Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

"Ney ve Karaman Mevlihanesi" konulu Konferansa davet. 07 Aralık 2011

 "Ney ve Karaman Mevlihanesi" konulu Konferansa davet.   07 Aralık 2011

                                                         NEY - KARAMAN MEVLEVİHANESİ KONULU KONFERANS

    İnsanlığın ortak kültürel mirasının temel yapıtaşlarından biri olan Mevlana Celaleddin Rumi’yi toplumumuza ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla, Müdürlüğümüz tarafından Mevlana Celaleddin Rumi’yi anma törenleri kapsamında 11.12.2011 Pazar günü saat 19:00 da Yunus Emre Kültür Merkezi Salonunda Doç. Dr. Süleyman ERGUNER tarafından “Ney-Karaman Mevlevihanesi” konulu konferans verilecektir. Halkımıza Önemle Duyurulur. 


Süleyman ERGUNER
Neyzen, Doç. Dr., 


İstanbul, Şehremini-Çapa’da 1957’de doğdu. Türk musikisi ve kültürüne, özellikle TRT çatısı altında kültür ve sanatımızın yayıncılığı alanında büyük hizmetler vermiş olan merhum Neyzen ve Bestekâr Süleyman Erguner’in torunu; TRT İstanbul Radyosu Müzik Müdürlerinden merhum Neyzen Ulvi Erguner’in oğludur. Beş yaşından itibaren babasından ney ve musiki öğrenmeye başladı. Aynı yıllarda, Konya Mevlana Törenlerine izleyici (1962-1972) ve 1973’ten itibaren neyzen olarak katıldı. 1973’te İstanbul Sergi Sarayındaki Mevlevi Töreni’nde mutrıp heyetinde yer aldı. Konya Mevlana Anma Törenlerinde ilk olarak 1974 yılında bulundu ve Bestenigâr Âyin-i Şerîfi’ni icra etti. 1987 yılında, Konya Şeb-i Arûs Töreni’nde neyzenbaşı oldu. 

TRT İstanbul Radyosu’nda 1975’te yapılan sınavla ‘18’ yaşında İstanbul Radyosu Ney sanatçısı oldu. Bu tarihten itibaren TRT radyo ve televizyon programlarında yer aldı ve icracı, programcı, danışman olarak sayısız program gerçekleştirdi. Diğer özel kanallarda, başta müzik konulu olmak üzere; çeşitli konuda program, müzik programları yapımı, program danışmanlığı, belgeseller ve danışmanlıklarıyla; yurt dışındaki programlarda, ülkemiz kültür ve sanat değerleriyle ilgili yayın ve yapımlara katıldı (BBC-Radıo France –WDR gibi kuruluşlarda çeşitli program ve konserler). 

1978’de İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti’nin sınavını kazanarak topluluğun ney sanatçısı oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan 1979 yılında mezun olduktan sonra; aynı yıldan itibaren konservatuar ney ve nazariyat öğretim üyeliğine atandı. Bunun yanında, Marmara Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, işletme- Maliye Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Musikisi üzerinde yüksek lisans (1991) ve doktora yaptı (1997). YÖK tarafından 1988’de doçentlik ünvanı veridi.

TRT’de ney sanatçısı ve Klasik Türk Müziği, Tasavvuf Müziği Korolorı şefliği görevlerinin ardından ; 2004 yılında “TRT Müzik Dairesi Başkanı” olarak atandı. TRT’nin 2005 yılında Avrupa Yayın Birliği (EBU) temsilcisi oldu. İsviçre/Cenevre’de yapılan çalışmalarda “Balkanlar Radyo-TV Komitesi Başkanı” sıfatıyla, ortak yayın ve programların oluşmasını sağladı ve hızlandırdı. MESAM tarafından düzenlenen RADYO-TV YAYINCILIĞI SEMPOZYUMU’na “TRT ve Anonim eserler” konulu bildiriyle, TRT Temsilcisi olarak katıldı. 2005 yılında, “TRT ve ARABESK” konulu ‘ATV’ Televizyon Kuruluşu’nun “Siyaset Meydanı” adlı programına katıldı. TRT Müzik Dairesi Başkanı olarak iki yıl görev yaptıktan sonra 2006’da TRT’den emekli oldu. 1997-Yılın Sanatçısı- seçildi. 1986 yılında NEY METODU’nu yazdı. Bu metod, geniş-kapsamlı bir şekilde ve “2 CD Uygulamalı” olarak, 2002 ve 2007’de tekrar yayınlandı. 2005 yılında Rauf Yekta Bey, Neyzen Erguner ve ‘İstanbul 2010 Kültür Başkenti’ projesi kapsamında Şehremini kitaplarını yayınladı. Ney albüm literatüründe ilk ve tek olan ŞAH NEY CDsini, 1994 yılında yaptı. Girift çalgısını yeniden yapıp, ülkemiz ve dünyadaki ilk GİRİFT CD-Albümü’nü yayınladı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. 2011) 2003 yılında Avrupa Topluluğu’nun “Akdeniz Kültürleri ve Müzikleri Projesi” bünyesinde gerçekleştirdiği İSTANBUL I. ULUSLAR ARASI NEY BULUŞMASI FESTİVALİ’nin sanat direktörlüğünü üstlendi ve bu kapsamda “Ney icra tarihinde ilk olarak” 30 neyzenle NEY konserini verdi. Türkiye ve yurt dışında, Nefes, Anadolu Nefesi, Mevlevi Töreni, Sufizen, Tende Canım gibi topluluklarıyla konserler verdi. Beste ve kitaplarının yanında, yayınlanan birçok müzik albümü (kaset-CD; Nefes, Mevlevi Töreni, Şah Ney, Girift, Nazar, Ney’in Feryadı, Mevlana, Mevlevi Ayinleri, gibi…)vardır. Halen, Okan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu “Radyo-TV Programcılığı” ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı “Ney ve Müzikoloji” öğretim üyesidir. Süleyman Erguner Ney Atölyesi’nde Ney yapımı ve Ney meşklerinin yansıra; CD-Kitap çalışmalarına, konserlerine, akademik araştırma ve faaliyetlerine devam etmektedir.                  Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü