Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ulusal Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması 01 Ocak 2010

 

YUNUS EMRE ŞİİRLERİ BESTE YARIŞMASI / 2010

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

GİRİŞ

            Karaman Valiliği, Yunus Emre’nin şiirlerinin ve düşüncelerinin geleceğin dünyasına taşınmasını müzikle desteklemek, ve Türk Müziği repertuarına yeni eserler kazandırmak için, “Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması / 2010” adıyla bir yarışma düzenlemiştir.

            Bu düzenleme, “Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması / 2010”  Yarışma Şartnamesi hükümlerine göre gerçekleştirilir ve ayrıca Karaman Valiliği’nce ihtiyaç duyulan konularda bazı değişiklikler yapabilir.

AMAÇ

“Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması / 2010” daki amaç;

-Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre Anma Etkinlikleri’nin daha geniş tanıtımını,

-TM repertuarının zenginleştirmek için yeni besteler üretilmesini,

-Türk Müziğindeki güfte zenginliğinin ve çeşitliliğinin yeni eserlerle desteklenmesini,

-Yunus Emre’nin şiirlerinde yaşayan düşüncenin müzik yoluyla topluma kazandırılmasını sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILACAK  BESTECİLERDE ARANAN NİTELİKLER

Yarışmaya yurt içi veya yurt dışında yaşayan bütün T.C vatandaşları katılabilir.

Seçici kurul ve Jüri üyelerinin yakın akrabaları ile Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları ve akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.

ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

1.Eserlerin sözleri :

A-    Yunus Emre’ye ait olduğu akademik araştırmalarla tesbit edilip yayınlanmış eserlerde bulunan şiirlerden bestelenmelidir. Kaynak gösterilmeden gönderilen güfteler yarışma Jürisi tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

B-    Güftelerde içerik ve biçim açısından herhangi bir şart aranmaz.

2.Yarışmaya gönderilecek Besteler :

A-Türk Müziği Karakterine uygun ve tek sesli olmalıdır.

B-Makam, usul, nağme-söz, anlatım v.b. yönlerdeki müzikal uygunluk Türk Müziğine göre biçimlendirilmelidir.

C-Makam, usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmiş olsa bile, Türk Müziğinin tarihsel akışı ve melodik yapısı ile uyumlu olmalıdır.

D-Yarışmacılar eserlerini, tevşih, ilahi, nefes, durak, na’t gibi türk tasavvuf müziği formlarıyla yarışmaya katılabilirler.

E-Yarışmaya gönderilen eserler, diğer yarışmalara gönderilmemiş olmalıdır.

F-Eserin toplam süresi 6 dakikayı geçmemelidir.

3.Eserler yerli veya yabancı eserlerle açık benzerlikler taşımamalıdır.

KARŞILIKLI HAKLAR

1.Yarışma gizliliğinin sağlanabilmesi açısından besteci ve söz yazarı, “ Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması / 2010’a gönderdiği eser veya eserlerini daha önceden hiçbir kurum ya da kuruluşa kayıt ettirmemiş olmalıdır.

2.Yarışmada ödül ve mansiyon kazanan eserlerin beste sahipleri, eserlerinin Karaman Valiliği’nin yazılı izni olmadan ticari amaçla kullanamaz. Bu eserlerin ticari amaçla kullanılması; Karaman Valiliği’nin yazılı iznine ve tespit edeceği bedelin ödenmesi şartına bağlıdır.

3.Karaman Valiliği “Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması / 2010’a gönderilen ve derece alan eserleri gerek görürse besteciye, başka hiçbir telif hakkı ödemeksizin (MESAM hakları saklı kalmak şartıyla ) video, kaset, cd, dvd, vcd, mp3 v.b materyaller haline getirme ve satma; notasını basma ve satma hakkına sahiptir.

4.Besteciler; eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, hiçbir kaset-cd-vcd-dvd-mp3 üründe yer alması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma kayıt ettirmediklerini; hiçbir şekilde hukuksuzluk olmadığını, noter tasdikli taahhüt edip, “Karaman Valiliği Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması  / 2010” Özel Şartnamesi’ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi Karaman Valiliği’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler.

5. “Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması / 2010’a gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler yarışma dışı bırakılırlar.

ESERLERİN TESLİMİ

1.      Yarışmaya her besteci en fazla 3 eserle katılabilir.

2.      Besteciler her bir eser için ayrı olmak üzere kendilerine en fazla 9 harften oluşan bir rumuz seçeceklerdir.

Besteciler, eserlerini bir tek büyük zarf ile göndereceklerdir. Zarfın dış yüzünde yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Eserlerin nota ve güfte sayfalarında yarışmacıyı, besteciyi gösteren hiçbir işaret, isim, imza, rumuz v.s. bulunmayacaktır.

Bu zarfın içinde ayrı bir sayfada yarışmacının adı, adresi, telefonu ve kısa özgeçmişinin yer aldığı, yarışmacı tarafından imzalanmış bir sayfa bulunacaktır.Yarışmacı hakkında bilgi veren bu dokümanın bir sayfayı geçmemesi tercih edilir.

Bu zarfın içinde yarışmacı, eserlerin nota sayfalarını da bulunduracaktır. Bir veya daha fazla eserle katılan yarışmacılar her bir besteyi ayrı ayrı şeffaf dosyalarla gönderecektir.

Bestelerde kullanılan güfteler de bu şeffaf dosyaların içinde ayrı bir sayfaya yazılmış olarak bulunacaktır. Güftenin hangi basılı eserlerden alındığı, sayfa ya da beyit numarası göstermek suretiyle, sayfada güfte metninin sağ alt tarafında gösterilmiş olacaktır.

3.      Bestecinin, bu yarışmanın şartnamesinin aynen kabul ettiğini belirten noter onaylı belge (EK-2)

4.       Bestecisi vefat etmiş olan eserler, ancak hak sahiplerinin muvakatları ile yarışmaya katılabilirler.

5.      Besteciler, eserlerinin kendileri veya bir yakınları aracılığı ile ; Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda Karaman Valiliği sorumluluk kabul etmez.

TAKVİM

1.      Başvurular 01 Ocak 2009 tarihinde başlayıp 30 Nisan 2010 Cuma akşam saat: 17.00 de sona erecektir

2.      Seçici Kurul 03 Mayıs Pazartesi günü çalışmalara başlayarak katılan bütün bestelerin ön elemelerinin yapacak ve finale katılabilir nitelikte olduğuna karar verilen 15 eseri tespit edecektir.

Yarışmaya gönderilen eserler arasından Seçici Kurul tarafından finale katılmaya hak kazandığı tespit edilen 15 eser 21 Haziran 2010 tarihinde Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma etkinlikleri çerçevesinde sahnede seslendirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce teşkil ettirilecek jüri değerlendirmesi sonucunda ödül ve mansiyona değer görülen eserler belirlenerek “Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması/2010” son bulacaktır.

ÖDÜLLER

Ödül Töreni :

21 Haziran 2010 günü Karaman’da yapılacaktır. Yarışmada ilk üçe giren eserlerle mansiyon kazanan eserlerin bestekârları ödül töreninde hazır bulunacaklardır. Ödül Töreninde ödül kazanan eserler seslendirilecektir.

Finaller neticesinde;

1’nci olan eser 6.000 TL katılım belgesi ile,

2’nci olan eser 5.000 TL katılım belgesi ile,

3’ncü olan eser 4.000 TL katılım belgesi ile ve

Mansiyon 5 beste her biri 1.000 TL katılım belgesi ile ödüllendirilir.

8. İletişim (Her türlü bilgi alışverişi için)
    a) Adres:

Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü- Ziya Gökalp Mah. Ahmet Yesevi Caddesi N0: 26 Karaman

Tel                : 0 338 2130192

Belge Geçer :   0 338 2128834

E-Posta        :    iktm70@gmail.com

(EK-1)

BESTECİ ESER KATILIM DİLEKÇESİ

Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne,

“Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması/2010’a gönderdiğim ve……………… rumuzunu taşıyan eser bütünüyle kendime aittir.

“Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması/2010” Özel Şartname Hükümlerine aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

… / … / 2010

BESTECİ ADI-SOYADI

İMZA

BESTECİNİN RUMUZU                           :

BESTECİNİN ADRESİ                               :                              

TELEFON (Sabit )                                       :                                             

(Mobil)                                                         :                                             

FAKS                                                            :                             

( Not : Bu form Yarışmaya gönderilen her eser  için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

(EK-2)

NOTERDEN ÇIKARTILACAK MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ

Karaman Valiliği’nin 2010 yılında düzenlemiş bulunduğu  “ Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması/2010” un şartnamesini okudum ve aynen kabul ediyorum.

1.        “Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması /2010”a göndereceğim beste ya da bestelerimin müziklerinin tamamı bana aittir.

2.        “ Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması 2010”a  göndereceğim beste ya da bestelerimi bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermedim, hiçbir kurum veya kuruma kaydettirmedim.

3.        “Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması  /2010”a göndereceğim beste ya da bestelerim bugüne kadar hiçbir ticari kaset-CD-VCD-DVD-MP3 vb. her hangi bir kayıt ünitesinde yer almadı ve yer alması için de hiçbir kişi ya da kuruma muvafakat vermedim.

4.        “Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması  /2010”a göndereceğim beste ya da bestelerimi , yarışmanın tamamı sonuçlanmadan önce hiçbir televizyon ve radyo kuruluşunda yayınlatmayacağım ve yayınlanmasına izin vermeyeceğim.

5.        Beste ya da bestelerim “Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması /2010”  da ödül ve mansiyon kazanırsa, bu beste ya da bestelerimin kaset-CD-VCD-DVD-MP3 benzeri herhangi bir ticari kayıt ünitesinde yer alması için Karaman Valiliği’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yapımcı kuruma muvafakat vermeyeceğim.

6.         Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Karaman Valiliği’nce açılabilecek bütün maddi ve manevi tazminat davaları için Karaman Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabul ediyorum.

… /… / 2010

BESTECİ ADI-SOYADI

İMZA

BESTECİNİN RUMUZU                           :

BESTECİNİN ADRESİ                               :                             

TELEFON (Sabit )                                       :                                             

(Mobil)                                                         :                                             

FAKS                                                            :