Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Etik Haftası Kutlaması

İl Etik Komisyonu  Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 15.03.2019 tarih ve 44152 sayılı yazılarına istinaden 25-31/052019 tarihleri arasında Etik Haftası olması sebebi ile Müdürlüğümüzce Etik Haftası çeşitli etkinlilerle kutlanmaktadır.


etikhaftasiyeniafis2.jpg