Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ERZURUM-Kış ve Spor konulu Resim Yarışması 13 Ekim 2010

 


ERZURUM- KIŞ VE SPOR” KONULU

RESİMYARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

SUNUŞ

2011 Erzurum Kış Oyunları Genel Koordinatörlüğünce 27 Ocak – 06 Şubat 2011 tarihleri arasında 25.si gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları kapsamında;

Resim Yarışması düzenlenmiştir.

AMAÇ

♦ Erzurum’un tanıtımını sağlamak,

♦ Erzurum’a, spora ve kış mevsimine sanatsal bir bakışla yaklaşmak,

♦ Kültürlerin kaynaşmasına katkıda bulunmak,

♦Türk sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek ve uluslar arası izleyici ile buluşmasını sağlamaktır.

KONU  Erzurum, Kış ve Spor

KATILIM ŞARTLARI:

♦ Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş iki (2 adet) eseri ile katılabilir.

♦ Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu tüm sanatçılara açıktır.

♦ Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. Ancak eserlerin dayanıklı malzemeden üretilmesi önerilir.

♦ Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı 200 cm’den fazla olamaz.

♦ Eserler, sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından imzalanmış olarak teslim edilmelidir.

BAŞVURU

♦ Katılım Şartnamesi ve Formları: http://www.erzurum2011.gov.tr/  adresinden temin edilebilecek ve;

♦Form-1 doldurularak bir zarfa konulacak, zarfın üzerine “Resim Yarışması” yazısı ile sanatçının adı ve soyadı yazılacak. Zarf eserle birlikte toplama merkezine 13- 31 Ararlık 2010 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç) saat 17.00’ye kadar, makbuz karşılığında elden teslim edilecektir. Kargo yolu ile yollanan eserler de kabul edilebilecek; ancak kargodan oluşabilecek hasarlar ile iyi paketlenmemiş eser/ler/e gelebilecek zararlardan koordinatörlüğümüz sorumlu olmayacaktır.

♦Form-2 doldurulacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir.

♦Sanatçısı tarafından kurulması gereken eserler, aşağıda belirtilen seçici kurul toplantı tarihinden 2 gün önce toplama merkezleri ile iletişim sağlanarak sanatçısı tarafından kurulmalıdır. (Demonte eserlerin Koordinatörlük ilgililerince kurulabilmesi için eserlerin anlaşılabilir bir fotoğrafı ya da projesi eklenecektir. Aksi halde Koordinatörlüğümüz sorumluluk yüklenmez.) 

♦ Kargo masrafları  katılımcı sanatçılara aittir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2010

TOPLAMA MERKEZİ

♦ Eser Teslim Adresi: Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi (Erzurum AVM yanı),

Palandöken – ERZURUM                                            

Tel: 0 442 315 04 11

♦ Eserlerin teslim edilip edilmediği ile ilgili bilgi almak için yarışma sekretaryası ile bağlantıya geçilmelidir.

SEÇİCİ KURUL

25. Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları kapsamında düzenlenen “Resim Yarışması Seçici Kurul”u aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:

♦ Prof. Aydın AYAN      (Sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve MSGSÜ İstanbul  Resim ve Heykel Müzesi Müdürü)   

♦ Prof. Hüsamettin KOÇAN                 (Sanatçı, Baksı Kültür Sanat Vakfı Kurucusu, Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi)   

♦ Prof. Hasan PEKMEZCİ                     (Sanatçı, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı)   

♦ Prof. Reşat BAŞAR       (Sanatçı, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)                                           

♦ Doç. Mustafa KÜÇÜKÖNER (Sanatçı, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve 2011 Erzurum Kış Oyunları Kültür Sanat Komite Başkanı)

DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul tarafından;

05 – 09 Ocak  2011 tarihleri arasında Erzurum’da toplama merkezinde bulunan eserlerin elemesi yapılır. İlk elemede sergilenecek eserler belirlenir. İkinci elemede sergilenecek eserler içinden ödüle değer bulunanlar belirlenir.

ÖDÜLLER

25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları kapsamında düzenlenen “Resim Yarışmasında dağıtılacak ödüller 3 adet eşit Başarı Ödülünden oluşmaktadır;

                        Başarı Ödülü: 10 000 TL

                        Başarı Ödülü: 10 000 TL

                        Başarı Ödülü: 10 000 TL

♦ Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

♦ Ödüllerin yanı sıra birer başarı belgesi ve plaket verilecektir.

♦ Yapıt/lar/ı sergilenmeye değer görülen sanatçılara da katılım ve teşekkür belgesi verilecektir.

♦ Sergilemeye değer görülen ve ödül alan eserlerin görselleri ile sanatçıların kısa özgeçmişleri bir katalogda toplanarak tüm katılımcılara dağıtılacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sergilenmeye değer görülen eserler ve ödül alan eserlerin duyurusu sergi açılış gününden önce

http://www.erzurum2011.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

SERGİLEME ve ÖDÜL TÖRENİ

25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları kapsamında düzenlenen “Erzurum, Kış ve Spor Konulu Resim Yarışması sergisi açılışı ve ödül töreni, 26, 27 ve 28 Ocak 2011 günlerinden birinde Erzurum’da serginin düzenleneceği salonda yapılacaktır.

♦ Sergi bir ay boyunca açık kalacaktır.

ESERLERİN İADESİ 

♦ Ödül alan eserler geri iade edilmeyecektir.

♦ Sergilenmeye değer bulunmayanlar ile sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminde başlayacak ve Mart 2011 sonuna kadar devam edecektir.

♦ İade işlemlerinin başladığı tarihten bitiş tarihine kadar geçen süre içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır. Eserlerin iadesi için yarışma sekreteryası ile bağlantıya geçip vereceğiniz adrese ödemeli olarak, kargo yolu ile yollanmasını isteyebilirsiniz.

DİĞER

♦ Koordinatörlük ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ödeme yapmaksızın sahip olacaktır.

♦ Koordinatörlük yetkililerimiz, eserlerin teslim alınmasından sonraki taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü hasar ya da aksaklıklarda “Koordinatörlük Merkezi”nin kararı geçerlidir.

♦ Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

♦ Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde “Koordinatörlük Merkezi”nin kararları geçerlidir.

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:

♦ Doç. Mustafa KÜÇÜKÖNER

♦ Yrd. Doç. İsmail TETİKÇİ

YARIŞMA SEKRETARYASI:

♦ Abdullah DEĞERMENCİ

GSM: 0 539 6257630

GSM: 0 507 7637509

E-posta: degermenci_abdullah@hotmail.com

♦ Uğur ÖZEN

GSM: 0 534 6053250

E-posta: ugur.ozen@erzurum2011.gov.tr

♦ Teoman Mete çakıcı

GSM: 0 505 5748280

E-posta: teoman.cakici@erzurum2011.gov.tr

Form 1 (Bu başlık web sayfasında link olacak)

Form 2 (Bu başlık web sayfasında link olacak)


♦ Yrd. Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU  (Sanatçı, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi)

♦ Yrd. Doç. İsmail TETİKÇİ                 (Sanatçı, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi)    

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2010

KATILAN TÜM SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZForm1.


         ERZURUM, KIŞ ve SPOR

     R E S İ M   Y A R I Ş M A S I

Adı ve Soyadı:…………………………….

Doğum Yeri ve Yılı: ……………………

Lisans: …………………………………

………………………………………….

Yüksek Lisans: ………………………

………………………………………….

Doktora/ Sanatta Yeterlilik………………

………………………………………….

Halen Yapmakta Olduğu İş:

…………………………………………...

Posta Adresi:………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

Tel: ……………………………………..

Fax: …………………………………….

GSM: …………………………………….

E-mail: ………………………………….

Kazandığı Ödüller:

……………………………………………

……………………………………………

Kişisel Sergiler:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Seçme Sergiler:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Yarışmaya katıldığı eser sayısı: …………..

Şartname hükümlerini kabul ediyorum

İmza: