Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bayanlara Yönelik Faaliyet yapan STK' lar I.İstişare Toplantısı Yapıldı. 25 Kasım 2010

 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bayanlara Yönelik Faaliyet yapan STK' lar I.İstişare Toplantısı Yapıldı.   25 Kasım 2010

                                                                  src=http://www.karamankulturturizm.gov.tr/kulturMd/image/logo.gif

     

Yaşayan Kütüphaneler oluşturuyoruz projesinde Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak çocuklarımıza, gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik birçok proje gerçekleştirdik. Bu bağlamda İl Halk Kütüphanemizde İller Köşesi, TÜBİTAK Köşesi ve Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize yönelik Üniversitelerimiz köşeleri oluşturduk. Ayrıca çocuklarımıza yönelik Masal Okuma Saatleri, Kukla Animasyon filmi gösterileri gibi etkinlikler yapıldı ve bu etkinlikler devam ediyor.

Günümüz teknoloji çağı, çağımızın insan hayatına getirmiş olduğu birçok kolaylık, avantaj ve gelişmenin yanında maalesef dezavantajları da mevcut bundan en çok etkilenen ise çocuklarımız. PC oyunları, İnternet, DVD ve CD’Ler ve Televizyon yayınları çocuklarımızı bağımlılık derecesinde esir almıştır. Milletlerin görgü, kültürlerini ve bilgi birikimlerini geliştiren ve artıran okuma alışkanlığı ise neredeyse yok olma derecesine gelmiş bulunmaktadır.

             Bayanlarımıza yönelik faaliyet gösteren STK’larımızla bir istişare toplantısı yapıldı. Çünkü toplumları şekillendiren en kıymetli varlıklarımız olan kadınlarımız yani Annelerimizdir. Bayanları kütüphaneye getirebilsek çocuklarımızda kazanmış olacağımızı düşünüldü ve bu bağlamda böyle bir istişare toplantısı yapılmasına karar verildi.

        

         Yapılan değerlendirme toplantısında Bayanlarımıza yönelik İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğümüz bünyesinde 6 adet ana başlık oluşturuldu.

1)- Etkinlikler

2)- Kurslar ( Bilgisayar, Türk El Sanatları, Süsleme Sanatı, Yabancı Dil, Hızlı okuma vb.)

3-) Yarışmalar ( Bilgi, Yemek, Yetenek vb.)

4-) Geziler ( il içi ve il dışına )

5-) Yazarlar ile buluşma, konferans, söyleyiş ve imza günleri

6-) Tanıtım faaliyetlerinin yapılması.