Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TURİZM PLATFORMU OLUŞTURULDU 18 Şubat 2009

 

src=http://www.karamankultur.gov.tr/kulturMd/image/turkiye.gif

İlimizin sahip olduğu zengin kültürel ve doğal varlığımızı tanıtmak, özümsemek, ve bu değerlerimiz vasıtası ile bireysel ve toplumsal şuur oluşturmak, bununla birlikte bu değerlerimizi turizm ekseninde evrensel boyutlara taşıyabilmek temel amaçlarımızdandır.                              

İlimiz  M.Ö 8000 yıllarında yerleşik iskana geçmiş köklü tarihe sahip, bağrında tarihi ve tabii güzellikleri taşıyan nadir illerimizden birisidir. Karaman çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş önemli bir eğitim, kültür ve sanayi kentidir. Karaman göstermiş olduğu hızlı sanayileşmesiyle, tarihi ve turistik değerleriyle, tabiat güzellikleriyle 2000’li yıllarda Türkiye’nin önemli illeri arasına girmeye adaydır.

Zengin bir tarihe ve kültür mirasına sahip olan İç Anadolu’muzun incisi İlimiz, birçok ünlü şahsiyet yetiştirmiştir. Bunlar arasında  Şeyh Edebali, Piri Reis, Karamanoğlu Mehmet Bey, Yunus Emre,  Mevlana,  Kazımkarabekir Paşa, Mehmet Çınarlı, Ahmet Tufan Şentürk ve Bekir Sıtkı Erdoğan’ı  sayabiliriz.

Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf Yunus Emre Karaman’da yaşamış ve mezarı Karaman’dadır. Mevlana’nın gençlik yılları Karaman’da geçmiş, Karaman’da evlenmiş ve Annesi Mümine Hatun ile yakınlarının mezarları da İlimizdedir.

           

Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277 yılında çıkardığı “Bu günden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya” fermanıyla Türkçe’nin yeniden devlet dili olmasını sağlamıştır.

İlk Hıristiyan kilisesinin kurulduğu Derbe, Binbirkilise, Madenşehir, Değle, Taşkale, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla görülmeye değer turistik yerlerdir.

Turizm, insanların birbirlerini tanımalarına, sevmelerine ve kültür alış-verişine vesile olmaktadır. Turizm sayesinde insanlar yeni yerler tanımakta ve bilgilenmektedirler. Ülkelerin ekonomik kalkınmalarında tarım ve sanayinin yanında Turizm Sektörü de önemli bir yer tutar. Ülkeler ödemeler dengesinde meydana gelen açıkları turizmden elde ettikleri gelirlerle karşılama çabasındadırlar.