Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TURİZM HAFTASI BASIN BİLDİRİSİ. 15 Nisan 2012

                      

İLİMİZİN TURİZM POTANSİYELİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

         10.000 yıllık bir tarihi geçmişi olan İlimiz tarihi, turistik ve kültürel değerler bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle İnanç Turizmi, Kültür Turizmi, Tarih Turizmi, Mağara Turizmi, Eko Turizmi ve tabi güzellikler açısından zengindir. Bu zenginliklerimizi ulusal ve uluslararası arenada tanıtarak Karaman’da sürdürülebilir turizmin öncü bir sektör konumuna ulaşmasını sağlamak ve turizmin geliştirilerek pazar payını artırarak bir marka olabilmesi temel amaçlarımızdandır.

Karamandaki turizm konusundaki misyonumuz ve görevimiz, turizm endüstrisinin içerisinde gelişen, sürdürebilir turizm temelinde çok sayıda seyyahın Karaman yöresini ziyaretine imkan veren, seyyahlara konaklama, yeme içme, eğlence, gezi imkanı tanıyan modern bir turizm anlayışı sunmaktır. Turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Karaman’ın uluslararası pazarda seyyah (turist) sayısı ve turizm geliri bakımından önemli bir varış noktası, uluslararası bir marka haline getirilmesi ve potansiyele ilişkin turizm türlerinin geliştirilmesi için çalışmalarımız hızla devam ettirilecektir.

Türkçenin Başkenti Karaman,  sahip olduğu tarihi zenginlikleri, turizm çeşitliliği ve potansiyeli ile turizmden daha fazla pay alabilmesi çerçevesinde;dünyanın en büyük 5. Fuarı olan, 65 Ülkenin, binlerce katılımcı ve  yabancı turizm profesyoneli tarafından ziyaret edilen İstanbul Beylikdüzünde düzenlenen EMİTT 2012 Fuarına (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) MEVKA ve Sayın Valimiz Sayın Süleyman KAHRAMAN'ın destekleri ile katılmış ve EMİTT tarafından Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant ödüllüne layık görülmüştür.

           

          

   Toplumda turizm konusunda farkındalığı artırmak, turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan  tarihleri arasında “Turizm Haftası” kutlanmaktadır.

         Bu yıl 36. Kutlanacak olan Turizm Haftasının, İlimizde Bakanlığımızdan katılımla  kutlanabilmesi için Bakanlığımıza talepte bulunulmuş ve talebimiz üzerine  Karaman Bakanlığımızın resmi kutlama programına alınmıştır. “Turizm Haftası” Bakanlığımız işbirliğiyle 15-22 Nisan 2012 tarihleri arasında İlimizde kutlanacaktır.

         İlimiz Karadağ bölgesinde,   Madenşehir Ören Yeri, Değle Ören Yeri, Mahallaç Kilisesi, Başdağ Havuzu ve Askeri Yapıları, Gözdağı Ören Yeri  ve Gözdağı Şarap İşlikleri, Karadağ’ın eteklerinde bulunan Süleymanhacı Köyü yakınlarındaki Orta Anadolu’da şu ana kadar bilinen en eski yerleşim yeri olan Pınarbaşı, Karadağ’ın 12 km doğusunda Süleymanhacı ve Adakale Köyleri arasındaki Kızıldağ’da, Kral Harttapus ait bir kabartma, hiyeroglif Kitabeler ile büyük bir kaya bloğu üzerine kazıma tekniğinde yapılmış Harttapus’un Rölyefi ve kale kalıntıları bulunmaktadır.

         Çok yoğun sit potansiyeli gösteren Karadağ, eko turizm, tarih turizmi, kültür turizmi, yamaç paraşütü, yayla turizmi, yaban hayatı ve av turizmi potansiyellerini bir arada taşıyan bir destinasyon ve cazibe  merkezi konumundadır.

 

İlimiz Karadağ Bölgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Türkiye Turizm Stratejisinde belirlenen 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedeflerinin tutturulmasında önemli katkı sağlayabilecek bir kompleks ve cazibe merkezi olup, Karaman’ın turizm alanında da layık olduğu yere gelebilmesi, Karaman turizminin geliştirilmesi ve bölgenin, turizmin sosyo  ekonomik faydasından daha çok yararlanabilmesi için, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,  Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına ilişkin Yönetmelik hükümlerince; Karadağ’ın “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi”  olarak ilan edilebilmesi için Bakanlığımıza talepte bulunulmuştur.

         İlimizde son yıllarda gelişen turizm sektörüne olumlu katkısı olacağına inandığımız,İlimiz Merkez İlçeye bağlı Ekinözü Köyünün 3 Km. Kuzeyinde oldukça geniş ve yüksek bir alana yayılmış olan Bronz Çağı Helenistik, Roma ve Bizans devirlerine ait bol miktarda tarihi parçaların bulunduğu, Hz. İsa’nın  Havarilerinden Pavlos ve Barnabas’ın üç kez ziyaret ettikleri Kutsal Derbe Şehrinin, Üniversite veya Bakanlığımız tarafından bilimsel kazılar yapılarak gün yüzüne çıkarılması çalışmalarımız devam etmektedir.

Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan ve Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen TR52-10-SOSYAL 01-676 referans numaralı “Karaman Tanıtım Portalı” projesi kapsamında; İlimizde bulunan tarihi,turistlik ve kültürel mekanlarda, 360 derece sanal tur imkanı ile 4 dilde 3 ana başlıkta toplam 25 rota ile Karaman

Tanıtım Portalı oluşturulmuştur.  Ayrıca turizme yönelik üretimler (hediyelik eşya, yöresel ürünler ve el sanatları) konusunda STK ve ilgili kurumları bilinçlendirmeye yönelik toplantılar yapılmıştır. Ayrıca İlimizin tanıtımına yönelik olarak Karaman Gezi güzergahları tanıtım haritası, 1500 adet Karaman Tanıtım Cd’si ve 6.000 Adet Karaman Gezi Rehberinin basımı yapılarak dağıtımları gerçekleştirilecektir.

         Müdürlüğümüzce Mevlana Kalkınma Ajansına sunulan TR52-DFD-01-02 kabul nolu Karaman Bölgesi Turizm Sektörü Alansal Varlık, Uluslararası Rekabetçililik ve Makro Düzey Kümelenme Çalışması projesi kapsamında; Kamu kurum ve kuruluşları ile üst düzey yöneticilerine, sivil toplum örgütlerine, sektör temsilcilerine çeşitli tarihlerde seminerler verilmiştir.

         Bakanlığımızın “Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi” çerçevesinde; İlimizde bulunan konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin bilgi, beceri tutum ve davranışlarını geliştirmeye yönelik olarak İşbaşı Eğitim Kursu ile, kurumsal gelişimin temeli olarak çalışanların motivasyonlarını artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla Kişisel Gelişim Seminerlerinin 2012 yılı içerisinde Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz Uzmanları tarafından eğitim ve seminer verilmesi çalışmaları devam etmektedir.

         Ülkemizin yaşadığı hızlı kentleşme süreci ve tüm dünyanın yaşadığı küreselleşme gerçeğini göz önüne alarak, Karaman için projeler ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarımızda amacımız, Karaman’ın Türkiye ve Dünya ile bütünleşmesini hızlandırarak, ilimizi sahip olduğu tarihsel değerle birlikte modern ve yaşanabilir bir şehir olarak yarınlara taşıyabilmek.

         Karaman, üreten ve ihraç eden, ülke ekonomisine katma değer sağlayan, yaşam kalitesinin sürekli olarak arttığı, turizm sektörünün ve kırsal alt yapının geliştirilerek, turizm sektörü ve kırsal kalkınmanın sağlanması ile kır-kent arasındaki gelişmişlik farkını gideren çağdaş bir kent olması  temel hedeflerimizdendir.

         2012 yılının ülkemize, insanımıza ve turizm sektörü çalışanlarına hayırlı olmasını temennileriyle Türkçenin başkenti Karaman’dan, gönül dostu Yunus Emre’nin diyarından kucak dolusu sevgilerimle ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                  Cengiz ORTA

                                                                      İl Kültür ve Turizm Müdürü