Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MEVKA 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMINI İLAN ETTİ


Mevlana Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi. 

11 Ocak 2018 Perşembe günü saat 10.30’da Karaman Polisevi’nde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısına; Vali Fahri Meral, Konya Valisi Yakup Canbolat, Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Celalettin Güngörer, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Toktay ve MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger katıldı.

Toplantıda, “2018 Yılı Mali Destek Programları İlanı” “MEVKA Stratejik Planı’nın Görüşülmesi” “İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin Görüşülmesi” “2018 Yılı Teknik Destek ve Fizibilite Programı İlanı” konuları Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlanmıştır. 

Yönetim Kurulu Toplantısının ardından Mevlana Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programı hakkında açıklamalarda bulunan MEVKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Karaman Valisi Fahri Meral; “Kısaca bahsetmek gerekirse kalkınma ajansları, kendine özgü teknik ve finansman mekanizmasına sahip, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

Karaman ve Konya’nın rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansımız, kurulduğu 2009 yılından bu güne kadar proje temelli düşünce tarzını yerleştirme ve geliştirmeyi kendine hedef edinmiş ve uygulamış olduğu mali ve teknik destek programları ile bölgemize toplamda 2017 yılı rakamları ile 160 milyon TL’nin üzerinde destek sağlamış ve eş finansman ile birlikte yaklaşık 293 milyon TL’lik bir yatırımı harekete geçirmiştir.

Bu hedeften hareketle ajansımız, 2018 yılında kar amacı güden işletmelere yönelik “Odak Sektörler” ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak da “Küçük Ölçekli Altyapı” bileşenleri başlığı altında toplam bütçesi 25 milyon TL olan iki mali destek programı için teklif çağrısına çıkmış bulunmaktadır. Bileşenlerimizden ilki olan Odak Sektörler Mali Destek Programı ile bölge işletmelerinin gelişimi hedeflenmektedir.

Bu programın illere dağıtacağı destek miktarı 15 milyon TL olup, bunun 10 milyon TL’si Konya, 5 milyon TL’si ise Karaman ilimize ayrılmıştır. Bu program kapsamında ajans tarafından desteklenecek projeler ile Konya ve Karaman sanayiine ait işletmelerin gelişimine yönelik olarak yeni makine, işleme tezgâhları, CNC makineleri, paketleme/ambalajlama, seri üretim imalatı bantları alımları mümkün olacaktır.

Bununla birlikte Karaman’da tarım makinelerinin imalatına, ağaç ve orman ürünlerinin işlenmesine, kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatına, Karaman için büyük öneme sahip olan elmanın kurutulmasına, işlenmesine, depolanmasına da destek sağlanacaktır.

Ayrıca ilimizin önemli yerel ürünlerinden Karaman Guymağı, Divle Obruğu Tulum Peyniri, Ermenek Helvası gibi yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanmasına yönelik projeler üretilebilecektir.

 Yine bu program kapsamında, KOBİ’lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için nitelikli istihdam ve danışmanlık ihtiyaçları, güvenlik belgesi, sertifikasyon, pazarlama ve iş geliştirme talepleri karşılanacaktır. Odak sektörler programında daha dar bir şekilde Konya’da sadece savunma sanayii, tıbbi alet üretimi ve raylı sistemler sektörüne yönelik projeler desteklenecektir. Bu alanlara yönelik projeler ülkemizin gelişimi için öncelikli olarak belirlenmiş sektörlerdir” dedi.

Vali Meral, mali destek programı ile ilgili açıklamalarının devamında ise “Ajansımız aynı zamanda kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak 10 milyon TL. bütçe ile yapım işlerini de içeren Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na da çıkmıştır.

Bu programa, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel idareler, odalar ve borsalar, teknoloji geliştirilme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, kooperatifler ve birlikler proje başvurusunda bulunabileceklerdir. Program kapsamında bölgemiz için vazgeçilemez iki önemli konu öne çıkmaktadır.

Birincisi turizme yönelik doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımızın ihtiyacı olan altyapıların geliştirilmesi, ikincisi ise her geçen gün kalkınmamız için önem arz eden iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesidir. Öncelikle, turizme yönelik olarak bölgenin tarihi, doğal ve kültürel alanlarının yöresel kimliğe ve özgün mimari yapısına uygun olarak turizme kazandırılmaları ve tanıtımlarının yapılmasına yönelik altyapı projeleri desteklenecektir.

Bölgemizde yer alan Çatalhöyük, Kilistra, Eflatunpınar, İvriz Kaya Anıtı, Değle Ören Yeri, Binbir Kilise, Taşkale gibi önemli arkeolojik merkezler, İncesu ve Manazan Mağaraları gibi doğal alanlara yönelik üretilecek projeler desteklenecektir. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda ise elektronik satış salonu, laboratuvar kurulması, ihracatı geliştirme merkezi, sertifikasyon merkezi, ticari pazarlama merkezi kurulması ve buna benzer altyapı projeleri desteklenecektir.

Aynı zamanda girişimciliğin desteklenmesi için üniversite-kamu-özel sektör işbirliği ile girişimcilik merkezleri, özel kuluçka merkezleri ile öğrencilerin, öğretmenlerin, tasarımcıların ve mühendislerin bir araya geldiği maker atölyeleri kurulmasına yönelik altyapı projeleri desteklenecektir. Hem KOBİ’lere yönelik odak sektörler mali destek programında hem de küçük ölçekli altyapı mali destek programında proje başına 50 bin TL’den 750 bin TL’ye kadar destek verilecek olup, bu destekler geri ödemesi olmayan hibeler şeklinde gerçekleşecektir.

Bu noktada işletmelerimize ve kurumlarımıza bu desteklerden yararlanabilmek adına büyük bir görev düşmektedir. Bölgemizin bu desteklerden azami bir şekilde yararlanabilmesi için ajansımız bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimleri düzenlemiş, eğitimlerin günleri ve saatleri ajansımızın internet sitesinde duyurulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle ilan edilen mali destek programının KOBİ’lerimize, kurum ve kuruluşlarımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.