isimlerini burada sayamayacağım daha birçok kişi, cami, türbe, medrese, hamam, kale, kilise ve antik yerler inanç ve kültür turizmine; dağlar, yaylalar, çamlık, baraj ve mesirelik yerler ile mağaralar doğa turizmine elverişli yerlerdir.

Karaman’ın sahip olduğu bu tarihi zenginliklerin, doğal güzelliklerin ve turizm potansiyelinin öncelikle alt yapı noksanlıklarının giderilmesi ile tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması ve bölge halkının turizmin sosyo-ekonomik faydasından daha çok yararlanabilmesi temel amaçlarımızdandır.

Bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması, Karaman’ın ulusal ve uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından önemli bir varış noktası ve marka haline getirilmesi, ayrıca turizm türlerinin geliştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Son zamanlarda çalışmaları tamamlanan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmaları devam eden kültür ve turizm amaçlı öne çıkan yatırım ve projelerimiz şunlardır:

Karadağ Binbir Kilise Madenşehir Ören Yerinde bulunan Anıt Mezar, Değle Ören Yerindeki 31, 32, 33 no.lu Kiliselerin ve Piskoposluk Sarayı Kazıları, Ermenek Bölgesinde Gökçeseki Ören Yeri, Ermenek Nekropol Alanı ve Yukarıçağlar Ören Yeri Kazıları, Karaman Kalesinin Konservasyon ve Teşhir Tanzim Projelerinin Hazırlanması, Karaman Yeni Müze Projelerinin Hazırlanması, Yeni Ermenek Müzesi Projelerinin Hazırlanması, Binbir Kilise Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Karadağ Statejik Turizm Planlarının Hazırlanması, Taşkale Manazan ve İncesu Mağaralarının Turizm Amaçlı İkmal Altyapı Proje ve Uygulamalarının Yapılması, Karaman ve İlçelerinde Yenilikçi Teknolojiler Aracılığıyla Ekoturizmin Gerçekleştirilmesi, Karaman Merkez Dinek Köyü - Karadağ  arası 13 km yolun Turistik Yollar Ağı kapsamında Standardının Yükseltilmesi, Bir Usta Bin Usta Projesi kapsamında Taşkale Halı Dokuma Kursu ile Minyatür Halı Dokuma Kursunun Yapılması, Karaman’ın Van Turizm ve Seyahat Fuarı, Uluslararası İzmir Turizm Fuarı ve Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarlarında Tanıtılması, 10.000 adet Karaman Tanıtım Afişlerinin Bastırılması, Karaman İl Halk Kütüphanesi Hizmet Binasının Yeniden Mekansal Planlama ve Uygulamalarının Yapılması gibi çalışmalardır.

İlimizde turizmin gelişmesi ve bölge halkımızın turizm vasıtasıyla kalkınabilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere, üniversiteye, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, konaklama ve yeme içme tesislerine, seyahat acentelerine, tüm halkımıza görev ve sorumluluklar düşmektedir. Yapılacak yatırım ve tanıtım çalışmaları sonrası Karaman, Türk turizminde hak ettiği payını, daha da arttıracaktır. Özellikle, Karaman’a hızlı tren ile hava limanının yapılacak olması ilimiz turizminin gelişmesinde son derece önem arz etmektedir.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre 2016 yılında 1 milyar 235 milyon kişi, 2017 yılında ise 1 milyar 322 milyon kişibir ülkeden başka bir ülkeyi ziyaret etmiştir.

TÜİK'in ve Bakanlığımızın verilerine göre;Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 2016 yılında 25 milyon 352 bin olarak gerçekleşmiş ve 22 milyar 107 milyon dolar turizm geliri elde edilmiş iken, 2017 yılında ülkemiz 32,4 milyon turist sayısı ile dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler arasında 6. sırada yer almış ve yaklaşık 26 milyar dolar turizm geliri elde edilmiştir. 2018 yılında ise ülkemize 36 milyon turist ve 34 milyar dolar turizm geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.

Karaman'a baktığımızda ise 2003 yılında 25.410 yerli, 656 yabancı turist olmak üzere toplam 26.066 turist gelmiş iken, 2016 yılında bu rakam 67.547 yerli ve 2.547 yabancı olmak üzere toplam 70.094 turist sayısına ulaşmış, 2017 yılında ise 2016 yılına göre yerli turist sayısında yaklaşık %15 artışla 77.655 turist sayısına, yabancı turist sayısında ise yaklaşık %30 artışla 3.317 turist sayısına, yerli ve yabancı toplam turist sayısı 2016 yılına göre ortalama %15.5 artarak 2017 yılında toplam 80.970 turist sayısına ulaşmıştır.

Ayrıca, Karaman'da turizm faaliyetinde bulunan Turizm İşletme Belgeli biri iki yıldızlı, üçü üç yıldızlı ve üçü dört yıldızlı olmak üzere toplam yedi adet Turizm İşletme Belgeli Otel (374 oda, 764 yatak) ve beş adet belediye belgeli otel (157 oda, 247 yatak) bulunmaktadır. Bu otellerde toplam 531 oda 1011 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Yapım çalışmaları devam eden iki adet dört yıldızlı Turizm Yatırım Belgeli otel de bulunmaktadır. Turizm Yatırım Belgeli Dört Yıldızlı bir Otel 112 oda 189 yatak, diğer otel ise 82 oda 164 yatak kapasitesine sahiptir. Bu oteller de hizmete girdiğinde Karaman’da toplam 725 Oda, 1364 Yatak kapasitesine sahip olacaktır. Ayrıca İlimizde 16 adet A Grubu Seyahat Acentesi bulunmaktadır.

Hedefimiz ilimizin tüm coğrafyasında var olan turizm potansiyelini harekete geçirmek ve 12 ay sürdürebilir turizm oluşturmak, Karaman’a özgü değerlerimizi marka haline getirerek ilimiz ve bölgemizi cazibe merkezi yapmak, ilimizi yurt içi ve yurt dışında en iyi tanıtmak için tüm tanıtım araç-gereç ve teknolojiyi kullanmak, yeme içme ile konaklama tesislerinde çalışan personeli işbaşı kursları ile eğiterek hizmet kalitesini arttırmaktır.

2018 yılı turizm sezonunun ülkemize, milletimize ve turizm sektöründe yer alan tüm otel, acente ve işletmelere hayırlı, huzurlu ve bereketli geçmesini dileriz.16/04/2018

                                                                                 

                                                                       Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü