Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN YENİ BİR KİTAP: KARAMAN İLİ AĞIZLARI VE ANADOLU AĞIZLARI ARASINDAKİ YERİ 28 Haziran 2011

 
                                                                 

                                                MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN YENİ BİR KİTAP:

KARAMAN İLİ AĞIZLARI VE ANADOLU AĞIZLARI ARASINDAKİ YERİ  

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL tarafından 2009 yılında doktora tezi olarak hazırlanan Karaman İli Ağızları ve Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri başlıklı çalışma, Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kitaplaştırılarak bilim dünyasına sunulmuştur. Yörenin dil özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanan bu eser, aynı zamanda yöreye ait somut olmayan kültürel mirasın görülebileceği bir kaynak olması bakımından da önem taşımaktadır.

Karaman bir tarih ve kültür kentidir. Şehir, taşıdığı tarihî miras bakımından bir açık hava müzesi gibidir. Malazgirt’ten sonra Anadolu’da gerçekleşen Türk kentleşmesinin önemli merkezlerinden birini oluşturur Karaman. Şehir, bir taraftan Türk-İslam mimarîsinin eşsiz örneklerini sergilerken diğer taraftan dil, edebiyat ve kültür sahalarında yaşanan önemli gelişmelerin merkezinde yer almıştır. İnsanlar gibi şehirlerin de bir ruhu vardır ve şehirlerin ruhunu oluşturan unsurlar, tarihî ve kültürel dokulardır. Karaman tarihe, medeniyete hem yön veren hem de tanıklık eden bir yerdir. Bu tanıklık bugünlere dil aracılığıyla ulaşmıştır.

Dil bilgisi kurallarını bilmek, bir dili tanımak ve kullanmak için yeterli değildir. Bir dili etraflıca tanımak için o dilin tarihî gelişimi ile dilin bölge ve alt bölgeler düzeyinde konuşulan yapısını bilmek gerekir. Ağız çalışmaları bu yönüyle özellikle araştırmacılar için dili en dinamik şekliyle tanıma vesilesidir. Dilin geçirdiği her aşama, ağızlarda rahatlıkla görülebilir. Günümüzde yaşanan çeşitli teknolojik, toplumsal ve kültürel gelişmeler, Anadolu ağızlarının, tarihî ve millî birikimlerimizin yok olup gitmesine neden olmaktadır. İleride bu olumsuz manzarayla karşı karşıya kalabilecek yörelerimizden biri de Karaman’dır.

Kısaca “yerel konuşma biçimleri” şeklinde tanımlanan ağızlar, bir dilin doğal gelişiminin rahatlıkla görülebileceği kollarıdır. Ağızlar, dilin tarihine ışık tutan konuşma biçimleridir. Ağızlar üzerine yapılan çalışmalar, bir yörenin toplumsal ve kültürel değerlerinin de tespit edilip kayda geçirilmesi demektir. Ağızlardaki canlılığı ortaya çıkaran çalışmalar aynı zamanda tarih, kültür ve bilim dünyamızın önemli kaynaklarıdır.

Karaman il sınırları içinde yapılan bu çalışma ile bu şehre, Türk diline ve kültürüne bir nebze de olsa katkıda bulunabilme hedeflenmiştir. Kuşkusuz bir çalışma yapmak kadar çalışmanın sonunda ortaya çıkan eseri kitlelerle buluşturmak da önemlidir. Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak şehrimize, tarih, dil ve kültürümüze katkısı olan çalışmaları sanat ve bilim dünyasıyla buluşturmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Bu düşünceyle eserin teşekkülünde katkısı olan herkese teşekkür ediyor başta Sayın Valimiz Süleyman KAHRAMAN'a, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisine ve üyelerine , bu kıymetli eseri yayımlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz.