Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hizmet İçi Eğitim

 

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tespiti - önerisi doğrultusunda Müdürlüğümüz ve müdürlüğümüze bağlı birimlerimizde görev yapan personele yönelik 25-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında "Halkla İlişkiler  ve Davranış kuralları", "Mobbing", "Etik Eğitimi" "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu", "Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği", "4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat Konuları" ve "4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat Konuları"nda 25-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında Pirireis Kültür Merkezinde Hizmet İçi Eğitim gerçekleştirilmiştir.