Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

43. TURİZM HAFTASI BASIN DUYURUSU

43. TURİZM HAFTASI BASIN DUYURUSU

 

Toplumda turizm konusunda farkındalığı artırmak, turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak, toplumların barışık ve dost olarak yaşamasında turizmin önemini belirtmek amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası kutlanmaktadır. Bu yıl 43. kutlanacak olan Turizm Haftası kapsamında; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediye Başkanlıkları ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından, İlimiz Aktekke Meydanında kurulan çadırlarda, ilimize özgü el sanatları,  etnografik malzemeler ve yöresel tatlar sergilenecek, Halk Oyunları gösterileri, Geleneksel Türk Okçuları tarafından ok atışları gösterileri yapılacak, Hacivat Karagöz oyunları, konser, resim sergileri gibi etkinlikler  ile Panayır havasında gerçekleştirilecektir.

Turizm 21. yüzyılda, ülkeler için sanayi, enerji ve iletişim sektörü kadar önem arz eden bir sektör haline gelmiştir. Günümüzde 40’dan fazla sektörü tetiklediği bilinen turizm sektörü, ülke ekonomilerinde çok ciddi gelirlere ulaşan, ayrıca istihdam yaratan, ülkemizde de her geçen yıl önemi ve değeri anlaşılan bir sektör haline gelmiştir. Karaman, Bakanlığımızın 2023 Türkiye Turizm Strateji Belgesinde Eko-Turizm Bölgesi olarak yer almaktadır.

Karaman’ın ilk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber yapılan arkeolojik kazılar neticesinde, 4500 yıl öncesine ait önemli bir yerleşim bölgesi, ticaret ve kültür merkezi olduğuna dair belgeler bulunmuştur. İnsanlığın Anadolu’daki ilk yerleşim yerleri olan Pınarbaşı ve Canhasan’ın yanı sıra, Hıristiyanlığın Anadolu’da ilk yayıldığı, kabul gördüğü ve ilk kiliselerden birini kuran Saint Paul’un kucakladığı DERBE de buradadır. Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini, bir açık hava müzesi niteliğinde olan Karaman’da bulmamız mümkündür. Karaman İlimiz Hititlerden başlamak üzere Roma, Bizans, Karamanoğulları ve Osmanlı medeniyetlerine beşiklik etmiş ve bu medeniyetlere ait tespit edilebilen cami, türbe, medrese, han, hamam, kale, kilise ve antik yerler gibi toplam 577 adet taşınmaz kültür varlığı ilimizde bulunmaktadır.

“Gelin Tanış Olalım - İşi Kolay Kılalım - Sevelim Sevilelim - Dünya Kimseye Kalmaz”. diyerek insanları sevgi, hoşgörü ve birlik ve beraberliği çağıran Yunus Emre; Belh’ten kalkıp Karaman’da soluklanan, annesi Mümine Hatun ve Ağabeyi Muhammet Alaeddin ile kardeşlerini ebediyete uğurlayıp Gönüller Sultanı unvanını taşıyan Mevlana, Aslen Karamanlı olan ve ilk tahsilini Karaman’da yapan Osmanlı’nın kuruluşunun manevi mimarı Şeyh Edebali, Türkçe’nin  1277’de yeniden devlet dili oluşunu ünlü fermanıyla tarihe kazıyan Karamanoğlu Mehmet Bey, Akdeniz’i Türk suları yapan Piri Reis, Şeyhülislam Zembilli Ali Cemali Efendi, Gufranî, yakın tarihimize ismini şanlı harflerle yazdıran Garp Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Ahmet Tufan ŞENTÜRK, ve Bekir Sııtkı ERDOĞAN bu toprakların çocuklarıdır.

Karaman Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan İpek yolu üzerinde olması, zengin tarihi, kültürü, sanat birikimi, doğal güzellikleri, mutfağı, benzersiz florası, faunası, somut olmayan kültürel miras birikimi ve misafirperverliği ile değişen turist profilinin talep ettiği tüm özelliklere sahip bir destinasyon konumundadır. Karaman, köklü tarihi, doğal güzellikleri, turistik değerleriyle inanç turizmi, kültür turizmi ve eko turizmi açısından önemli potansiyele sahiptir.

Karaman’ın sahip olduğu bu tarihi zenginliklerin, doğal güzelliklerin ve turizm potansiyelinin öncelikle alt yapı noksanlıklarının giderilmesi ve tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması ile bölge halkının turizmin sosyo-ekonomik faydasından daha çok yararlanabilmesi temel amaçlarımızdandır.

1

 

 

Bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması, Karaman’ın ulusal ve uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından önemli bir varış noktası ve marka haline getirilmesi, ayrıca turizm türlerinin geliştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Son zamanlarda çalışmaları tamamlanan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmaları devam eden kültür ve turizm amaçlı öne çıkan yatırım ve projelerimiz şunlardır;

Mülkiyeti Bakanlığımıza tahsisli, Karadağ Binbir Kilise Madenşehir Ören Yerinde bulunan Anıt Mezar, Değle Ören Yerindeki 31, 32, 33 nolu Kiliselerin ve Piskoposluk Sarayının arkeolojik kazıları tamamlanarak hali hazır ve koruma amaçlı imar planları tamamlanmış ve ilgili Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Karadağ Stratejik Turizm Planlarının Hazırlanması projesi yatırım programına alınmış Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız işbirliği ile rapor haline getirilmiştir.

 Karaman Kalesi, Kale-Müze Teşhir - Tanzim ve Konservasyon Projeler, ilgili Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Karaman Yeni Müze Hizmet Binası Projeleri hazırlanarak onaylanmış, Yeni Ermenek Müzesi yapım işin mimari projeleri tamamlanmış, teşhir tanzim projelerinin hazırlanmasına devam edilmektedir. Karaman İl Halk Kütüphanesi Hizmet Binasının Revize Mekansal Plan-Projelerinin Uygulamaları çalışmalarına devam edilmektedir.

  Ermenek Bölgesinde Gökçeseki Ören Yeri, Ermenek Nekropol Alanı ve Yukarıçağlar Ören Yeri arkeolojik kazıları tamamlanmıştır.Taşkale İncesu ve Manazan Mağaralarının Turizm Amaçlı Aydınlatma, Çevre Düzenleme ve Peyzaj çalışmalarına ilgili kamu kurumları bünyesinde devam edilmektedir.

İlimizin  turizme yönelik doğal, tarihi ve kültürel potansiyelin geliştirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, Kültür ve Doğa Turizminin alt sektörü olan Eko Turizmin alt yapısının geliştirilmesi, doğal çevre ile turizm faaliyetlerinin bütünleştirilmesi, insan kaynaklarının eğitim ve kültür düzeylerinin yükseltilmesi, turizmde alternatif gelir kaynakları oluşturulması amacıyla “Karaman ve İlçelerinde Yenilikçi Teknolojiler Aracılığıyla Ekoturizmin Gerçekleştirilmesi” Projemiz MEVKA tarafından olumlu sonuçlanarak kabul edilmiş ve proje uygulama çalışmalarımıza devam edilmektedir.

Karaman ili ve bölgenin sahip olduğu inanç - kültür ve doğa turizmi açısından önemli bir konumda olan ve yoğun turizm hareketliliği yaşanan Karaman Karadağ bölgesinde, gerekli ulaşım alt yapısını iyileştirmek amacıyla, Karaman Merkez Dinek Köyü - Karadağ arası  13 km yol standartlarının yükseltilebilmesi için söz konusu yol Turistik Yollar Ağı kapsamına alınarak Konya Karayolları Bölge Müdürlüğünce etüt proje çalışmalarına başlanmıştır.

Bir Usta Bin Usta” projesi kapsamında Anadolu Sigorta işbirliğiyle Müdürlüğümüzün koordinasyonda 4 ay süre ile Taşkale Halı Dokuma Kursu başarı ile tamamlanmıştır. Karaman ilinin tarihi, turistik ve kültürel değerleri Uluslararası İzmir Travel Turkey Turizm Fuarında tanıtılmış, 10.000 adet Karaman Tanıtım Afişi bastırılmış, Karamanın tarihi, turistik ve kültürel alanlara ait Karaman Broşürü ve Karaman tanıtım filminin basımları gerçekleştirilmiştir.

                                                                  2

Bakanlığımız tarafından eşsiz  kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle iç ve dış turizmin odağındaki ülkelerden biri olan Türkiye’nin uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini yükseltmek için gerekli stratejileri belirlemek, turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi amacıyla,  kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve akademik camianın katılımı ile Ankara’da düzenlenen “3.Turizm Şurasına” Müdürlüğümüz Şube Müdürü Süleyman BAYCAN tarafından “Yerel Yönetimler ve Turizm” başlıklı Tebliği hazırlanarak sunulmuş ve söz konusu Tebliğ, Turizm Şurası Bilim Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.

İlimizde turizmin gelişmesi ve bölge halkımızın turizm vasıtasıyla kalkınabilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere, üniversiteye, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, konaklama ve yeme içme tesislerine, seyahat acentelerine, tüm halkımıza görev ve sorumluluklar düşmektedir. Yapılacak yatırım ve tanıtım çalışmaları sonrası Karaman, Türk turizminde hak ettiği payını daha da arttıracaktır. Özellikle, Karaman’a hızlı tren seferlerinin yakında başlayacak olması ve hava limanının yapılacak olması ilimiz turizminin gelişmesinde son derece önem arz etmektedir.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre; Türkiye 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı. Türkiye ekonomisinin yapı taşlarından turizm sektöründe 2018 yılında 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar gelir elde edildi. Turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 12,3 arttı. İlimizi 2018 yılında 77.273 yerli turist, 3.035 yabancı turist olmak üzere toplam 80.308 turist ziyaret etmiştir.

Karaman'da turizm faaliyetinde bulunan Turizm İşletme Belgeli biri iki yıldızlı, üçü üç yıldızlı ve üçü dört yıldızlı olmak üzere toplam yedi adet Turizm İşletme Belgeli Otel (374 oda, 764 yatak) ve beş adet belediye belgeli otel (157 oda, 247 yatak) bulunmaktadır. Bu otellerde toplam 531 oda 1011 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Yapım çalışmaları devam eden iki adet dört yıldızlı Turizm Yatırım Belgeli otel de bulunmaktadır. Turizm Yatırım Belgeli Dört Yıldızlı bir Otel 112 oda 189 yatak, diğer otel ise 82 oda 164 yatak kapasitesine sahiptir. Yine yapım çalışmaları devam eden Turizm Yatırım Belgeli üç yıldızlı otelin (15 oda 30 yatak) kapasitesi bulunmaktadır. Turizm Yatırım Belgeli bu oteller de hizmete girdiğinde Karaman’da toplam 740 Oda, 1394 Yatak kapasitesine ulaşacaktır. Ayrıca İlimizde 16 adet A Grubu Turizm Seyahat Acentesi bulunmaktadır.

Hedefimiz ilimizin tüm coğrafyasında var  olan turizm potansiyelini harekete geçirmek ve 12 ay sürdürebilir turizm oluşturmak, Karaman’a özgü değerlerimizi marka haline getirerek ilimiz ve bölgemizi cazibe merkezi yapmak, ilimizi yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde tanıtmak için tüm tanıtım araç-gereç ve teknolojiyi kullanmak, yeme içme ve konaklama tesislerinde çalışan personeli işbaşı kursları ile eğiterek hizmet kalitesini arttırmaktır.

2019 yılı turizm sezonunun ülkemize, milletimize ve turizm sektörü ve çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ederiz. 15/04/2019

                                                                                  

                                               KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN ERMENEK İLÇESİNİN TURİZM POTANSİYELİ

ERMENEK İLÇESİNİN TARİHİ

            Ermenek yöresi tarihin ilk çağlarından itibaren önemli bir yerleşim alanı olmuş ve stratejik konumundan dolayı Asur, Hitit, Pers, Makedon, Romalı ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuştur. Özellikle Hititler, Makedonlar ve Romalılar döneminde bölgenin çok büyük bir gelişme göstererek bayındır hale geldiği, yine bugünkü ilçe merkezinin de o dönemlerde şekillenmeye başladığı, hatta Romalılar döneminde iki yüz yıl kadar bölgenin her yönden merkezi konumuna yükseldiği de bilinmektedir.

            Ermenek yöresinde 1228 yılından itibaren önemli bir uç meydana getiren Türkmenler, Nure Sofi önder1iğinde etraftaki kalelere hücum ederek, sınırlarını geniş1etmişlerdir. O'nun ö1ümü ile yerine geçen oğlu Kerimü'd-din Karaman Bey döneminde Erdemli'den Antalya ön1erine kadar Taşeli bölgesi hakimiyet altına alınarak Ermenek başkent yapılmıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277 yılında çıkardığı “Bu günden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya” fermanıyla Türkçe’nin yeniden devlet dili olmasını sağlamıştır. Ermenek 1910 yılında Konya'ya bağlı iken, 1915'de Adana'ya, 1919'da tekrar Konya'ya ve 1989'da ise Karaman iline bağlanmıştır.

1

TOL MEDRESE

Ermenek İlçesi Çınarlı Mahallesindedir. Karamanoğulları Devrinde yaptırılan  ilk büyük Medresedir. Karamanoğlu hükümdarlarından Bedrettin Mahmut Bey’in oğlu Emir Musa Bey tarafından 1339 yılında yaptırılan medrese kent merkezinde yer almaktadır. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Tol Medrese 1980 yılında kültürel yapı olarak tescil edilmiştir. 2008 yılında restorasyonu yapılmıştır. Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanan yapı şu anda boştur. Bazı odalarında çevreden toplandığı belirtilen etnografik malzemeler ve taş eserler bulunmaktadır.

ULU CAMİİ

 

Karamanoğulları Döneminin ilçedeki en büyük ve en eski yapılarından olduğu bilinen Ulu Camii 1302 yılında Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır. Uzunlamasına dikdörtgen planlı ana mekân, mihrap duvarına dikey üç neflidir. 1543 yılında İshak Bey Zade Hacı Seydi Ali tarafından bazı eklemeler yapılmıştır. (1324 H) 1910 yılında üçüncü onarımı yapılmıştır.

                 

2

 

 

 

MEYDAN CAMİ

 

İlçe merkezinde meydan mahallesindedir. Minaresi ve mihrabı taştandır. Kubbe’ye çapraz tonazla örtülüdür.  Kıble tarafından mihrap üstünde büyük bir kubbesi ve ziyaretgah vardır. Kıble kapısı önünde yolun üzerinde güzel minaresi vardır ki güzelliği tarif olunmaz.” Camiinin kitabesi olmadığı için ne zaman yapıldığı kesin olarak belli değildir. Ancak 1436 dan önce yapılmış olması ihtimali kuvvetlidir. Camiiye adını veren  Mimari Emir Rüstem Paşa olan camii, uzun müddet onun adıyla anılmış, özellikle mimarisi açıdan oldukça ilgi çekici ve fevkalade bir eser gerek camii, gerekse de minare kesme taşlardan inşa edilmiştir.

FİRAN KALESİ

İlçenin kuzeyinde bulunan, çok dik ve yüksek kaya sığınağının güneyinin kesme taş ve harçla yapılan mazgallı duvarlarla korunaklı hale getirilmesi ile inşa edilmiştir. Kaleye birisi doğudan kayalar kazılarak yapılmış çok dar, diğere de dik kayalığın alt bölümünden yine kayaya oyularak yapılmış 72 basamakla çıkılan iki giriş bulunmaktadır.

Karamanoğulları tarihinde önemli bir yeri olan kale Gedik Ahmet Paşa tarafından alınarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Günümüzde kalenin çok az bir bölümü kalmıştır. 1995 yılında 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmiştir.

3

MENNAN KALESİ

Karaman’ın Ermenek İlçesi Görmeli Köyü sınırları içinde Açıkkır Dağı’nın doğusunda, kuzeyi, güneyi ve doğusu çok dik ulaşımı çok zor olan tepe üzerinde inşâ edilmiştir. Karamanoğullarının önemli kalelerinden birisidir. Tepenin batısında kesme taştan, dikdörtgen planlı, beşik tonoz örtülü, güneybatı ve kuzeybatı köşelerinde iki kulesi olan bir yapı hâlen ayaktadır.

MARASPOLİ MAĞARASI

İlçenin kuzeyinde bulunan dağın içinde yer alır. İki bölümden oluşmaktadır. Miyosen killi kireç taşlarından yatay olarak gelişmiştir. İçerisinden bir yer altı deresi akmaktadır. Hidrolojik olarak aktif bir mağaradır. Ermenek'in içme ve sulama suyu ile bazen santral binasını çalıştıran su bu tünelle sağlanmaktadır. Geçmiş dönemlerde mesken, sığınak ve zindan olarak kullanılan mağaranın, dünyanın en büyük yeraltı su kaynağını bünyesinde barındırdığı, içinde yeraltı ırmağı, yeraltı şelalesi bulunmaktadır.

4

ERMENEK SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ VE TARİHİ KENT SOKAKLARI

Ermenek kent merkezinde tescilli altmış sekiz adet sivil mimarlık örneği yapı, kalenin güneyinde kentin eski yerleşim alanını içine alan kentsel sit alanı bulunmaktadır. Kentsel sit alanının koruma amaçlı imar planı yapılmış ve Konya Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmıştır. Ayrıca kentte sokak sağlıklaştırma projesi yapılarak uygulamaya konulmuştur.

Ermenek yerleşimi çok dik bir yamaca yerleşmiş olması nedeniyle sokaklar da kademeli olarak yer almaktadır. Bu nedenle sokakların bir tarafındaki cepheler görülmekte, sokağın diğer tarafındaki yapıların ise sadece çatıları görülmektedir. Ermenek’in geleneksel yapıları dışarıdan mütevazı görünmektedir, ancak içleri zengin ahşap süslemeler içermektedir.

GÖKÇESEKİ Ören Yeri

  

Ermenek-Mut yolu üzerinde Gökçeseki köyünün kuzeyinde yer alır. Anayoldan yaklaşık 2 km toprak yolla ulaşılmaktadır Gökçeseki Köyünün kuzeyinde yer alan iki tepeden güneyde yer alan tepe üzerinde, tepenin güney, doğu ve batı eteklerinde yer almaktadır. Ören Yeri içerisinde birçok yapının temel izleri; bazı mimari parçalar, bol miktarda çanak çömlek parçaları ve tam tepe noktasında basamaklı bir kutsal alan bulunmaktadır. Bu tepenin kuzey etekleri ile karşısında yer alan tepenin güney yamaçlarında çok sayıda kaya mezarı ve yine iki epe arasında kalan küçük vadide bazı yapı kalıntıları ve mezarlar bulunmaktadır. Bazıları çok, bazıları tek odalı olan kaya mezarlarının içerisinde klineler ve aslan şekilli kapaklar halen durmaktadır. Mezarların bazıları düz bazıları beşik tonoz örtülüdür. Ören Yerindeki buluntulardan ve mezarlardan buranın Roma ve Bizans döneminde yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. Gökçeseki Ören Yerinde Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ercan AŞKIN bilimsel danışmanlığında kazıları yapılmıştır.      5

ZEYVE PAZARI

Ermenek-Gülnar karayolu üzerinde Ermenek’e 26 km uzaklıkta Zeyve Pazarı, yaklaşık 600 yıllık bir tarihe sahip Anadolu’da başka eşi benzeri bulunmayan açık bir pazaryeridir. Zeyve Pazarı içerisinde yaklaşık 300 civarında tarihi çınar ağacı bulunmaktadır. Doğal güzellikleri, soğuk suları,şelaleri yerleşim durumu, otantikliği, eski tip su değirmenleri, su hızarları ve fırını görülemeye değerdir. Haziran Ekim ayları arasında yerel halkın yetiştirdiği organik sebze ve meyveler yerli ve yabancı ziyaretçilere burada pazarlanmaktadır. Ayrıca yöreye has el sanatı ürünleri de bu pazarda müşterilerini beklemektedir.

BALKUSAN KÖYÜ VE KARAMANOĞLU MEHMET BEY TÜRBESİ

 

Ermenek İlçesine 18 km.  Balkusan köyün­dedir. Türbe, cami imaret ve medreseden oluşan külliyenin günümüze ulaşan tek yapısıdır. Kesme taştan inşa edilen türbede mezarların bulunduğu bölüm kubbeli, önünde yer alan namazgah bölümü beşik tonoz örtülüdür. Türbe içerisinde Karaman Bey ve yakınlarına ait mezarlar bulunmaktadır.  Anadolu beyliklerinin ilk hanedan mozolesi olan Türbeyi, oğlu Mehmet Bey’in (1261-1283) yaptırdığı düşünülüyor. 1261 civarında yaptırıldığı düşünülen türbenin beşik tonozlu olağanüstü gör­kemli girişiyle diğer Karamanoğulları türbelerinden ayrılıyor. Ermenek’in Balkusan Köyü’nde bulunan türbede içinde Karaman Bey’in ve Mehmet Bey’in olmak üzere toplam beş sandu­ka var. Bugün tamamen restore edil­miş türbenin içinde orijinal yerli kesme taşlar yer yer görülebiliyor.

 

                                                                       6

ERMENEK TURKUAZ GÖLÜ VE SU SPORLARI TURİZMİ

  Karaman İli Ermenek İlçe Merkezinde bulunan Türkiye'nin ikinci, dünyanın altıncı yüksek barajı olma özelliğini taşıyan Ermenek Turkuaz Baraj Gölünün toplam tünel uzunluğu 8064 metre, depolama hacmi 4582 milyon metre küp, aktif depolama hacmi 1747 milyon metre küp olan barajın temelden yüksekliği 218 metre,  göl alanı 61 kilometre olup, yıllık1014,1 kilovat enerji elde edilecek kapasitedir.

Doğanın tarihle buluştuğu ve yüzme, dalma, su altı sporları, su kayağı, yelken, kürek, kayak, kano, rüzgar sörfü gibi su sporlarının aynı anda yapılabileceği ender yerlerden biri olan, Karaman ve Ülke Turizmine önemli derecede katkı sağlayabilecek Turkuaz Ermenek Baraj Gölü büyüklüğü ve rengi dolayısı ile su sporlarının gençlik turizmi ve kamp-karavan turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayabilecek kapasitededir.

ERMENEK BOZDAĞ KAYAK MERKEZİ

   

Ermenek İlçesinin Kuzeyinde, Ermenek Karaman karayolu yolunun 7. Kilometresinde bulunan, 1750 rakımlı Bozdağ Kayak Merkezi Tesisi bölge halkının kayak sporunu öğrenmeleri ve kayak sporunu bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır. 1 Km’lik pist uzunluğu bulunan kayak merkezinin bulunduğu yakın çevrede başka kayak merkezi olmaması ve Antalya’ya yakın olması nedeniyle bir cazibe merkezi konumundadır. Çam ağaçlarının arasında bulunan Bozdağ Kayak Merkezi Taşeli Bölgesinin ve dolayısı ile Karaman’ın turizm potansiyeline önemli derecede katkı vermekte ve bölgenin ekonomisini canlandırmaktadır.                                                    7