Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İL MÜDÜR VEKİLİ CENGİZ ORTA YENİ GÖREVİNE BAŞLAMAK ÜZERE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN İLİŞİĞİNİ KESMİŞTİR. 16 Temmuz 2010

                                          align=middle

           15.01.2009 günü Karaman  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne  vekaleten  görevlendirilen  Cengiz ORTA,07.07.2010 sayılı resmi gazetede yayınlanan atama kararnamesi gereği TOKAT  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne  atanmış olup Müdürlüğümüz  vekalet görevinden 16.07.2010 günü ayrılmıştır.


  Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/429

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Cengiz ORTA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68 (B), 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

6/7/2010

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı