Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TURİZM EĞİTİMİ / WORKSHOP 17-19 EKİM 2012 17 Ekim 2012

 
     Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm Eğitimi / Workshop 17 - 19 EKİM 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
     Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de belirlenen turizm eğitimi hedeflerine ve turizm sektöründe uluslararası standartlara ulaşmak, turizm hizmetlerinin nitelik ve niceliklerini yükseltmek, toplumun tüm kesimlerinde turizm bilincini geliştirmek üzere; örgün, yaygın, hizmetiçi ve mesleki eğitimde durum değerlendirmesi yapmak ve geliştirici öneriler oluşturmak amacıyla Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Turizm Sektörü, Sivil Toplum Kuruluşları ve Turizm Eğitimi ile ilgili tüm tarafların katılımı ile 17-19 Ekim 2012 tarihleri arasında Barcelo Ankara Altınel Hotel’de Turizm Eğitimi Konferans/Workshop düzenlenecektir.
Akademik Kurul tarafından kabul edilen 37 tebliğin Konferans/Workshop’ta sunumu yapılacak ve sunulan tebliğler kitap haline getirilecektir.
    Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise Akademik kurul tarafından kabul edilen bildirisini 19 Ekim 2012 Cuma günü sunacak. Hazırlanan tebliğin başlığı " Turizm Eğitiminin Turist Yönlülüğe etkisi: Karaman İli Örneği " Bildiri Sahipleri Cengiz ORTA İl Müdürü, Özgür ARPACI Sakarya Üniversitesi, Önder KETHÜDA Düzce Üniversitesi. 
 17 EKİM 2012

AÇILIŞ

09.30 - 10.00

I. OTURUM

TURİZM EĞİTİMİ

10.00 - 10.45

OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU

Balıkesir Üniversitesi

- ‘‘Günümüzde Turizm Eğitiminin Yükseköğretim İçerisindeki Yeri’’

Arş. Gör. Saliha Başak ERDİNÇ

Arş. Gör. Gökhan YILMAZ

- ‘‘2023 Turizm Stratejisindeki Mesleki Staj Hedefleri ve Mevcut Durumun Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi

Açısından Değerlendirilmesi’’

Yrd. Doç. Dr. Elbeyi PELİT

Öğr. Gör. Yasin KELEŞ

Öğr. Gör. Melike ÇAKIR

Nil AYDUĞAN

- ‘‘Turizm Eğitiminde Markalaşma’’

Yrd. Doç. Dr. Gonca GÜZEL ŞAHİN

Soru - Cevap

10.45 - 10.55

Ara

10.55 - 11.15


17 EKİM 2012

II. OTURUM

TURİZM EĞİTİMİNDE ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER

11.15 - 12.00

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Atilla YÜKSEL

Adnan Menderes Üniversitesi

- ‘‘Erasmus Öğrenci Hareketliliği ve Öğrenciler Üzerindeki Etkisi’’

Dr. Seda ŞAHİN

- ‘‘AB IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programında Gerçekleştirilen Hibe Destekli Turizm Eğitim Projeleri’’

Yrd. Doç. Dr. Atınç OLCAY

Öğr. Gör. Bahar KINACI

- ‘‘Kalkınma Ajanslarının Turizm Eğitimi Faaliyetlerini Desteklemesi Üzerine Bir Değerlendirme

(Çıkarımlar ve Çözüm Yolları)’’

Murat DOĞDUBAY

Gencay SAATÇİ

Soru - Cevap

12.00 - 12.10

Öğle Yemeği

12.10 - 14.00


17 EKİM 2012

III. OTURUM

TURİZM EĞİTİMİNDE MÜFREDAT GELİŞTİRME VE İSTİHDAM

14.00 - 15.00

OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU

Balıkesir Üniversitesi

- ‘‘Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunlarının Turizm Sektöründeki

İstihdam Profili’’

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT

Bilal DEVECİ

Serkan TÜRKMEN

- ‘‘Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre Yönelik Görüşleri ve Kariyer Beklentileri

Arasındaki İlişki’’

Arş. Gör. Halil KORKMAZ

Arş. Gör. Neşe GÜROL

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT

- ‘‘Turizm ve Otel İşletmeciliği Ders Programlarının İkmep Kapsamında İncelenmesi: Trakya Bölgesi Örneği’’

Öğr. Gör. Gülay ÇAKIR

Öğr. Gör. Ali ÇAKIR

Öğr. Gör. Gülsel ÇİFTÇİ

- ‘‘Üniversitelerin Rekreasyon Yönetimi Programındaki Ders Müfredatının Modüler Bir Yapıya Dönüştürülmesi’’

Taki Can METİN

Soru - Cevap

15.00 - 15.10

Ara

15.10 - 15.30

17 EKİM 2012

IV. OTURUM

ÖRGÜN TURİZM EĞİTİMİ

15.30 - 16.45

OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Akın AKSU

Akdeniz Üniversitesi

- ‘‘Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencilerinin Turizme Bakışı: Akçakoca Meslek Yüksekokulu Örneği’’

Erdal KİŞİOĞLU

Hakan ÇAKIRLI

- ‘‘Denizcilik Alanında Deniz Turizmi Eğitimi Almakta Olan Önlisans Öğrencilerinin Deniz Turizm Sektöründeki

Uygulamalara Yönelik Algılamalarının İncelenmesi’’

Erdal ARLI

- ‘‘Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi ve Fakülte Bünyesinde Örgütleniş Biçimine Yönelik Bir Değerlendirme’’

Yrd. Doç. Dr. Gonca KILIÇ

Arş. Gör. Engin BAYRAKTAROĞLU

- ‘‘Turizm Eğitiminde Yaşanan Sorunların Öğrencilerin Okullarına Olan Duygusal Bağlılık Düzeylerine ve

Okula Devam Niyetlerine Etkileri’’

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan İLBAN

Ezgi KÖSTEKLİ

- ‘‘Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri ile Not Ortalamaları Arasındaki

İlişki’’

Arş. Gör. Sertaç SERT

Soru -

 

18 EKİM 2012

V. OTURUM

TURİZM EĞİTİMİNDE STAJ SORUNLARI

09.30 - 10.30

OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Suavi AHİPAŞAOĞLU

Haliç Üniversitesi

- ‘‘Meslek Yüksekokullarında Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar ve

Çözüm Önerileri’’

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin KARAMAN

Yrd. Doç. Dr. Ömer Zafer GÜVEN

Öğr. Gör. Uğur CEYLAN

- ‘‘Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Stajdan Beklentileri: Ortaca Örneği’’

Dr. Arzu GÜRDOĞAN

Öğr. Gör. Selma ATABEY

- ‘‘Turizm Lisans Eğitiminde Yaşanan Staj Sorunları ve Çözüm Önerileri’’

Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN

Öğr. Gör. Erkan TÜRKSEVEN

- ‘‘Turizm Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Çözüm Önerileri’’

Sedat ÇELİK

Pelin Fatma TUNA

Soru - Cevap

10.30 - 10.40

Ara

10.40 -

18 EKİM 2012

VI. OTURUM

TURİZM EĞİTİMİNDE STAJ DEĞERLENDİRMELERİ

11.00 - 12.00

OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU

Balıkesir Üniversitesi

- ‘‘Önlisans Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Sektörde Staj Eğitimini Değerlendirmeleri: Süleyman Demirel

Üniversitesi Örneği’’

Öğr. Gör. Özgür DAVRAS

Yrd. Doç. Dr. Gonca MANAP DAVRAS

- ‘‘Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin Staj ve Stajyerlere Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi’’

Yrd. Doç. Dr. Mahmut DEMİR

Yrd. Doç. Dr. Şirvan Şen DEMİR

- ‘‘Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Staj Uygulamasına Öğrenci ve Akademisyenlerin Bakışları (Balıkesir

Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulunda Bir Uygulama)’’

Yrd. Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY

Yrd. Doç. Dr. Şimal AYMANKUY

Arş. Gör. Nuray TETİK

Arş. Gör. Göksel Kemal GİRGİN

Soru - Cevap

12.00 - 12.10

Öğle Yemeği

12.10 -

18 EKİM 2012

VII. OTURUM

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ

13.30 - 14.45

OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Suavi AHİPAŞAOĞLU

Haliç Üniversitesi

- ‘‘Turist Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin Rehberlik Tatbikat Gezisi Algıları: Balıkesir Üniversitesi Turizm

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği’’

Yrd. Doç. Dr. Barış ERDEM

Nilgün ETİZ

- ‘‘Turizm Aktörü Olarak Profesyonel Turist Rehberlerinin Türkiye’deki Rehberlik Eğitim Sistemine Bakış Açılarını

Belirlemeye Yönelik Bir Odak Grup Çalışması’’

Öğr. Gör. Ali TÜRKER

Öğr. Gör. F. Özlem GÜZEL

Öğr. Gör. Gülay ÖZALTIN TÜRKER

- ‘‘Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Rehberlik Eğitimine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi Üzerine

Bir Araştırma’’

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin KARAMAN

Yrd. Doç. Dr. Özlem KÖROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU

- ‘‘Zorunlu ve Seçmeli Eğitim Arasında Bir Karşılaştırma - İstanbul Rehberler Odası Örneği’’

Dr. Sedat BORNOVALI

- ‘‘Üniversitelerde Profesyonel Turist Rehberliği Eğitimi ve Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri’’

Yrd. Doç. Dr. Şeref TÜR

Soru - Cevap

14.45 - 15.00

Ara

15.00 -

18 EKİM 2012

VIII. OTURUM

YAYGIN TURİZM EĞİTİMİ

15.20 - 16.05

OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Metin KOZAK

Muğla Üniversitesi

- ‘‘Yaygın (Sertifikalı) Mesleki Turizm Eğitimi İçin Çok Boyutlu ve Hiyerarşik Kalite Modelinin Belirlenmesi:

Nitel Bir Çalışma’’

Osman ÇULHA

- ‘‘Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Verilen İşbaşı Eğitimlerinin Kursiyerler Tarafından Değerlendirilmesi’’

Yrd. Doç. Dr. Ayhan URAL

Cezzim ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Elbeyi PELİT

- ‘‘Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Verilen ‘İşbaşı Eğitimi Kursları’nın Turizm İşletmeleri Tarafından Talep

Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma’’

Özlem AYDOĞDU ATASOY

Soru - Cevap

16.05 - 16.15

Ara

16.15 - 16.30

18 EKİM 2012

IX. OTURUM

TURİZM EĞİTİMİNDE YENİ TRENDLER

16.30 - 17.00

OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Akın AKSU

Akdeniz Üniversitesi

- ‘‘Turizm Rehberliği Eğitiminde Teknoloji İvmesi: Etkileşimli Sanal Ortam’’

Yrd. Doç. Dr. Güntekin ŞİMŞEK

- ‘‘Uzaktan Eğitimde Bir Model Önerisi: Turist Rehberliği Eğitimi’’

Öğr. Gör. Azade Özlem ÇALIK

Öğr. Gör. Seçil TAHMAZ

Soru - Cevap

17.00 - 17.10

19 EKİM 2012

X. OTURUM

SERBEST KONULAR

09.30 - 10.45

OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK

Gazi Üniversitesi

- ‘‘Türkiye’de Turizm Meslek Liseleri Öğretmenlerinin Yetiştirilmelerine Yönelik Yaşanan Değişiklikler ve

Bir Uygulama’’

Prof. Dr. Azize HASSAN

Doç. Dr. Fügen DURLU ÖZKAYA

- ‘‘Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Web Sayfasında Yer Alan Bilgilerin Öğrencilerin Okul

Seçimi Kararlarına Etkisi’’

Yrd. Doç. Dr. Şirvan Şen DEMİR

Yrd. Doç. Dr. Mahmut DEMİR

- ‘‘Türk Mutfağının Tanıtılması ve Gastronomi Eğitiminin Niteliğinin Artırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri’’

Yrd. Doç. Dr. Esra MANKAN

- ‘‘Türkiye ve İsviçre’deki Turizm Eğitiminin Karşılaştırmalı Analizi’’

Öğr. Gör. Gülsel ÇİFTÇİ

Öğr. Gör. Ali ÇAKIR

Öğr. Gör. Gülay ÇAKIR

- ‘‘Turizm Eğitiminin Turist Yönlülüğe Etkisi: Karaman İli Örneği’’

Cengiz ORTA

Özgür ARPACI

Önder KETHÜDA

Soru - Cevap: 10.45 - 11.00Ara: 11.00 - 11.20DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE KAPANIŞ: 11.20 – 12.00Öğle Yemeği: 12.00 – 13.30