Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Madenşehri Ören Yeri

Karaman İli'nin kuzeyinde, yaklaşık . uzaklıkla, volkanik bir dağ kitlesi olan Karadağ'ın (en yüksek noktası Mahalaç Tepesi .) değişik yükseltilerinde ve vadilerinde 4.ve 9. yüzyıllar arasında yapılmış bir çok kilise, bazilika, şapel, manastın mezar yapısı, sarnıç,konut ve askeri yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar Madenşehir Köyü. Yukarı Ören ve DeğleKöylerinde yoğunluk oluştururlar.

Yapılar bazilika, yonca, serbest haç. latin haçı. çokgen ve karışık planlı olarak inşa edilmişlerdir. Yapılarda Erken Hiristiyanlık Mimari özellikleri yerli sanat üslubuyla karışmıştır.

Karaman'a 37 kın. uzaklıkta olan Madenşehir Öreni içerisinde günümüzde de Madenışehir adında bir köy yerleşmesi vardır. Bu durum sonucu bir çok yapı yok olmuştur.

Binbİrkilise yapılarının en büyüğü köyün girişinde yer alan bir numaralı bazilikadır.Madenşehir Örenindeki Kiliselerin çoğunluğu bazilika! Planlıdır. 20* yüzyılın başlarına kadar sağlam olan ancak günümüzde sadece bazılarının temel izleri görülebilen 4.5.6.12.16.17,21.22.numaralı kiliseler bazilikal planlıdır.

I numaralı bazilikadan kuzeye doğru giden yolun her iki tarafında Nekropol (mezarlık)alanı bulunmaktadır. Bu alanda yüzeye yayılmış lahit ve lahit kapakları görülebilmektedir Bu lahitlerden bazılarının dış yüzleri kabartma figürlerle süslüdür. Bazılarında da sadece bir hac kabartması vardır.

Yolun devamında köylülerin ağzı açık diye adlandırdı klan exedra (yarım yuvarlak girinti),karşısında (batı) çoğu bölümleri yıkılmış, altında iki kemer, üst katında dört kemerli bir galerisi olan bazilika ve bu iki yapının yakınında büyük bir sarnıç yer almaktadır.Exedradan köyün içine giden yolun solunda üzerinde bir ev yapılmış olan 13 numaralı kilisenin kalıntıları bulunmaktadır.
YAYIN DİZİNİ:

l-Prof.Dr. Semavi Eyice. Karadağ ve Karaman. 1971
2-Cengiz Topal.
Derbe.Binbirkilise.Manazan.Alahan.2000