Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Başdağ Havuzu ve Askeri Kaleler

Karadağı’n Kılbasan Kasabası yönündeki yükselti üzerinde bulunan Başdağ Kalesi ve Askeri yapılarıdır. İri kesme taşlarla inşa edilmiş olan kalenin kuzeyde iki, doğuda bir burcu bulunmaktadır. Burçlar çokgen ve yuvarlak plandadır. Kalenin kuzey ve doğu duvarlarına bitişik koğuşlar, iç avlusunda da büyük bir sarnıç vardır. Güney tepesi üzerinde daha kaba yontulmuş taşlarla inşa edilmiş, düzensiz planlı, tahkim edilmiş bir yapı, iki zirvenin arasındaki çukurun içinde de büyük bir havuz bulunmaktadır. Havuz kesme taşlarla çevrilmiştir. Kompleks Helenistik döneme tarihlenmekte olup, Orta Anadolu'daki en erken antik arkeolojik varlıklardandır.