Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

“II. Uluslararası Sürmeli Festivali” Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 4 Şubat 2009

 

BASIN BİLDİRİSİ
Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “II. Uluslararası Sürmeli Festivali” kapsamında; Türk Sanat Müziği repertuarına yeni eserler kazandırmak, bestecileri yeni eserler üretmeye teşvik etmek amacıyla şarkı (beste) yarışması düzenlemiş olup, yarışmaya ait katılım koşulları ve şartname İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Halkımıza önemle duyurulur. (02.02.2009)

 Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya, Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, Jüri Üyeleri, Yozgat Valiliği Mensupları ve bunların birinci ve ikinci drece yakınları dışında herkes katılabilir.
2. Türk Sanat Müziğinin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve orijinal çalışmalar olacaktır.
3. Makam, usul ve form olarak  yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziğinin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmeyecektir.
4. Türk Sanat Müziğinin asli karakterine uygun olacak, milli müzik zevkini  geliştirici  nitelikleri bulunacaktır.
5. Şarkı Formunda ve küçük usullerde bestelenmiş, günün anlayışına uygun olacaktır.(Bu usullerin hareketli mertebelerinin kullanılması tercih sebebidir.)
6. Makam, usul, anlatım ve prozodi  yönlerinden uyumlu bir şekilde bestelenecektir.
7. Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olacaktır.
8. Tek sesli olarak bestelenecektir.
9. Eserler toplam 6 dakikayı geçmeyecektir.
10. Eserler, hiçbir şekilde başka bir eserle bariz benzerlik taşımayacaktır.

ÖDÜLLER:
 
Birinci   : 5.000 TL ve PLAKET
İkinci   : 4.000 TL ve PLAKET
Üçüncü   : 3.000 TL ve PLAKET
Mansiyonlar (7 Adet) : 1.500 TL ve PLAKET


YARIŞMA TAKVİMİ:

• Eserlerin Yozgat Valiliği’ne son teslim tarihi: 15 Mayıs 2009 Cuma dünü mesai saati bitimidir.
• Eserlerin Ön Seçici Kurul Üyelerine teslim tarihi: 01 Haziran 2009 Pazartesi’dir.
• Ön Seçici Kurul Üyeleri en geç 15 Haziran 2009 tarihine kadar, Yozgat’ta bir araya gelerek  ödül ve mansiyona değer 10 eser ile (varsa) övgüye değer diğer eserleri tespit ederek Yozgat Valiliği’ne bildireceklerdir. Jüri, Ödül- Mansiyon verilmeksizin, uygun bulacağı bir esere “JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ (PLAKET)” verebilir. Bu eser final programında halk huzurunda seslendirilebilir.
• Yarışma ve ödül töreni, Yozgat Sürmeli Festival  Etkinlikleri haftası içerisinde, Final Jürisi ve Halk huzurunda yapılacak olup, bunun yeri ve saati ayrıca ilan edilecektir.

İRTİBAT BİLGİLERİ VE ESERLERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:

Yozgat Sürmeli Festivali
Türk Sanat Müziği Yarışması-2009
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü – Yozgat
Tel: 0354 212 82 96