Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarihi Karaman Evleri Yeniden Hayat Buluyor

KARAMAN EVLERİ YENİDEN HAYAT BULUYOR

2005 yılında yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki tescilli taşınmazların projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla bütçe imkanları doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığımızca maddi destek sağlanmaktadır. Tescilli taşınmaz kültür varlığı ilan edilen konak, ev gibi yapılarını restore ettirmek isteyen vatandaşlara proje ve uygulama aşamasında yapılan maddi yardımlar tamamen hibe olarak yapılmaktadır

Karaman Merkez İlçede 65, Ayrancı İlçesinde 1 ve Ermenek İlçesinde 75 olmak üzere Karaman’da toplam 141 tescilli, kültür varlığı özelliğinde ev ve konak bulunmaktadır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz vasıtasıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca, 2017 yılında özel mülkiyetteki 4 ev sahibine Proje Yardımı için 110.000,00 TL ve 2 ev sahibine Proje Uygulama Yardımı için 90.000,00 TL olmak üzere toplam 200.000,00 TL hibe nakdi destek sağlanmıştır.

Proje yardımı verilen yapılara ilişkin yardım bedelleri projelerin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmasından sonra, onarım yardımı verilen yapılara ilişkin yardım bedelleri ise onarımların yıl sonuna kadar tamamlanması halinde taşınmaz sahiplerine  ödenebilmektedir. 

Uygulamayla harabe halde bulunan ev ve konak gibi sivil mimari yapıların aslına uygun şekilde restore edilip, şehrin mimarisine ve görünümüne daha estetik ve geleneksel bir yapı kazandırılması hedeflenmektedir. 

2008-2017 yılları arasında Bakanlığımız tarafından Karaman’da 22 adet tescilli taşınmaza 350.441,00 TL proje yardımı, 6 adet tescilli taşınmaza 205.000,00 TL onarım yardımı olmak üzere toplam 23 adet taşınmaza toplam 555.441,00 TL nakdi yardım yapılmıştır. 2018 yılı için proje uygulama yardımı kapsamında Cihan Çetin'e 70.000,00.- TL, İbrahim Pınarevli' ye 25.741,80 TL ödenek gelmiş olup proje  sahipleri ile  sözleşme imzalanmıştır.

Karaman’da tescilli, kültür varlığı niteliği olan evlerin proje ve proje uygulamaları yardımlarına ilişkin başvurular mülk sahipleri tarafından bizzat Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Tel: 0.338.213 01 92) yapılmaktadır. Proje Yardımları için son başvuru tarihi 01.10.2018 ve  Proje Uygulama Yardımları için son başvuru tarihi bu yıl 28/12/2018 olarak belirlenmiştir. Söz konusu tarihlerden sonraki başvurular dikkate alınmamaktadır. Başvurular esnasında istenen belgeler “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik”te belirtilmiştir. Başvurulara ilişkin duyurular İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün internet “http://www.karamankulturturizm.gov.tr/TR,166331/duyurular.html” link adresinden yapılmaktadır.

                                                              
       Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 2.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • Ayşe GÜZEY0001.jpg
 • Ayşe GÜZEY0002.jpg
 • Ayşe GÜZEY0003.jpg
 • Ayşe GÜZEY0004.jpg
 • Ayşe GÜZEY0005.jpg
 • Ayşe GÜZEY0006.jpg
 • Ayşe GÜZEY0007.jpg
 • Ayşe GÜZEY0008.jpg
 • Ayşe GÜZEY0009.jpg
 • Ayşe GÜZEY0010.jpg


 Açıklama: C:\Users\bb\Desktop\Tarihi Karaman Evleri Yeniden Hayat Buluyor BASIN BİLDİRİSİ\3.JPG 


      

Açıklama: C:\Users\bb\Desktop\Tarihi Karaman Evleri Yeniden Hayat Buluyor BASIN BİLDİRİSİ\4.JPG  

Açıklama: C:\Users\bb\Desktop\Tarihi Karaman Evleri Yeniden Hayat Buluyor BASIN BİLDİRİSİ\5.JPG