Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İL Kültür ve Turizm Müdürlüğünden " FLAM YARIŞMASI" 03 Şubat 2009

         

Turizm Haftası 15-22 Nisan 2009 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacağından hafta boyunca PTT ücret alma makinelerinde İlimizin turistik yeri, değeri ya da sloganının flam olarak tatbik edilmesi Bakanlığımız tarafından istenmektedir. Bu bağlamda Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz İlimizde bütün Vatandaşlarımızın katılımına açık olan bir slogan yarışması düzenleyecektir.

        

         İlimiz M.Ö 8000 yıllarında yerleşik iskâna geçmiş köklü tarihe sahip, bağrında tarihi ve tabii güzellikleri taşıyan nadir illerimizden birisidir. İlimiz çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş önemli bir eğitim, kültür ve sanayi kentidir. İlimiz göstermiş olduğu hızlı sanayileşmesiyle, tarihi ve turistik değerleriyle, tabiat güzellikleriyle 2000’li yıllarda Türkiye’nin önemli illeri arasına girmeye adaydır.

Turizm, insanların birbirlerini tanımalarına, sevmelerine ve kültür alış-verişine vesile olmaktadır. Turizm sayesinde insanlar yeni yerler tanımakta ve bilgilenmektedirler. Ülkelerin ekonomik kalkınmalarında tarım ve sanayinin yanında Turizm Sektörü de önemli bir yer tutar. Ülkeler ödemeler dengesinde meydana gelen açıkları turizmden elde ettikleri gelirlerle karşılama çabasındadırlar.

Tarım ve sanayi kenti olan İlimiz, köklü tarihi, doğal güzellikleri, turistik değerleriyle aynı zamanda kültür ve turizm kentidir. İnanç turizmi, yayla turizmi, doğa yürüyüşü, mağara turizmi açısından önemli potansiyele sahiptir.

Hızla gelişen, sanayileşen, modernleşen İlimiz, turizm alanında da layık olduğu yere gelecek; il ve ülke turizmine büyük katkılar sağlayacaktır.

AMAÇ

Türk Dilinin Başkenti İlimiz, sahip olduğu tarihi zenginlikleri, turizm çeşitliliği ve potansiyeli ile turizmden daha fazla pay alabilmesi Ulusal ve Uluslararasında tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.

Her yıl15–22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle Turizm Haftası kutlanmaktadır. Turizm Haftası boyunca P.T.Ücret alma makinelerinde İlimizin turistik yeri, değeri ya da sloganının flâm olarak tatbik edilmektedir.

Bu amaçla, ilimizde yapılmasına karar verdiğimiz“İlimizin Turistik Yeri, Değeri ya da Sloganı” yarışmasında dereceye giren sloganların İlimizin tanıtımına esas olmak üzere; P.T.T. ücret alma makinelerinde flâm olarak tatbiki yapılacaktır.