Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültürel Etkinliklere Yardım

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine yapılacak yardımlara ilişkin Yönetmelik kapsamında Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bütçesinin cari transferler tertibinde yer alan "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler" ödeneğinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanlığınca; iş ve işlemlerin belli  bir standartta yürütülmesinin sağlanması için; yardım talebinde bulunan teşekkülün yönetmeliğin 7. maddesi gereğince hazırlanacak başvuru dosyalarının nasıl hazırlanması gerektiği ve Bakanlığımızca yardım yapılması halinde ilgili teşekkülce hazırlanması gereken evraklar;

Ek 1  Proje Yardımı Başvuru Evrakı İnceleme Usul ve Esasları için tıklayınız...

Ek 2 Başvuru Bilgi ve Belge Tespit Formu için tıklayınız...  (Başvuru esnasına Teşekkülce doldurulacak form)

Ek 3 Başvuru Kayıt ve İzleme Formu için tıklayınız...

Ek 4 Proje Raporu için tıklayınız... (Başvuru esnasına Teşekkülce doldurulacak form)

Ek 5 Sonuç Raporu için tıklayınız... (yardım çıkması halinde teşekkülce hazırlanacak form)

Ek 6 Etkinlik Raporu için tıklayınız...

Ek 7  İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Sonuç Raporu ve Harcama için tıklayınız.   
(yardım çıkması halinde teşekkülce hazırlanacak form)