Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

“KARS 1. TÜRKİYE TÜRKÜ BAYRAMI ” (29-30-31 Ekim 2010) YARIŞMA DALLARI VE UYGULAMALARI 28 Eylül 2010

 

BASIN BİLDİRİSİ

Türk Halk Müziği repertuarını genişletmek, kaybolmaya yüz tutan türkülerimizi gelecek kuşaklara aktarmak ve gün ışığına çıkartmak, bu alanda uğraşan ve gönül veren kişilerle kaynak kişileri desteklemek amacıyla, Kars Belediyesi’nce 29-30-31 Ekim 2010 tarihleri arasında “Kars 1. Türkiye  Türkü Bayramı” yapılacağı bildirilmekte olup, Türkiye Türkü Bayramı’nda “Türkü Derleme dalı”, “Aşık Türküsü” dalı, “Türkü Beste” dalı ve “Mahalli Türkü” dalı olmak üzere 4 dalda yarışma düzenlenmiştir.Yarışmaya ait katılım koşulları ve müracaat formu  Kars Belediyesi duyurular kısmından  temin edilebilir. Halkımıza önemle duyurulur. (28.09.2010)

        Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

“KARS   1. TÜRKİYE TÜRKÜ BAYRAMI ” (29-30-31 Ekim 2010)

YARIŞMA DALLARI VE UYGULAMALARI

Kars Belediyesi’nce 29 Ekim 2010 Cumhuriyet Bayramı günü, 30 Ekim 2010 Kars’ın kurtuluşu yıl dönümü günü ve 31 Ekim 2010 de Türkü Bayramını karşılamak üzere 29-30-31 Ekim 2010 “Türkiye Türkü Bayramı” yapılacaktır. Türkiye Türkü Bayramı’nda “Türkü Derleme dalı”, “Aşık Türküsü” dalı, “Türkü Beste” dalı ve “Mahalli Türkü” dalı olmak üzere 4 dalda yarışma yapılacaktır.

TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bazı kurumların desteklediği “Türkiye Türkü Bayramı” nda TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili bilimsel kurumlardan oluşan jüri üyeleri değerlendirme yapacaktır. Birçok uygulama ve dallar ilk defa Kars’ta üç önemli günde uygulama imkanı bulacaktır. Yarışmada TRT’den ve Kültür  ve Turizm Bakanlığından ve yurdumuzda tanınmış birçok sanatçı da program yapacaktır.

Bu bayramın düzenlenmesinde amaç Türk Halk Müziği repertuarını genişletmek, kaybolmaya yüz tutan türkülerimizi ölmekten kurtarmak ve gün ışığına çıkartmak, bu alanda uğraşan ve gönül veren kişilerle kaynak kişileri desteklemek, Türk Halk Müziğine yeni sevilen türkülerle kaynak kişilerini, okuyucularını kazandırmaktır. Bu dalda gizli kalmış kabiliyetlerle eserlerinin başarılı olmaları halinde hem kendilerinin hem den eserlerinin tanınma imkanı olacaktır. “Türkiye Türkü Bayramı Yarışması” sonucunda başarılı olanlara verilecek ödüller hakkında daha sonra açıklama yapılacaktır. Katılımcılara da katılım belgeleri verilecektir. Masrafları da karşılanacaktır. Sadece mahalli Türkü dalında katılacakların masrafları karşılanmayacaktır. Türkü derleme, Aşık Türküsü ve Beste Türkü dalı yarışmaları eserlerini 4 CD’ye doldurup 5 müracaat formu ve 1 nüfus kimlik suretleri ve 1 adet fotoğraf ile göndereceklerdir. İsterlerse eserlerine rumuz vereceklerdir.

YARIŞMA DALLARI

1-Türkü Derleme Dalı

Bu bölümde yurdun her yöresinden hiç duyulmamış türküyü derlemek ve türkünün yöresiyle kaynak kişilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Derlenen türkünün sözü ve müziği herhangi bir türküden alıntı olmayıp, benzemeyecektir. Söz ve müziği ilk defa duyulmuş olacaktır. Türkü’nün derleyeni ve derlenen kaynak kişisi ile yöresi müracaat formunda belirtilecektir.

a)Derleme yapan kişinin derlemeyi kimden, nerede, ne zaman derlediği belirtilecektir. Derlemeyi yapanın vekaleti ile bir başkası yarışmaya katılabilecek. Bu durum müracaatta belirtilecektir. Eser en az 4 CD kopya edilecek, 5 adet müracaat formu fotokopisi ve bir kimlik suretiyle müracaat edecektir. En fazla 2 türkü ile yarışmaya  katılabileceklerdir.

2-Aşık Türküsü Dalı

Bu dala sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı aşıklarımız katılabileceklerdir. Aşıklarımız söz ve müziği kendilerine ait olmak üzere türkü formunda ve söz ve müziği hiçbir türküye benzemeyecek şekilde yarışmaya tek türkü ile katılabileceklerdir. Eseri 4 CD ve 5 müracaat formu ve kimlik belgesi ile gönderilecektir.

3-Beste Türkü Dalı

Bu dalda yapılacak olan üç bayramın bir arada olması dolayısıyla konu Cumhuriyet ve Bayramı, Kars’ın tarihi özelliği ve konumu, vatan sevgisi, Türkü konuları üzerine tek bir konuyu da ele alabilir, tümü de işlenebilir. Bestecinin takdirine kalmıştır.

Beste türkü de Türk halk müziği özelliğinde, beste olacaktır. Her  hangi bir türküye söz ve müziği ile benzemeyecektir. Sözünü bir başka kişi, müziğini bir başka kişinin yapması halinde her biri kime aitse belirtilmelidir. Ödül aldığında ödül müzik ve saz yapımcılarına eşit paylaşılacaktır. Bu dalda en fazla 2 eserle katılabileceklerdir. 

4-Mahalli Türküler Dallı

Bu dalda mahalli sanatçıları ve kabiliyetleri desteklemek ve yöresel müziğin özlenen seviyeye gelmesi amaçlanmıştır. Kars ve çevresinden kişiler müracaat edebilirler. Yöre türkülerini  en güzel okuyan kişiler ödüllendirilecektir. Bu daldaki yarışmalar eserin kime ait olduğunu, yöresini varsa hikayesini bilmek ve belirtmek durumundadırlar. Fazla üyeli olmamak üzere ekip halinde de katılabilirler. Bu daldaki yarışmacılar sazı kendileri mi yoksa arkadaşlarımı çalacağını, sazları yoksa belirtmek durumundadırlar. Bu daldaki yarışmacıların masrafları da karşılanmayacak ve belirtilecek bir günde yarışma öncesi ön elemeden geçeceklerdir.

Not:Jüri dalındaki uzman kişilerden oluşmuş olup herhangi bir dalda ihtiyaç halinde değişiklik yapabilir. Yarışmacılar Türkü Derleme Dalında en fazla 2 eserle, Âşık Türküsü Dalında en fazla 1 eser, Türkü Beste Dalı için en fazla 2 eserle müracaat edebilecektir. Bu dallar için eserin dolumu yapıldığı 4 CD kopyası ve 5 müracaat formu ile kimlik fotokopileri ve 1 fotoğraf gönderilecek, eserleri ön elemeden sonra yarışmaya çağırılacaktır. Çağırılan yarışmacıların yol ve konaklama masrafları karşılanacaktır. Türkü Derleme Dalı, Âşık Türküsü Dalı ve Türkü Beste Dalına çağrılacak kişilerin 18 yaşını doldurmaları gerekir.                                                             

ADRES VE İRTİBAT BİLGİLERİ

…………………………………………………………………...                                     

İLETİŞİM ADRESİ  :  Kars Belediyesi Basın Yayın ve Halkla

                                         İlişkiler Müdürlüğü/ KARS

TELEFON                  :  (0474 223 21 50-54)

GSM                            :  0532 293 12 38 – 0530 746 02 05

KARS  1. TÜRKİYE TÜRKÜ BAYRAMI YARIŞMASI

MÜRACAAT FORMU

Yarışmacının adı- soyadı      

TC. No           

Varsa mahlası

Doğum yeri ve yılı

Görevi ve öğrenim durumu   

Telefon No    

Yazışma adresi          

                                               Katılacağı dal:

1-TÜRKÜ DERLEME DALI

a) Eserin varsa rumuzu yoksa adı     

b)Kimden derlendiği, derleme tarihi            

c)Derleyenin adı ve derleme yöresi  

2-AŞIK TÜRKÜSÜ DALI

a)Eserin varsa rumuzu, yoksa eserin adı       

b)Söz ve müziğin kime ait olduğu

c)Aşık türküsünün yöresi      

3-TÜRKÜ BESTE DALI

a)Varsa rumuzu, yoksa adı    

b)Türkü bestenin sözü kime ait         

c)Müzik kime ait

d)Konusu

                                              

4-YÖRESEL TÜRKÜ SÖYLEME DALI

a)Türkünün adı

b)Türkünün yöresi     

c)Kendisi mi çalıp söyleyecek saz grubu mu

var sazsız mi katılıyor                       

NOT: Yarışmacı en fazla 3 dalda yarışmaya müracaat edebilir. Müracaat ettiği dalın her biri  için 4 adet esere ait CD ve 5 adet müracaat formu, (Fotokopi ile çoğaltılabilir) 4 adet nüfus kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf.

Mahalli türkü dalında müracaat edeceklerin  dolu CD göndermeleri gerekmez. Kars ve çevresine ait türküler ile katılacaklar. Bu daldakiler duyurulacak bir günde Kars’ta ön elemeden geçirileceklerdir. Bu kişilerin de eserlerinin kimden alındığını, derleyeninin, yöresini varsa hikayesini bilmeleri gerekir.

Belgeler en geç 10 Ekim 2010 tarihine kadar Kars Belediyesi Türkiye Türkü Yarışması Düzenleme Kurulu Başkanlığı-KARS adresine gönderilmelidir. Yöresel türkü söyleme dalı dışındakilerin 18 yaşını bitirmeleri gerekir.

İLETİŞİM ADRESİ  :  Kars Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü KARS

TELEFON                  :  (0474 223 21 50-54) GSM: 0532 293 12 38 – 0530 746 02 05