Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşkale Kentsel Sit Alanı

Taşkale’nin eski adı “Kızıllar” olup öz Türkçedir. Kuzey Asya Türk boylarından birinin ismidir. Konargöçer Türkmen Yörüklerindendir. Osmanlı İmparatorluğunun iskan politikası uyarınca 6- 7 yüz yıl önce yöreye yerleşen bir aşirettir. Öz Türkçe olan bu isim 1952 yılında, kasabanın içindeki kale görünümlü tüf taşlardan, tahıl ambarlarından dolayı Kasabanın ismi “Taşkale” olarak değiştirilmiştir. Kızıllar halkının konuştukları dil Hakas Türkçesinin dördüncü dalındandır.
Yörede bulunan ve harabe halindeki Manazan, Miske, ZanzanaYarmasar ile Purçu gibi antik yerleşim ve ören yerlerinde yapılan tespitler ve ortaya çıkan buluntular, Taşkale’de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşımaktadır.