Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SOKÜM İÇ ANADOLU I. GRUP BÖLGESEL BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KARAMAN KATILACAK 03 Kasım 2010

Ülkemizin 2006 Yılında taraf olduğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın korunması Sözleşmesi gereği icracı birim olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü somut olmayan kültürel mirasın envanterlenmesi çalışmaları devam ettirilmektedir. Bu doğrultuda somut olmayan kültürel miras envanterleme çalışmalarının istenen şekilde yürütülebilmesi açısından 04-06 Kasım 2010 tarihleri arasında Kayseri'de İç Anadolu Bölgesindeki I. grup illerin ( Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Sivas; Yogat) Somut Olmayan kültürel Miras bölgesel Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecektir.
    Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak 2009 yılı 20.05.2009 gün ve 1252 sayılı Valilik onayı ile Somut Olmayan Kültürel Miras Kurulu oluşturmuştur ve 21 Mayıs 2010 Cuma günü saat 14:00 de Müdürlüğümüz Hizmet binasında yapılan Çalışma ile Karaman'ın Somut olmayan Kültürel Miras envanterinin nihai sonucu çıkarılmıştır.
    İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz ORTA'nın başkanlığındaki Karaman Somut Olmayan Kültürel Miras Kurulu üyelerinden oluşan beş kişilik ekip 04-06 Kasım Kayserideki yapılaçak İç Anadolu Bölgesi I. Grup illerin katılacağı toplantıda İllimizin somut olmayan kültürel miras çalışmalarını sunacaklardır.
    Karaman Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışma ekibi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır;
    1- Cengiz ORTA İl Kültür ve Turizm Müdürü
    2- Yrd.Doç.Dr İdris Nebi UYSAL Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi.
    3-  Araştırma Görevlisi Hüseyin AKSOY Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
    4- Öğretim Görevlisi Hatice YALÇIN Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sağlık Meslek Okulu.
    5- İbrahim ERAKDEMİR İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ayniyat Saymanı.