Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YEDİ AYRI PROJEDE ROL ALACAK 24 Mart 2011

                       MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YEDİ AYRI PROJEDE ROL ALACAK   

   

         Ulusal Kalkınmanın yerel öncülerinden Mevlana Kalkınma Ajansı yeni projelere imza atıyor.  Kısa adı Mevka olan kurum İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde yeni projeleri hayata geçirmek için harekete geçti. Konuyla ilgili olarak MEVKA tarafından 14 Ekim 2010 tarihinde proje teklif çağrısına çıkılmış ve Aralık ayı sonunda başvuruları tamamlanan İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’na Konya’dan 846, Karaman’dan 138 olmak üzere toplamda 984 proje başvurusu yapılmıştır. Ön İnceleme, Teknik ve Mali değerlendirme aşamalarından oluşan süreç sonunda teklif edilen projelerden 155’i, 09 Mart 2011 Çarşamba günü Valimiz Sn. Süleyman KAHRAMAN’ın da katıldığı Mevlana Kalkınma Ajansının Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak destek almaya hak kazanmıştır. Bu projeler içerisinde 6 ayrı projede Müdürlüğümüz İştirakçi Kurum konumunda olup bir projede ise Proje Sahibi kurum olarak göze çarpmaktadır.

    Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde kabul edilen yedi ayrı proje ile Karaman ekonomisine ivme kazandırılması hedeflenirken, Karaman kültürünün de etkin olarak tanıtılması ve yaşatılması planlanmaktadır.

     Sosyal Kalkınma ve Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen projelerden ilki Anadolu Kalkınma ve Gelişim Derneği’nin (Ankader)  “Karaman Bebeği’nin Öyküsü” isimli Projesi olup Folklorik Kitre Bebek üretimi ile şehrin yöresel giysi çeşitliliğini yansıtması, ekonomiye ve turizme katkı sağlanması ve birçok aileye bu bağlamda gelir kapısı oluşturulması amaçlanmaktadır.

    Karaman Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün  “Karadağ’ın Eko-Turizme Kazandırılması” isimli projede ise adından da anlaşılacağı üzere Karadağ’ın sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler ile büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğu,  değişik bitki örtüsü ve coğrafi yapısı nedeniyle ve meraklıların ilgisini çektiği, ekolojik araştırmaların merkezi olacağı belirtilmekte ve bu potansiyelin mutlak suretle değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

    Kabul edilen bir diğer proje ise Karaman Yerel Radyo ve Televizyonlar İletişim Derneği’nin  “Görünen Medya’nın Duyulmayan Çığlığı” isimli proje olup;  tarafsız ve ilkeli Karaman basınının, Karaman ili için marka olan değerlerin tanıtılmasında güçlü bir etken olacağı dile getirilmekte, hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı konumunda bulunan medyanın sorunlarına çözüm yolu aranmaktadır.

    Kâzımkarabekir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün  “Ben Bir Kitap Dostuyum” isimli projesiyle toplumda kitap okuma alışkanlığının artırılması ve topluma okuyan, anlayan ve yazan bireyler kazandırılması hedeflenmektedir.

   Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin  “ Ev Kadınlarına Meslek Edindirme” Projesi ile ev kadınlarına meslek edindirilmesi, kendi ürettikleri ürünler ile aile ekonomilerine katkı sağlamaları, kadınların iş piyasasına entegrasyonunun sağlanması, ürün ve hizmetlerinin piyasa şartlarında rekabet edecek şekilde belli bir standarda kavuşturulması planlanmaktadır.

   Türkmenler Kültür Yardımlaşma Derneğinin kabul gören projesinde Karaman ve çevresinde yaşayan Türkmenlerin Kültürlerini, yaşam biçimlerini çeşitli  yollarla tanıtılması amaçlanmıştır.

     Sahibi olduğumuz  “ Karaman Tanıtım Portalı” isimli projemizle Karaman İlinin bütün yönleriyle sahip olduğu değerleriyle tabiat ve kültür varlıklarıyla etkin bir şekilde tanıtılması, dil, kültür, tarih, doğa ve coğrafya açısından toplumda Karaman bilincinin oluşturulması ve devamlılığının sağlanması planlanmaktadır

                        KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ