Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültürel ve Sanatsal Etkinlik Yardım Başvuruları

YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

YEREL YÖNETİMLER İÇİN:

1-  Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı

2-   Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

3-   Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı, vs.)

4-   Mülki İdare Amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi

5-   Etkinlik tarihinin değişmesi halinde İl Müdürlüğüne yazılı önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

DERNEK VE VAKIFLAR İÇİN:

1-   Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı

2-   Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay İşlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir)

3-   Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

4-   Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı, vs.)

5-   Mülki İdare Amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi

6-   Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

 

HİZMETİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMA SÜRECİ:

Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

   

ÖRNEK PROJE RAPORU

A. BAŞVURU SAHİBİYLE İLGİLİ BİLGİLER:

 1. Teşekkülün Adı:

 2. Kanuni Tebligat Adresi

 3. İletişim bilgileri (telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi)

 4. Banka Hesap Numarası: (Banka adı ve Şubesi-İban No) – (Vergi Dairesi ve Vergi no)

B.  PROJE BİLGİLERİ:

1.  Projenin Adı:

2.  Projenin Amacı:

3.  Etkinlik Tarihleri ve yeri:

4. Program:

5.  Projenin Tahmini Maliyet Dökümü:

6. Talep Edilen Yardım Miktarı:

7.  Projenin Kültürel, Sanatsal ve Turistik Gelişime ve Tanıtıma Katkısı:

8. Varsa Katılımcı Kişilerin Listesi (Sanatçı, Bilim Adamı v.b.):

9. Diğer hususlar (Yönetmeliğin, Değerlendirme Ölçütleri başlıklı 9. maddesinde sayılan diğer değerlendirme ölçütleri ile ilgili bilgilerdir.)

        

 

Dernek ise: 2 Nüsha Onaylı Tüzük, Karar Defterine alınan karar fotokopisi ve Karar Derfterinin tastikli ön sayfa fotokopisi

Belediyeler ise: Belediye Encümen Kararı ve Tertip Komitesi