Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Çerçevesinde 2013 Yılı İçin Başvuru Tarihleri Ve Duyuruları. 31 Mayıs 2012

                                                                                              
                                                                                

 

                                                                                                                                   


BASIN BİLDİRİSİ

             Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.

  15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde;

Projeler için istenecek belgeler:
a) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
b) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor,
c) 9 x 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,
d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,
e) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numarası beyanı,
f) Kanuni tebligat adresi, istenir.

Proje yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

              Proje uygulamaları için istenecek belgeler

a) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor,
b) 9 x 13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,
c) Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı,
d) Çaplı tasarruf  vesikası veya tapu örneği,
e) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi, istenir.

İlimizde tescilli taşınmazlar için 2013 yılı yardımlarına ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine son başvuru tarihi, proje yardımları için 28.09.2012 , proje Uygulama Yardımları için ise 28.12.2012 olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımız tarafından sağlanan yardımlardan faydalanmak isteyen tescilli taşınmaz sahiplerine önemle duyurulur. (29.05.2012)

                                                                İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ